S čínskou provincií Zhejiang byla podepsána memoranda o spolupráci

25. 6. 2016 | Zdroj: Generální konzulát České republiky

motiv článku - S čínskou provincií Zhejiang byla podepsána memoranda o spolupráci Dne 19. června 2016 se v Hangzhou, hlavním městě provincie Zhejiang, uskutečnilo ekonomické sympozium mezi ČR a provincií Zhejiang. Seminář byl součástí návštěvy předsedy vlády Bohuslava Sobotky v ČLR. Na čínské straně se sympozia účastnil guvernér provincie Li Qiang a 15 významných místních podniků.

Na závěr ekonomického fóra pak byla za účasti předsedy vlády ČR a guvernéra provincie podepsána memoranda o spolupráci s leteckou firmou Wanfeng Auto Holding (zájem o investice do českého letectví ve výši 100 mil. USD a záměr vybudovat výzkumné a vědecké centrum ve spolupráci s českými univerzitami v hodnotě 30 mil. USD).

Výstupem z akce jsou i memoranda provincie s MPO ČR a Asociací krajů ČR. Dále byla podepsána dohoda mezi Alibaba a CzechTrade o spuštění akce prezentující české produkty na slevovém portálu Juhuasun a dokument o navázání spolupráce mezi Zhejiang TV a Empresa Media.

Guvernér provincie Li Qiang připomněl významně se rozvíjející spolupráci provincie Zhejiang s kraji ČR, která byla formálně stvrzena v roce 2005 v podobě partnerství s Plzeňským krajem. K rozviřování aktivit dochází v posledních dvou letech, kdy se podle guvernéra zvýšil obchod mezi provincií a ČR dvojnásobně.

Mezi oběma stranami roste zájem o investiční výměnu; na čínské straně je to především poptávka po partnerech v leteckém průmyslu. Další investiční a obchodní spolupráci by podle guvernéra mohly podpořit projekty česko-čínských průmyslových parků a zón v provincii, např. průmyslová zóna států střední a východní Evropy a česko-čínská průmyslová zóna v Cixi (Ningbo) anebo projekt „křišťálového městečka“ v okrese Pujiang.

Českým firmám hodlá Zhejiang nabídnout silného partnera v podobě provincie, která se v roce 2015 podílela na 12,2 % exportu z celé ČLR; její HDP pak meziročně vzrostlo o 8 %.

Guvernér připomněl i probíhající kontakty v oblasti školství (střední škola Wenlan a partnerství se soukromým Gymnáziem mezinárodních a veřejných vztahů v Praze). Zmínil, že významná část čínských občanů žijících v ČR pochází z této provincie.

Důležitým bodem spolupráce vůči partnerům ČR má být tříletý projekt provincie v cestovním ruchu, který umožní každoroční vycestování tisícovky čínských turistů do ČR. Připomněl otevření vízového centra ČR v Hangzhou na počátku letošního června. V letošním roce se zástupci provincie zúčastní MSV v Brně.

Podle předsedy vlády B. Sobotky se vztahům mezi provincií a ČR daří především díky guvernérovi, který se podpoře kontaktů s kraji ČR věnuje dlouhodobě. V provincii jsou zastoupeny významné české podniky, např. Škoda Auto, Home Credit, svůj závod zde má i oděvní společnost Alpine Pro.

B. Sobotka informoval o výhodách ČR pro zahraniční investory a o silné pozici Česka ve skupině 16+1 (2. největší obrat s ČLR po PL, logistické a investiční zázemí – 3 přímé letecké linky, pronikání čínských bank na český finanční trh, napojení české ekonomiky na Německo).

Bohumil Sobotka dále informoval o návrhu, který vzešel ze setkání s provinčním tajemníkem KS Číny Xia Baolongem (Hangzhou, 18. 6.) k možnosti vypracování plánu společných projektů mezi ČR a provincií Zhejiang. Plán by mohl být podepsán během návštěvy stranického tajemníka v ČR. V této chvíli zatím nezaznělo, kdo by byl s ohledem na asymetrii vztahů – provincie vs. stát případný český gestor plánu; v úvahu by přicházela např. AK ČR, a to jako forma prohloubení memoranda mezi AK ČR a Zhejiang, které bylo na sympoziu podepsáno.

V průběhu sympozia vystoupili i zástupci některých podniků a měst, které již spolupráci s českými partnery zahájily anebo chystají obchodně-investiční projekty zaměřené na ČR.

Společnost Wanfeng Auto Holding informovala o dohodě, kterou v dubnu podepsala s jihomoravským výrobcem ultralightů Direct Fly. Dohoda se týká transferu technologií a návazné výroby v Číně. Výroba by podle informací Wanfeng mohla být zahájena již v příštím roce. Společnost za tímto účelem staví ve svém sídle v Xinchangu „letecké městečko“, jenž by se společně s dalšími lokalitami v provincii mohlo stát základnou pro výrobu sportovních letounů s českým know-how.

Na tento projekt by měly navázat další investice a firma je připravena v první fázi investovat 100 mld. do českého letectví, výhledově i dvojnásobek (memorandum s CzechTrade). Je také připravena vybudovat výzkumné a vědecké centrum ve spolupráci s ČVUT, případně dalšími technickými univerzitami ve výši 30 mil. USD (memorandum s CzechInvest). Plánuje rovněž založení firmy na výrobu leteckých součástek v ČR. Za tímto účelem zakládá pobočku se sídlem v Praze.

Na sympoziu byly představeny i projekty obchodně-investičních pavilonů. Česko-čínská průmyslová zóna by mohla vzniknout poblíž Ningbo, v Cixi. V okrese Pujiang zase vzniká plán na vybudování „křišťálového městečka“, kde mají dostat prostor čeští skláři. Jednalo by se o další bilaterální projekt v oblasti sklářství poté, co v říjnu 2015 bylo v Donghai, provincii Jiangsu (500 km od Šanghaje) otevřeno České muzeum křišťálu a připravuje se zde i otevření obchodního pavilónu se sklem a křišťálem.

Na fóru se prezentoval i místní nápojový a potravinářský koncern Wahaha Group, jeden z největších v Číně (na seznamu 500 nejúspěšnějších čínských firem). Společnost má zájem o akvizice v ČR a o spolupráci s výzkumnými centry.

Seznam podepsaných memorand:

  • Memorandum o spolupráci mezi provincií Zhejiang a MPO ČR (podpora provincie Zhejiang v oblasti e-commerce, např. pokud jde o vytvoření stálého českého e-pavilónu na portálu Tmall společnosti Alibaba, spolupráce v letectví, budování průmyslových parků);
  • Memorandum o spolupráci Asociace krajů ČR a provincie Zhejiang;
  • Memorandum o spolupráci mezi CzechTrade a Wanfeng Auto Holding (memorandum o investičním záměru společnosti do českého letectví v celkové výši 100 mil. USD);
  • Memorandum o spolupráci mezi CzechInvest a Wanfeng Auto Holding (memorandum o záměru investice 30 mil. USD do výzkumného centra v ČR);
  • Memorandum o spolupráci mezi společností Empresa Media a Zhejiang Radio and TV Group;
  • Memorandum o porozumění mezi Alibaba a CzechTrade o prodejní akci na portálu Juhuasuan zaměřené na české produkty (patrně přelom července a srpna).

Návštěva předsedy vlády ČR B. Sobotky v provincii Zhejiang navázala na jednání, která vedli čeští představitelé v provincii v loňském roce (předseda PS PČR J. Hamáček, státní tajemník T. Prouza, hejtman a předseda AK ČR M. Hašek). Vedení provincie věnovalo návštěvě delegace předsedy vlády ČR velkou pozornost, o čemž např. svědčí doprovod guvernéra provincie i během nepracovní části programu české delegace při návštěvě čajových plantáží v Hangzhou.

Memoranda, která byla podepsána na ekonomickém sympoziu, nabízejí potenciál především v letectví s nabídkou čínského partnera, který expandoval již do několika zemí a v oblasti výroby automobilových součástek patří k hlavním hráčům doma i ve světě. Zajímavé možnosti by mohla nabídnout spolupráce Empresa Media (Barrandov TV) a Zhejiang TV, která je producentem úspěšných televizních a filmových projektů na celostátní úrovni.

Pozitivní přínos pro působení českých podniků v Číně mohou sehrát i zvažované projekty česko-čínských průmyslových parků (okolí Ningbo, Pujiang atd.), avšak tyto plány bude nutné více specifikovat společně s možnostmi, výhodami a pobídkami, které by byly spojeny s působením českých firem v těchto zónách a parcích.

Obchodně investičních projektů a parků v čínských provinciích, které jsou specificky zaměřené na spolupráci s ČR, v posledním období značně přibývá. Některé z nich se již částečně podařilo realizovat (např. zmiňovaný sklářský projekt v Donghai), jiné nabízejí zajímavé příležitosti v oborech, kde české firmy v ČLR působí nebo o ně mají zájem (automobilový sektor v průmyslové zóně v Cixi).

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Šanghaji (Čína).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek