Šalamounovy ostrovy a jejich ekonomický vývoj

17. 2. 2016 | Zdroj: Generální konzulát České republiky

motiv článku - Šalamounovy ostrovy a jejich ekonomický vývoj GK Sydney má přiakreditováno 5 pacifických států. Jedná se o rozvojové země s poměrně malým počtem obyvatel, (Fidži – 898 tis., Šalamounovy ostrovy – 595 tis., Vanuatu – 270 tis., Tonga – 107 tis., Samoa – 195 tis., Cookovy ostrovy – 21 tis.). Obchodně-ekonomicky jsou výše uvedené pacifické státy orientovány zejména na své ekonomicky úspěšnější sousedy (Austrálie, Singapur, Nový Zéland), ale mají také zájem o spolupráci s Čínou a USA.

Z evropských zemí tradičně nejvýznamnější roli i v ekonomické oblasti hraje Velká Británie. Vzájemná obchodní výměna ČR s výše uvedenými státy je minimální. Potenciál je zejména v oblasti cestovního ruchu (pacifické ostrovy jsou stále populárnější destinací i evropských turistů), v oblasti ICT, v oblasti environmentální (všechny výše uvedené státy si uvědomují význam ochrany životního prostředí a věnují se mu na bilaterální i multilaterální úrovni), v oblasti udržitelného rozvoje, ekologických projektů a projektů na předcházení živelných katastrof. Příležitostí pro české firmy může být také účast na mezinárodně financovaných projektech a grantech.

Růst HDP Šalamounových ostrovů v roce 2015 byl 3 %, pro rok 2016 je předpoklad růstu kolem 3,5 %, a to především díky růstu v primárním sektoru. Inflace je 2 % (v roce 2014 byla kolem 5 %) a předpokládá se, že kvůli zvýšení cen potravin a nápojů, vyšším nákladům na bydlení a dopravu bude inflace stoupat. Zvyšuje se také deficit běžného účtu platební bilance.

Vládní koalice ve svém rozpočtu na rok 2015 představila i plány ekonomického rozvoje, mezi něž patří vytváření nových investičních příležitostí při zachování principu udržitelného rozvoje. Více než 68 % kapitálových výdajů bylo v rozpočtu alokováno na rozvoj venkova, na infrastrukturu a rozvoj služeb.

Šalamounovy ostrovy exportují hlavně do Číny, Austrálie, Velké Británie a Itálie, importují pak z Austrálie, Číny, Singapuru a Malajsie. Vývozními artikly jsou zejména ryby, palmový a kokosový olej, kopra, kakaové boby a dřevo.

Meziročně dle údajů ke 3. Q 2015 došlo obecně ke snížení produkce vývozních surovin, mírně (o 1 %) se snížila produkce palmového oleje, výrazné snížení má produkce kakaových bobů (o 11 %), o 15 % se snížila produkce kopry, o 3 % se snížil rybolov, ale naopak stoupla výroba konzervovaných ryb (zejména tuňáka, který se vyváží do EU), v rámci potravinářského průmyslu si vedla dobře také výroba piva a nealkoholických nápojů a sušenek. O 3 % meziročně stoupla produkce dřeva.

V roce 2015 již na Šalamounových ostrovech neprobíhala těžba zlata, jediný zlatý důl Gold Ridge byl uzavřen již po ničivých záplavách v dubnu 2014 (při nichž v dole zahynulo 23 osob), v květnu 2015 ho australská společnost St. Barbara odprodala za 100 AUD vlastníkům půdy na Šalamounových ostrovech sdruženým v GoldRidge Community Investment a v červenci 2015 ho vláda Šalamounových ostrovů prohlásila za zónu v katastrofickém stavu, protože důl hrozí únikem spodní toxické vody a může kontaminovat životní prostředí (pozn. důl se nachází cca 30 km od hlavního města Šalamounových ostrovů). Důl je v současné době na prodej a hledá se investor, který by ho sanoval a opět uvedl do provozu.

Dolar Šalamounových ostrovů (SBD) ve sledovaném období deprecioval ve vztahu k USD, Euro, GBP a JPY, naopak aprecioval ve vztahu k AUD a NZD.

Zvyšuje se příliv FDI na Šalamounovy ostrovy. Za třetí čtvrtletí 2015 registrují Šalamounovy ostrovy 70 schválených žádostí, a to zejména z oblasti velkoobchodu a maloobchodu, cestovního ruchu, těžebního průmyslu a stavebnictví. Hodnota FDI byla ve třetím čtvrtletí 2015 323 mil. SBD.

Vzájemná obchodní výměna mezi Šalamounovými ostrovy a ČR (v tis. Kč)
  Dovoz Vývoz Bilance Obrat
1-11/2014 3 996 3 235 731 7 201
1-11/2015 229 0 229 229

Zdroj: MPO

TOP komodity českého importu (1–11/2015)
Komodita Hodnota
Chladničky boxy mrazicí aj čerpadla tepelná 83
Výrobky ploché válc z oceli nerez nad 600 mm 62
Auta os aj vozidla motorová pro přepravu osob 35
Nástroje lékařské chirurgické zubolékařské aj 13
Výrobky pro domácnost stolní ap z železa ocel 1
Odstředivky přístroje k filtrování čištění 0

Zdroj: ČSÚ

Informace poskytnuta Konzulátem České republiky v Sydney (Austrálie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek