Sektor strojírenských subdodávek v Itálii a veletrh MECSPE 2016

15. 2. 2017 | Zdroj: CzechTrade

motiv článku - Sektor strojírenských subdodávek v Itálii a veletrh MECSPE 2016 MECSPE 2016 byl úspěšným veletrhem, který potvrdil zlepšující se stav italského strojírenského sektoru. Začneme-li čísly, poslední ročník tohoto veletrhu v Parmě se má čím pochlubit: 85 000 metrů čtverečních výstavní plochy, 39 656 návštěvníků, 1 639 vystavovatelů, 10 tematických oblastí, 10 tematických salonů, 72 odborných symposií organizovaných firmami, univerzitami a asociacemi.

Počet návštěvníků zaznamenal nárůst o 17 % oproti předchozímu ročníku, zatímco počet vystavovatelů se zvýšil ještě více, a to o 24 % oproti roku 2015. Mezi pavilony, které se těšily největšímu úspěchu, patřily „Eurostampo e Subfornitura delle materie plastiche“ (česky: Euroformy a subdodávky plastových materiálů), ve kterém mohli návštěvníci obdivovat nejnovější technologie v oblasti zpracování plastů, 3D tiskáren a inovativních materiálů, což naznačuje, že jde o velmi dynamický trh, který se neustále vyvíjí.

Z dotazníkového zjišťování organizátora veletrhu vyplývá, že návštěvníci MECSPE 2016 byli velice spokojení, pro 82,8 % z nich, byla akce zajímavá a profesně přínosná. Šest z deseti návštěvníků o veletrhu řeklo, že byl velmi užitečný, protože se zde mohli dozvědět o novinkách na trhu, najít nové dodavatele a otestovat nové produkty. Celkem 96,2 % návštěvníků bylo spokojeno s nabídkou místního zboží a doporučilo by i kolegům a známým, aby akci navštívili.

Další klíčovou oblastí ročníku 2016 – a v budoucnu také ročníku 2017 – byla ta, spojena s rozvojem Průmyslu 4.0. „Digitální továrna a automatizace“ byl jeden z nejnavštěvovanějších salonů, který zdůraznil klíčovou roli nových technologií v různých odvětvích: 3D design, internet věcí (IoT – Internet of things), sledovatelnost RFID či logistika skladového hospodářství.

Tento rok bude dán velký prostor například oblasti plastových materiálu a průmyslovému 3D tisku. V této oblasti můžeme zmínit například dva zajímavé protagonisty: Vysokou technickou školu Politecnico di Torino a Italský Technologický Institut, kteří ukáží některé inovace týkající se polymerních a kovových materiálů, určených pro aditivní techniky.

Jak bylo zdůrazněno výše, oblast nových technologií aplikovaných v průmyslu bude nyní přitahovat stále větší pozornost a úspěch salónů vztahujících se k této oblasti v rámci MECSPE, tento fakt jen potvrzuje.

Národní plán pro Průmysl 4.0

Italská vláda nyní zahájila tzv. „Národní plán pro Průmysl 4.0 pro roky 2017–2020“, který má čtyři strategické cíle: inovační investice (přijímání technologií týkajících se Průmyslu 4.0 a výdaje na výzkum, vývoj a inovace); infrastrukturu (síťové infrastruktury, ochranu osobních údajů, interoperabilitu); kompetence a výzkum (stimulace výzkumu a vzdělávání); informovanost a správu (šíření znalostí o nových technologiích a zlepšení spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem).

Uspokojivé údaje o vývoji italských strojírenských subdodávek – předložené Angelem Megarim, ředitelem Centra studií v Národní strojírenské federaci (Federmeccanica) z prosince 2016, ukazují, že ve třetím čtvrtletí roku 2016 zaznamenala výroba v sektoru strojírenství nárůst o 2,5 % oproti předchozímu čtvrtletí. Negativní výsledky souvisí především s výrobou elektrotechniky (-0,4 %) a výrobou počítačů, elektronických výrobků a přesných přístrojů (-0,9 %). Nejlepší výsledky naopak zaznamenaly kovové výrobky (+ 2,4 %), dopravní prostředky (+ 3,2 %), stroje a mechanická zařízení (+ 3,5 %).

Rok 2016 však pro obor italského strojírenství můžeme uzavřít jako rok pozitivní. Objemy výroby v prvních devíti měsících roku 2016 vzrostly celkem o 2,7 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, což je výsledek, který můžeme přikládat především oživení spotřeby a investic domácností. Slabší už je podíl vývozu, který vzrostl o pouhých 0,9 % (dovozy naopak zaznamenaly nárůst o 2,2 %). Každopádně je třeba zdůraznit, že navzdory kladným číslům, je stále ještě tento růst nedostatečný na to, aby dohnal ztráty z období recese.

Zejména je třeba podotknout, že některé kategorie výrobků (například stroje a mechanická zařízení) mohou nově využít možnosti tzv. „super-odpisu“, který byl zaveden podle Zákona o stabilitě 2016 a prodloužen i pro rok 2017. Super-odpis je opatření, které spočívá v usnadnění produktivní investice firem, díky zrychlení procesu daňových odpisů majetku. Přes super amortizace si mohou společnosti, které investují do nových aktiv, odepsat daň z majetku ve výši 140 % namísto 100 %. Zákon o stabilitě 2017 zavedl také tzv. hyper-odpisy ve výši 250 % pro nákup technologického zboží vyrobeného v roce 2017.

Zásadní v této oblasti je tzv. „Nuova Sabatini“, která byla zavedena vyhláškou zákona o právních předpisech (čl. 2 nařízení zákona č. 69/2013.), jejímž cílem je zlepšit přístup k půjčkám pro mikro podniky, malé a střední podniky na pořízení nových strojů, přístrojů a zařízení. Zákon má za cíl podpořit investice do nových technologií (včetně například investic do zpracování velkých objemů dat, cloud computing, počítačové bezpečnosti, pokročilé robotiky a mechatroniky, 4D výroby, radio frequency identification RFID, systémů na sledování a vážení odpadu aj.).

Dobré výsledky událostí, jako je MECSPE odrážejí dobrý stav celého odvětví, které se po několikaleté recesi nyní nachází ve fázi růstu, získalo novou ochotu investovat a více se zaměřuje na nové technologie.

Italská kancelář CzechTrade pravidelně organizuje na veletrhu MECSPE kolektivní prezentaci českých firem.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek