Saúdská Arábie – upozornění na hrozbu podvodného vylákání peněz od českých firem

14. 9. 2015 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Zastupitelský úřad ČR v Rijádu varuje všechny české společnosti, které budou projednávat obchodní případy se saúdskými firmami, aby věnovaly mimořádnou pozornost dokumentům, které jsou jim předkládány a všímaly si anomálií v průběhu obchodních případů a v dokumentech včetně jejich technického vyhotovení.

Česká společnost byla v červenci 2015 informována, že byla vybrána jako dodavatel dodávky pro státní instituci Arriyadh Development Authority (ADA – Úřad pro rozvoj Rijádu) a byla požádána, aby v souvislosti s registrací na vendor list ADA vyplnila registrační formuláře a uhradila nemalou částku jako registrační poplatek.

Vzhledem k tomu, že některé okolnosti rozjednaného obchodu byly české společnosti podezřelé už jenom proto, že obchod měl proběhnout pouze korespondenční formou, zaslala Zastupitelskému úřadu ČR česká společnost listinné dokumenty, které se týkaly registrace k posouzení.

Honorárního konzula ČR v Džiddě prověřil výš zmiňovaný obchodu přímo u majitele ATC p. Abudawooda. Bylo zjištěno, že ATC se jmenovanou českou společností žádná obchodní jednání nevede a že mu v tomto obchodním případu byla evidentně odcizena a zneužita jak jeho osobní identita, tak i identita jeho společnosti a byly zneužity i jeho kontakty (tak jako byla evidentně zneužita i identita ADA).

Je nutné si též uvědomit, že státní/municipální tendry obvykle vyžadují předběžnou registraci na vendor list a prakticky nikdy se v Saúdské Arábii neodvíjí obchodní případ (zvláště vyššího objemu) bez osobního jednání.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Rijádu (Saúdská Arábie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek