Seminář k česko-irské spolupráci v oblasti vodního hospodářství v Dublinu

31. 7. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Seminář k česko-irské spolupráci v oblasti vodního hospodářství v Dublinu Dne 5. října 2017 se uskuteční seminář pro české a irské firmy v oblasti vodního hospodářství v rámci projektu ekonomické diplomacie (PROPED). Firmy, které by měly zájem o účast, žádá zastupitelský úřad o vyjádření na email: commerce_dublin@mzv.cz.

Vyvrcholením řady aktivit Velvyslanectví České republiky v Irsku zacílených na maximální podporu uplatnění českých firem na irském trhu v oblasti vodního hospodářství bylo dne 10. 7. jednání paní velvyslankyně Hany Mottlové s vedením státní firmy Irish Water, která spravuje vodní hospodářství v zemi a schvaluje projekty v této oblasti.

Velvyslankyně navázala na dosavadní intenzivní komunikaci mezi Velvyslanectvím České republiky v Irsku a společností Irish Water a poskytla informace o kvalitě, zkušenostech a úspěších českých firem v oblasti projektování, výroby a výstavby čističek odpadních vod, jakož i v oblasti budování inženýrských sítí a protipovodňových zábran.

Irští partneři ocenili aktivity velvyslanectví a projevili zájem o detailní návrhy českých firem. Uvedli, že aktivity velvyslanectví přicházejí v pravý čas, protože Irsko musí v nejbližších 5 letech vynaložit 5,6 mld. EUR na čištění odpadních vod a revitalizaci rozvodných sítí. Irské strana též informovala, že české firmy by se mohly podílet na realizaci projektů v oblastech jako nakládání s kaly, úprava vody, odstraňování olova, výstavba, poradenství a ochrana vody, únik vody a správy majetku.

Velvyslanectví dlouhodobě věnuje pozornost situaci v oblasti čištění odpadních vod v Irsku a možnostem uplatnění českých firem. Důvodem je fakt, že vodovodní sítě, úpravny vody a další zařízení spojená s vodním hospodářstvím jsou ve velmi špatném stavu a vláda musí uvolnit značné prostředky na jejich opravu, údržbu a výstavbu. Navíc Evropská komise připravuje žalobu proti Irsku u Soudního dvora EU kvůli neoprávněnému vypouštění odpadních vod. Evropská komise vinní irskou vládu, že nenaplňuje její směrnici 91/271/EEC  a nezajistila čistění odpadních vod ve  38 aglomeracích v Irsku, čímž dochází k ohrožení zdraví obyvatelstva a znečištění životního prostředí.

Irsko má dlouhodobě problémy s čištěním odpadních vod. Z důvodu tlaku Evropské komise irská vláda rozhodla o uvolnění zmíněných 5,6 mld. EUR na rekonstrukci vodovodních sítí a na čističky odpadních vod.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dublinu (Irsko). Autor: Jiří Hušner, rada – vyslanec.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek