Salvador: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2011

2012

2013

2014

2015

I-III/2016

Vývoz

52942

46767

56611

51764

46863

12240

Dovoz

15426

5396

5233

3201

2487

585

Obrat

37516

41371

51378

48563

49350

12825

Bilance

68368

52163

61844

54965

44376

11655

Zdroj: Český statistický úřad, údaje v tis. USD

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky vývozu:

 • surový tantal,
 • výrobky z tantalu,
 • vyčiněné plné hovězí kůže,
 • nerezové plechy do 600 mm,
 • části pevných elektrických kondenzátorů,
 • části anorganických zásad,
 • sklářské, roubovací a malířské tmely,
 • automatické vypínače elektrických obvodů do 1000 V,
 • pletací kruhové stavy,
 • pevné keramické elektrické kondenzátory.

Hlavní položky dovozu:

 • pevné keramické elektrické kondenzátory,
 • pevné tantalové elektrické kondenzátory,
 • nepražená káva s kofeinem,
 • ryby čerstvé nebo chlazené,
 • trička a tílka z pletenin z ostatních materiálů,
 • pletené a háčkované bavlněné ponožky,
 • bavlněná trička a tílka,
 • pražená káva s kofeinem,
 • ostatní potravinové přípravky,
 • pletené svetry.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Údaje nejsou k dispozici.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Podle informací ZÚ Mexiko není v Salvadoru žádná česká investice.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 • Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro všechny druhy pasů. Podepsána v San Salvadoru dne 23.4.2004; od 1. 8. 2004 je v platnosti jednostranné zrušení vízové povinnosti pro občany ČR, jejichž pobyt nepřesáhne 3 měsíce.
 • Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu. Podepsala ministryně zahraničních věcí Marisol Argueta de Barillas s MMR v květnu 2009, během návštěvy Prahy u příležitosti ministeriády Grupo RIO-EU.
 • Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic. Podepsána dne 29. 11. 1999, datum vstupu v platnost 28. 3. 2001. Probíhá renegociace.
 • Probíhá sjednávání Dohody o zabránění dvojímu zdanění.
 • Probíhá sjednávání Dohody o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Salvador je v souvislosti s pravidelnými přírodními katastrofami (zemětřesení, záplavy) častým žadatelem a příjemcem humanitární pomoci. Kontakty ČR a Salvadoru v rámci humanitární pomoci a rozvojové spolupráce jsou poměrně bohaté. V roce 1998 poskytla ČR humanitární pomoc zemím Střední Ameriky v celkové výši 5 mil. Kč na zmírnění škod, které napáchal hurikán Mitch. ČR rovněž poskytla Salvadoru humanitární pomoc v roce 2001 po ničivém zemětřesení v hodnotě 1 mil. Kč. V roce 2006 přispěla ČR v rámci humanitární pomoci finanční částkou 3,5 mil. Kč na zmírnění škod po hurikánu Stan. V roce 2011 ČR financovala Malý lokální projekt s názvem „Školní farma pro stimulaci žen a mládeže k rozvoji produkce potravin“, který měl přispět na výukové středisko žen – podnikatelek. V roce 2012 ČR přispěla částkou 450 tis. Kč na projekt výstavby domků pro obyvatele Salvadoru, kteří byli postiženi hurikánem v říjnu 2011. V roce 2013 ČR přispěla finančně na vybavení zdravotní kliniky v Puerto el Flor a školních stimulačních středisek v Chalatenango. V roce 2014 byl realizován projekt pod názvem „Vybavení nemocnic čtyřmi zdravotními lůžky v Chalatenangu“.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: