Šéf ČOI: Někdo stále nechápe, že ten milý pán nedá nic zadarmo

11. 12. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Prošlápl si cestu od spoda až nahoru. Od kontrolora České obchodní inspekce až po jejího ústředního ředitele. Takže ví, o čem mluví. Varuje před kreativitou a hyenismem při předváděcích akcích. Obezřetní by také podle něj měli být kupující zejména v e-shopech, u levného zboží, ale i při sjednávání spotřebitelských úvěrů. Mojmír Bezecný však tvrdí, že ČOI není všelékem na nešvary trhu. Otěže prý třímá v rukou i samotný spotřebitel.

Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOIKaždý rozhovor s vámi začíná vždy čísly a údaji o zjištěných nešvarech ČOI. Problémy však nejsou jen na trhu, ale určitě i ve vaší instituci. Jaký je aktuální zájem o práci v ČOI, je inspektor nedostatkové zboží? Určitě zamíchal karty zákon o státní službě, který letos vstoupil v platnost.

O zájemce o zaměstnání určitě nemáme nouzi, problémem je spíš jejich předchozí vzdělání a praxe, které ne vždy odpovídají potřebám tohoto specifického dozorového orgánu. Nedostatkoví jsou spíš zájemci, kteří by splňovali nároky kladené na inspektory zmiňovaným zákonem o státní službě.

Máte pravdu, že odvolání neúspěšného uchazeče o místo a následné správní řízení by mohlo obsazení volného místa oddálit, ale zatím máme v uplatňování tohoto zákona při personální politice úřadu málo poznatků. Takže uvidíme, jak se v další praxi osvědčí.

Jsou pracovníci ČOI za svoji práci adekvátně ohodnoceni? Kolik pracovníků ČOI má, kolik z nich působí v terénu a v laboratořích?

V současnosti má Česká obchodní inspekce 421 pracovníků a z toho 241 inspektorů, tedy pracovníků, kteří chodí pravidelně do terénu. Laboratoře nemáme žádné, ke kontrolám jakosti, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti výrobků využíváme služeb notifikovaných laboratoří, a to českých i zahraničních.

Co se týče platů, myslím si, že by naši inspektoři zasloužili podstatně vyšší ohodnocení. Jejich práce není vůbec jednoduchá. Kromě odbornosti musí znát zákony, musí umět jednat s lidmi, předcházet případným krizovým situacím, a pokud k nim dojde, umět je korektně řešit. Musí také mít intuici, aby dokázali odhalit i skryté nedostatky. A také právníci a další, například špičkoví pracovníci IT, by zasloužili mnohem vyšší platy, ale platové tabulky mají svoje limity. Myslím, že v otázce platů máme stále co dohánět.

Řeknete i k platům konkrétní číslo?

Ke mzdám můžu dát jeden příklad. Inspektorát hledá pracovníka na pozici inspektora v oddělení technické kontroly, což je bezesporu v každém ohledu velmi náročná práce. Vyžaduje kromě vysokoškolského vzdělání a dalších předpokladů znalosti nejen z kontrolního, ale i ryze právního prostředí. Uchazeči mohu nabídnout nástupní plat necelých 18 tisíc korun hrubého.

V Praze a velkých městech to jistě není takový problém, ale v menších regionech může být inspektor ČOI už dost okoukaná tvář, jak se to obecně řeší, pokud to lze vůbec prozradit?

Časem mohou naši inspektoři skutečně ztratit svou „anonymitu“, ale to se týká i větších měst. Ne všichni však potřebují být při kontrole anonymní, například při technických výrobkových kontrolách je hlášena kontrola ČOI předem. A pokud je potřeba být nenápadný, například při kontrole stánků na tržnici, účtování v restauraci nebo služeb taxi, vypůjčí si ředitel inspektory z jiného inspektorátu.

Pravdou je, že šedá ekonomika je před kontrolory vždy o krok napřed a je mistrem v kreativitě. Objevil se v tomto roce mezi nepoctivými obchodníky nějaký nový fígl, či jde o přetrvávající problémy?

Obecně je v populaci část lidí, kteří se snaží na úkor ostatních získat nějakou výhodu, takže ani podnikatelská obec není různých šizuňků a podvodníků ušetřena. Těm se může ubránit jen sebevědomý a svých práv znalý spotřebitel, který nenaletí na každý trik. Pokud budu konkrétní, pak nejvíce nedostatků – a to i více než 80 procent, zjišťují naši inspektoři například při kontrolách internetových obchodů, předváděcích prodejních akcích, o něco nižší jsou čísla v dalších oblastech, jako kontroly spotřebitelských úvěrů, výprodejů a padělků.

Jaké jsou dosavadní výsledky kontrol ČOI za letošní rok? Změnil se trend ve zjišťování nešvarů za poslední roky?

Do konce roku zbývá ještě celý měsíc, ale dosavadní výsledky už napovídají, jaká bude letošní bilance. Počet kontrol zůstane na přibližně stejné úrovni jako v minulém roce, zhruba na 31 tisících, vyšší ale bude zřejmě poměr zjištění. O něco nižší bude také celkový počet přijatých podání a zejména poměr následně prokázaných porušení obecně závazných právních předpisů.

Přehled výsledků kontrol ČOI v letech 2013 až 2015

Pramen: ČOI

Bouřlivý rozvoj zaznamenává e-trh. Roste i počet zjišťovaných nedostatků? Dají se e-shopy vůbec ukontrolovat?

Tato forma prodeje se stále více prosazuje na úkor klasického prodeje a získává stále větší oblibu, zejména u mladší generace. Bohužel se také stále častěji setkáváme s různými nešvary, jako jsou anonymní nebo neexistující e-shopy, které nabízejí dodání fiktivního zboží za nereálně nízké ceny, požadují platby předem a po obdržení peněz dělají mrtvého brouka.

Zaslané výrobky, které neodpovídají objednávce, odmítají vzít zpět a vrátit peníze. Proto také roste počet kontrol i varování před nepoctivým jednáním a nekalými obchodními praktikami některých e-shopů jak ze strany ČOI, tak i spotřebitelských organizací nebo Evropského spotřebitelského centra, které pomáhá spotřebitelům při řešení přeshraničních sporů, mimo jiné i s provozovateli e-shopů. Samozřejmě že zkontrolovat všechny je utopie, vždyť je jich v Česku podle dostupných údajů přes 37 tisíc. Opět platí to, co už bylo řečeno – nevěřit lákavým a příliš výhodným nabídkám, ověřovat si identitu prodávajícího a neplatit předem nebo jen prostřednictvím platební brány.

Zjištění ČOI u e-shopů v letech 2012 až 2015

Pramen: ČOI

Po vánocích vždy značně narůstá procento reklamací zboží z e-shopů, ať z titulu vad či nechtěných dárků. Kupující stále tápou, jaká mají práva při reklamacích či vracení zboží. Můžete jim ve stručnosti poradit?

Pokud bylo zboží zakoupeno distančním způsobem, to je na dálku – v e-shopu nebo zásilkovém obchodě, může je vrátit ze zákona do 14 dnů nebo ve lhůtě prodloužené prodávajícím (někdy až do konce ledna). Tuto nadstandardní službu, tj. vrácení zboží bez udání důvodu proti vrácení peněz dnes nabízí i řada klasických prodejen.

V případě, že prodávající takovou možnost spotřebiteli nenabízí, není povinen nevhodný výrobek bez vady vzít zpět, je to projev jeho dobré vůle a vzájemné dohody. Proto by se spotřebitelé při nákupu měli o možnosti vrácení nebo výměny vánočního dárku zajímat již při koupi. A pokud si nejsou jisti správnou volbou, měli by volit jiného prodávajícího, jiný dárek nebo darovat peněžní poukázku. Není to sice originální, ale je to praktické.

To mluvíte o tom, když je zboží v pořádku, pouze se nehodí. A co když má vadu?

Při reklamaci vady je postup jasný. Lhůta pro uplatnění odpovědnosti za vadné plnění, dříve reklamační lhůta, je obecně dvouletá, takže tam by měl spotřebitel bez zbytečného prodlení požadovat odstranění vady dle jejího charakteru. Buď opravou, výměnou vadné části nebo celého výrobku. Pokud takové řešení není možné, má právo odstoupit od smlouvy.

S jakým celkovým rozpočtem bude pracovat ČOI v příštím roce? Kolik z těchto peněz půjde na mzdy, kolik na vlastní kontrolní činnost. ČOI dostala do rozpočtu 20 milionů korun navíc, kam je použije?

Rozpočet České obchodní inspekce jako orgánu státní správy závisí na státním rozpočtu a ten dosud nebyl pro nás nadřízeným ministerstvem průmyslu a obchodu schválen. Proto neznáme jeho konkrétní výši, ale předpokládám, že se nebude příliš lišit od rozpočtu na letošní rok. Jakoukoliv částku navíc uvítáme, ale pokud vím, ani v případě tiskem avizovaných 20 milionů zatím není rozhodnuto o jejich určení. Na nezbytnou modernizaci ČOI by bylo potřeba získat mnohem vyšší částku. (Poznámka red. - „V návrhu rozpočtu na příští rok na činnost ČOI bylo 351,6 milionu korun, s 20 miliony navíc to tedy dělá 371,6 milionu korun,“ odpověděl na dotaz E15.cz mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu František Kotrba.)

Co bude podle ČOI největší problém na trhu v příštím roce, na co se zaměří? Určitě se dělá dlouhodobý plán na celý rok, ale pak se musí řešit i problémy ad hoc. Má ČOI na takové situace kapacity, aby obojí zvládla?

Celoroční plán kontrol na rok 2016 se v současnosti doplňuje a po schválení bude opět k dispozici na našem webu. Rámcový plán kontrol zůstane víceméně stejný a rozšířen bude např. o cílené výrobkové kontroly, mezinárodní projekty EU, do kterých je ČOI zapojena, a také inspektoráty budou mít možnost naplánovat si regionální akce podle místní situace. Zvýšenou pozornost budeme určitě věnovat internetových obchodům.

Existuje vůbec nějaká branže mezi obchodníky, která se už zdá z pohledu inspektorů bezproblémová? Je možné ji pak nechat „spát“ či se musí i tady obchodníkům stále „brnkat na nervy?“

Jakákoliv oblast trhu, kde bychom kontrolu nebo spíše její monitorování zaspali, by znamenala následný problém. Hlavním důvodem, proč nemůžeme polevit, je proměnlivost trhu, respektive podnikatelských subjektů. Kromě velkých a zavedených firem jsou stále tisíce drobných podnikatelů, jejichž spektrum se stále mění. U nich nemůžeme předpokládat, že znají své povinnosti, byť se jedná o obor, který si k podnikání sami vybrali.

Naopak, na jaké podvodníky jste stále krátcí?

Řešíme nešvary v rozsahu pravomocí, které nám dávají zákony. Je pravda, že v řadě případů musíme spotřebitelům vysvětlovat, proč nemůžeme jejich požadavky vymoci, ale i v tomto směru lze hovořit o vyšším právním vědomí, zejména u mladší generace spotřebitelů, kteří se dokážou o svá práva brát. Problémy jsou nejčastěji u starší generace, která nechápe, že „ten milý pán“ jim nic nedá na předváděcí akci zadarmo, ale že jde jen po jejich penězích, a že „tu hezkou paní“, co jim nabídla rychlou půjčku a vzala si za to „zálohu jenom dva tisíce“, už nikdy neuvidí, stejně jako slíbenou hotovost. A následně už jim vůbec není jasné, proč jim ČOI „takové lumpárny“ nemůže zakázat.

Jak spolupracujete se sesterskými institucemi v sousedních zemích a různými spotřebitelskými sdruženími v ČR, kterých je přehršle? Jde zejména v tuzemských podmínkách o konkurenční či jen paralelní vztahy?

Nejužší kontakty máme s inspekčními orgány na Slovensku, v Polsku a Maďarsku, o dalších kontrolních orgánech víme, známe jejich pravomoci a v případě potřeby konzultujeme problémy. Nejčastěji si předáváme poznatky z kontrol nebo je postupujeme k došetření, pokud je kontrolovaný subjekt registrován v zemi jejich působnosti.

Se spotřebitelskými organizacemi spolupracuje ČOI na celostátní i na regionální úrovni, konzultujeme některé negativní jevy na trhu a šetříme podněty, s nimiž se na nás obrátí. Zapojujeme se také do jimi organizovaných preventivních akcí, zejména besed pro seniory, přednášek pro studenty a podobně. Na všech poradensko-informačních střediscích ČOI jsou pro spotřebitele k dispozici také brožury a letáky, které tyto spotřebitelské organizace vydávají.

Vizitka ústředního ředitele České obchodní inpekce

Ing. Mojmír Bezecný (55 let) byl jmenován ústředním ředitelem ČOI od 1. dubna 2014 na základě výsledků výběrového řízení ministerstva průmyslu a obchodu. Absolvent ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě je dlouholetým pracovníkem ČOI. Do svého jmenování byl téměř sedm let ředitelem Inspektorátu Moravskoslezského a Olomouckého, předtím zástupcem ředitele a inspektorem ČOI. Vzdělání si doplnil v Institutu pro místní správu v Praze v tematice protikorupční politiky ve veřejné správě a také na Justiční akademii Kroměříž, kde se zabýval oblastí trestněprávních a správních aspektů ochrany duševního vlastnictví.


Převzato z deníku E15, autor: Miroslav Tryner

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek