SAE očekávají růst HDP

1. 8. 2017

  • Země: AE - Spojené arabské emiráty
  • Datum zveřejnění: 30.07.2017

254985844-web.jpgHDP se v SAE v roce 2016 v reálném vyjádření zvýšilo o 2,7 % procenta navzdory klesajícím cenám ropy. Udržitelnost a flexibilita jsou nejvýznamnější charakteristikou probíhající ekonomické a sociální transformace v Dubaji. Oddělení hospodářského rozvoje v Abú Dhabí předpokládalo průměrný růst HDP v Abú Dhabí v letech 2016-2020 o 3,4 %. Kombinovaný růst všech emirátů předpokládá, že v letech 2017 až 2020 by se mělo jednat o 3,5% růst.

Do budoucna se očekává, že se SAE zaměří na ještě větší diverzifikaci hospodářství a tedy odklon od závislosti na odvětví zpracování ropy, které povedou k růstu HDP. Reálný hospodářský růst v posledních pěti letech dosahoval v průměru 5 % ročně, doprovázený snahami o diverzifikaci. Toto úsilí pokračuje a bude pokračovat s cílem zvýšit podíl neropného sektoru k HDP SAE ze současných 70% na 80 % během příštích 15 let.

V uplynulém roce SAE pokračovaly v diverzifikaci a dosáhly úspěchů. V žebříčku Světové banky poskočily z 34. místa na 26. místo, polepšily si tak o 8 pozic mezi zeměmi s nejpřívětivějšími podmínkami pro obchod. Mezi arabskými zeměmi jsou na 1. místě. V Globálním ekonomickém indexu se SAE umístily na 19. místě a předstihly takové státy, jako např. Norsko, Jižní Koreu, Turecko nebo Japonsko. Také se umístily na 2. místě, pokud jde o porovnání států s nejrozvinutější leteckou infrastrukturou, letišti, a to hned za Singapurem.

SAE i nadále hodlají podporovat svou ekonomiku napojením na mezinárodní obchod podporou přílivu investic, zaměstnanců a nových technologií. Udržitelnost životního prostředí je hlavním principem národní agendy pojmenované SAE 2021. Zaměřují se předně na rovnováhu mezi ekonomickým a sociálním rozvojem, zlepšením kvality ovzduší, ochranou vodních zdrojů, zvýšením podílu čisté energie a realizací plánů ekologického růstu. Strategickým cílem je dle nového zákona kooperace mezi soukromým a veřejným sektorem při sdílení znalostí a zkušeností.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji
Zdroj: GULF NEWS

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: