Saúdská Arábie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

1. 11. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Rijádu (Saúdská Arábie)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

V dolarovém vyjádření
 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

 

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

2008

229 508

43.

163,9

14 834

86.

102,8

244 342

57.

158,2

214 674

2009

215 845

40.

94,0

6 483

93.

43,7

222 328

55.

91,0

209 362

2010

236 604

43.

109,6

10 784

87.

166,3

247 388

55.

111,3

225 820

2011

261 181

42.

110,4

15 213

82.

141,1

276 394

57.

111,7

245 968

2012

335 271

42.

128,4

23 144

79.

152,1

358 415

53.

129,7

312 127

2013

358 767

42.

107,0

14 873

86.

64,3

373 640

57.

104,2

343 894

2014

522 573

36.

145,7

32 177

78.

216,3

554 750

50.

148,5

490 396

2015

579 481

 

 

42 182

 

 

621 662

 

 

537 299

V korunovém vyjádření
 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

 

CZK

poř.

Index

CZK

poř.

Index

CZK

poř.

Index

CZK

2008

3 909 675

43.

137,5

252 697

86.

86,3

4 162 372

57.

132,7

3 656 978

2009

4 113 349

40.

105,2

123 549

93.

48,9

4 236 898

55.

101,8

3 989 800

2010

4 521 744

43.

109,9

206 102

87.

166,8

4 727 846

55.

111,6

4 315 642

2011

4 619 776

42.

102,2

269 092

82.

130,6

4 888 868

57.

103,4

4 350 684

2012

6 565 610

42.

142,1

453 238

79.

168,4

7 018 848

53.

143,6

6 112 372

2013

7 019 272

42.

106,9

290 986

86.

64,2

7 310 258

57.

104,2

6 728 286

2014

10 841 292

42.

154,5

667 534

78.

229,4

11 508 826

50.

157,4

10 173 758

2015

14 235 903     1 038 392     15 274 295     13 197 511

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz (HS4)

Kód zboží Název zboží Stat. hodnota CZK (tis.)
8703 Auta os aj vozidla motorová pro přepravu osob 3 360 497
8471 Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap 2 519 172
8429 Buldozery srovnávače rypadla apod s pohonem 688 114
8538 Části přístr k ochraně ap obvodů rozvaděčů aj 663 566
8704 Vozidla motorová pro dopravu nákladní 501 169
8537 Rozvaděče panely rozvodné stoly aj ovládací 500 594
8481 Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj 418 410
8517 Přístroje telefonní,ost.přístroje pro vysílání,příjem hlasu,dat jn 282 053
8544 Dráty kabely vodiče elektr ost izolované aj 231 906
7308 Konstrukce části desky tyče aj z železa oceli 224 945

Dovoz (HS4)

Kód zboží Název zboží Stat. hodnota CZK(tis.)
3901 Polymery ethyleny v primárních formách 552 631
3920 Desky folie ap ostatní z plastů neporovité aj 261 503
3902 Polymery propylenu olefínů v primár formách 99 500
5503 Vlákna střižová syntetická nemykaná nečesaná 35 786
8544 Dráty kabely vodiče elektr ost izolované aj 13 482
8471 Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap 11 041
7112 Odpady úlomky kovů drahých plátovaných kovy 8 945
3919 Desky folie filmy ap samolepicí z plastů 8 077
5603 Textilie netkané i impregnované laminované aj 6 012
8473 Části strojů psacích počítacích aut zprac dat 5 055

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Podle místních zákonů zahraničí společnost, která poskytuje na místním trhu služby (např. formou účasti na stavebních a montážních projektech) musí být v KSA přítomna formou majetkové účasti (pobočka mateřské firmy nebo joint-venture s místním partnerem). Bez získání tzv. Commercial Registration, se nesmí účastnit příslušných tendrů, které jsou navíc jen pro zvané subjekty prekvalifikované na tzv. vendor list.

Přítomnost na trhu formou majetkové účasti je finančně velmi nákladná a přináší s sebou i značná rizika (nezískání kontraktu, neplacení zákazníků, byrokratické překážky, atd.) I přesto se v posledních 5 letech několik českých firem odvážilo na saúdský trh touto cestou vstoupit (viz společné podniky jmenované v kap. 4.4).

Rozvíjí se úspěšně spolupráce ve zdravotnictví zejména při přenosu českého lázeňského know-how a poskytování zdravotního personálu pro místní nemocnice. V polovině roku 2009 byl dokončen společný projekt poskytování lázeňských služeb v SAK ve společném podniku Lázní Darkov a saúdského investora v oblasti Saihatu (nedaleko Dammamu) ve východní provincii. V roce 2010 bylo v Rijádu otevřeno české rehabilitační centrum, kde pracuje převážně český zdravotnický personál.

Ve stavebnictví dochází k přenosu služeb interierového designu, zejména v souvislosti s vybavením paláců a residencí českým sklem. V roce 2012 začaly realizovat na místním trhu své první zakázky v oblasti stavebnictví firmy Plynostav Arabian Ltd. (budova university) a Enteria (skladové budovy).

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Předními a stabilními vývozci do KSA jsou společnosti Škoda Auto, Hyundai, FoxConn (počítačové komponenty), Mondi Pac. Paper (kraftový papír), Evraz Vítkovice Group (nádrže na ropu, ocelové konstrukce), ABB (rozvaděče, trafa), Siemens (komponenty rozvoden), Barum Continental (pneu), Alstom Power (kotle pro energetiku), Austin Powder (rozbušky), FEI Czech Republic (mikroskopy), Arcellor Mittal (trubky). Výrazným vývozcem je i firma Preciosa (zejména dekorativní osvětlení).

Převážnou část vývozu tvoří subdodávky českých výrobců vlastněných převážně nadnárodními korporacemi pro infrastrukturní a průmyslové kontrakty v KSA, které získaly místní pobočky jejich zahraničních nadnárodních mateřských společností. Řada těchto vývozů probíhá též přes třetí země (cca 20 %), zejména SAE, kde jsou sídla velkých stavebních firem operujících v rámci GCC. 

Z hlubší analýzy komoditní struktury vývozu v posledních letech a z rozhovorů s představiteli českých firem a jejich místními zástupci je však patrný i trend spočívající v pronikání na trh dalších českých subjektů a rozšiřování počtu českých vývozních komodit.

TATRA uzavřela v roce 2011 MoU s ministerstvem obrany na montáž vozidel v KSA. Součástí budoucí spolupráce je i pomoc při výstavbě nového závodu s kapacitou 500 vozů ročně na jednu směnu. Výstavba závodu v Kharj má být zahájena pravděpodobně v 2015, kdyprobíhá i školení místního personálu.

Přítomnost na trhu formou majetkové účasti je finančně velmi nákladná a přináší s sebou i značná rizika (nezískání kontraktu, neplacení zákazníků, byrokratické překážky, atd.) I přesto se v posledních 5 letech několik českých firem odvážilo na saúdský trh touto cestou vstoupit. V roce 2009 byl založen první smíšený saúdsko-český podnik v KSA - lázně Saudi Darkov (rehabilitační a lázeňské zařízení, které využívá české know-how a český personál). V roce 2010 byl založen smíšený podnik Plynostav Arabian Ltd. (partnerem na saúdské straně je princ Turkí bin Mešárí), roce 2011 byly založeny se stejným místním partnerem společnosti Enteria Arabian Ltd. a Optokon Arabian Ltd, v roce 2012 Secar Bohemia Arabian Ltd a 2013 Izopol Arabian for Manufacturing Ltd. (budoucí výroba sendvičových panelů pro rodinné domy). V roce 2013 získala registraci architektonická kancelář Atelier Simona (česko-libanonsko-saudský joint-venture). Optokon se následně osamostatnil a dnes podniká s jiným saúdským subjektem.

S místními firmami spolupracují české marketingové a personální agentury nabízející kvalifikovanou pracovní sílu, zejména v oblasti zdravotnictví (zdravotní sestry, lékaři, fyzioterapeuti) - jako např. G5 Plus a EuroStaff.

V roce 2009 bylo v Saihatu (oblast Dammamu) ve Východní provincii otevřeno české lázeňské a rehabilitační centrum - Saudi Darkov. Jedná se o první českou investici v KSA (společnou investici Lázní Darkov a saúdské Saihat Society For Social Services). V roce 2010 bylo v Rijádu otevřeno další česko-saudské (jde nicméně plně o saúdskou investici, český prvek spočívá pouze v českém know-how a obsluhujícím personálu) zdravotnické zařízení - Czech Saudi Rehabilitation Center, které je zaměřené na léčení následků úrazů pohybového ústrojí. V roce 2013 byla otevřena jeho další část.

V roce 2011 došlo k přímé saúdské zahraničí investici v ČR, kterou je podnik na distribuci halal potravin saúdského podnikatele Ahmeda Al Taweela. 

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • V březnu 2002, během návštěvy náměstka ministra průmyslu a obchodu V. Petříčka v SAK, byla podepsána Všeobecná dohoda mezi vládou České republiky a vládou Saúdskoarabského království. Tento první smluvní dokument v historii vzájemných vztahů vstoupil v platnost dne 20. 1. 2003.
  • Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic byla podepsána v listopadu 2009 a vstoupila v platnost 13. 3. 2011.
  • Dohoda o zamezení dvojímu zdanění byla podepsána při návštěvě saúdského ministra financí Ibrahima Al Assafa v Praze dne 23. 4. 2012 a po ratifikaci zákonnými orgány obou zemí vstoupila v platnost ke dni 1. 5. 2013.
  • V říjnu 2011 došlo k parafování Dohody o letecké přepravě. Podpis dohody závisí na přijetí tzv. klausuli EU (v bilaterální dohodě jsou djednány), resp. předchozím podpisu dohody EU-KSA.  

V jednotlivých resortech pak bylo uzavřeno postupně několik významných ujednání (memoranda o spolupráci), a to zejména v oblasti výzkumu, výcviku bezpečnostních složek a zdravotnictví. V současné době je rozjednaná dohoda v oblasti vysokého školství, memorandum o spolupráci v oblasti mládeže a sportu a memorandum o spolupráci v oblasti geologického výzkumu a musejních sbírek.

Na základě shora uvedené Všeobecné dohody se uskutečnilo v 06/2011 v Praze zasedání 1. smíšené komise na úrovni náměstků ministrů zahraničních věcí. Došlo k podepsání Agreed Minutes o spolupráci v oblasti zdravotnictví, vysokého školství, vědy a výzkumu, bezpečnosti potravin, lázeňství a turistiky, oprav památek a obchodu a investic.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR a Saúdská Arábie si rozvojovou pomoc navzájem neposkytují.

Saúdská Arábie je jednou ze zemí, která je přímo zmiňována v dokumentech Evropského parlamentu jako příjemce rozvojové pomoci (Develeopment Cooperation and Economic Cooperation Instrument (DCECI) v plánech na léta 2007–2013. Je zařazena mezi země, kde hodlá EU podporovat rozvoj spolupráce v oblasti ekonomické, obchodní, vědecké a vzdělávací a které jsou důležité pro EU z hlediska politického i obchodního.

Samotná Saúdská Arábie je však i poskytovatelem rozvojové pomoci a přispěvatelem do celé škály rozvojových fondů. Od roku 2000 do r. 2006 poskytlo SAK např. 307 mil. USD palestinské samosprávě, 230 mil. USD na rozvoj Afghánistánu, 1 mld. USD na garance a úvěry do Iráku atd. V roce 2012 přislíbila KSA pomoc Jemenu ve výši 3,25 mld. USD a Egyptu ve výši 4 mld. USD.

V rámci GCC se KSA bude rozhodující měrou podílet na tzv. stabilizačním programu pro Bahrajn a Omán ve výši 20 mld. USD, která má být rozložena do let 2011–2020.   

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: