Schváleny sazby pro rok 2015, na citlivé komodity poskytne Ministerstvo zemědělství 4,5 miliardy

2. 12. 2015 | Zdroj: Ministerstvo zemědělství (MZe)

motiv článku - Schváleny sazby pro rok 2015, na citlivé komodity poskytne Ministerstvo zemědělství 4,5 miliardy Ministr zemědělství Marian Jurečka podepsal letošní sazby důležitých zemědělských podpor – na citlivé komodity a na přechodnou vnitrostátní podporu. Celkem je to téměř 4,5 miliardy korun, které pomohou zlepšit postavení našich zemědělců ve srovnání s EU i se světem.

Letos se rozšířil seznam podporovaných odvětví, nově tak dotace mohou získat i pěstitelé ovoce a zeleniny, cukrové řepy a bílkovinných plodin.

„Pro rok 2015 se podařilo získat významnou částku peněz z rozpočtu EU, abychom mohli pokračovat v podpoře vybraných citlivých sektorů. Peníze dostanou odvětví, která jsou v útlumu, či kde ubývá osetých ploch, a přitom jsou zároveň důležité pro komplexní rozvoj našeho zemědělství. Subvence jsme proto v letošním roce nově přidělili například pěstitelům vybraných druhů ovoce a zeleniny, včetně konzumních brambor. Dostanou je také chovatelé dojnic a masných telat,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Podpora na citlivé komodity prostřednictvím dobrovolné podpory vázané na produkci se meziročně zvýšila. Zatímco v roce 2014 dosahovala přibližně 1,5 miliardy korun, letos bude hraničit s částkou 3,5 miliardy korun.

„Nově peníze poskytneme také na pěstování cukrové řepy a bílkovinných plodin. První výplaty podpor na citlivé sektory dostanou zemědělci od poloviny ledna 2016,“ uvedl Marian Jurečka.

Sektor Sazby
Škrobové brambory 17 215,79 Kč/ha
Chmel 17 356,73 Kč/ha
Ovoce velmi vysoká pracnost 13 734,02 Kč/ha
Ovoce vysoká pracnost 9 491,99 Kč/ha
Zelenina velmi vysoká pracnost 13 183,82 Kč/ha
Zelenina vysoká pracnost 3 662,37 Kč/ha
Konzumní brambory 5 411,71 Kč/ha
Cukrová řepa 7 874,13 Kč/ha
Bílkovinné plodiny 3 711,07 Kč/ha
Masná telata 10 001,78 Kč/VDJ
Dojnice 3 678,77 Kč/VDJ
Ovce a kozy 3 670,30 Kč/VDJ

Ministr zemědělství také schválil sazby přechodné vnitrostátní podpory PVP (dříve Top-Up), ve kterých se mezi zemědělce rozdělí 880 milionů korun ze státního rozpočtu ČR. Cílem PVP je dorovnaní podmínek, za kterých podnikají naši zemědělci v porovnání se zemědělci z původních členských zemí EU.

Sektor Sazby
Zemědělská půda 192,17 Kč/ha
Chmel 5 172,99 Kč/ha
Brambory pro výrobu škrobu 1 746,72 Kč/t
Přežvýkavci 101,63 Kč/VDJ
KBTPM 131,63 Kč/VDJ
Ovce/kozy 61,17 Kč/VDJ

Oba typy podpor přímých plateb, jak dobrovolnou podporu vázanou na produkci citlivých komodit, tak přechodnou vnitrostátní podporu bude vyplácet Státní zemědělský intervenční fond.

Dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS) – je poskytována pouze těm odvětvím (citlivým sektorům) nebo těm regionům členského státu, která čelí určitým obtížím a přitom jsou obzvláště důležité z hospodářských, sociálních nebo environmentálních důvodů. Je hrazena z rozpočtu EU. Finanční prostředky budou v ČR směřovat na brambory určené na výrobu škrobu, chmel, ovoce, zeleninu, konzumní brambory, cukrovou řepu, bílkovinné plodiny, masná telata, sektor mléka a pasené ovce a kozy.

Přechodná vnitrostátní podpora (PVP) – je plně hrazena z rozpočtu ČR.  Slouží k dorovnání vybraných komodit, které byly zjednodušením plateb v systému jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) znevýhodněny oproti plnému systému přímých podpor v původních, tzv. starých zemích EU.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek