Seminář „MHD v Litvě – příležitosti pro české firmy“

27. 4. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Pětice největších litevských měst (Vilnius, Kaunas, Klajpéda, Šiauliai a Panevéžys) stojí v současné době před náročnými úkoly v oblasti městské hromadné dopravy – musí totiž skloubit potřebu obnovení a modernizace vozového parku (autobusy a trolejbusy) s omezenými rozpočtovými prostředky, zvýšit efektivitu dopravního systému a přitažlivost veřejné dopravy pro obyvatelstvo a také rozhodnout o budoucím směřování tohoto sektoru ve vazbě na rozvoj bydlení, podnikání či investičních projektů.

Jednou z možných cest je využití evropských fondů, což již v předchozím plánovacím období umožnilo uvedeným pěti městům provést částečnou obměnu autobusového parku. S vědomím existujícího potenciálu pro české firmy v oblasti dodávek vozidel, zařízení i služeb pro městskou dopravu připravil ZÚ Vilnius v tomto roce projekt ekonomické diplomacie s názvem „MHD v Litvě – příležitosti pro české firmy“. Jeho hlavní částí se stal seminář, kterého se dne 27. dubna 2016 v prostorách ZÚ zúčastnilo 8 českých firem a cca 30 hostů z již zmíněných pěti největších měst, jejich dopravních podniků, asociace hromadné dopravy, partnerských firem a médií.

Semináře ve Vilniusu se zúčastnili jak zástupci firem, které úspěšně vyrábějí a vyvážejí dopravní prostředky pro MHD – IVECO Czech Republic, SOR Libchavy a Škoda Electric, tak i dodavatelů zařízení, vybavení a služeb pro veřejnou dopravu – Bustec, Cegelec, Elektroline, Mikroelektronika a Pragoimex. Hlavním cílem akce bylo prezentovat českou nabídku pro sektor MHD, vytvořit a posílit kontakty s potenciálními odběrateli a také získat informace o chystaných projektech, řešených problémech a budoucím vývoji veřejné dopravy v Litvě.

Program semináře odstartoval svým úvodním slovem velvyslanec B. Mazánek. „Jsem potěšen, že zde můžeme přivítat jak zástupce pěti největších litevských municipalit a jejich dopravních podniků, tak i českých výrobců, kteří patří mezi špičky ve svém oboru a největší producenty dopravních prostředků i zařízení pro MHD na světě. Věřím, že najdeme mnoho společných témat a také námětů k diskuzi i výměně zkušeností.“

Foto z jednání na semináři o MHD v LitvěPoté vystoupili postupně zástupci měst Vilnius, Kaunas, Klajpéda, Šiauliai a Panevéžys, kteří poskytli českým firmám informace o stavu hromadné dopravy v dané municipalitě a nastínili též připravované projekty i problémy, kterým vedení měst v této oblasti čelí. Z prezentací vyplynulo mj., že ve zmíněných pěti městech není nastaven stejný model vlastnictví a řízení MHD, navíc i zde dochází průběžně k dalšímu vývoji (kupř. právě probíhající tendr města Vilnius na provozování části autobusových linek soukromým přepravcem).

V současné době provozují trolejbusovou síť pouze Vilnius a Kaunas, přičemž vedení obou měst aktuálně řeší otázku, jak dále s rozvojem a provozováním tohoto typu hromadné dopravy. Co se týče autobusů, zde je situace jasnější a jednodušší – hlavním úkolem všech municipalit je dokončit obnovu a modernizaci vozového parku v souladu s požadavky na snižování emisí, zvyšování komfortu a bezpečnosti cestujících. Klíčovou otázkou jsou dle očekávání finanční prostředky – zde je hlavním cílem všech pěti municipalit získat příspěvek z nového kola čerpání evropských fondů. Lze říci, že municipality příliš nečekají na podporu a pomoc ze strany vlády a podle dostupných informací se ani nechystá žádný vládní program podpory rozvoje MHD.

V druhé části semináře vystoupilo postupně všech osm českých účastníků s informacemi o jednotlivých firmách, jejich nabídce výrobků a služeb, referencích z ČR i ze zahraničí. Pozitivním momentem několika vystoupení z české strany byla existence příznivých referencí z litevského trhu – například většina trolejbusového parku v obou největších městech pochází z ČR, novější trolejbusy jsou vybaveny českými elektro výzbrojemi, v hlavním městě a také v přímořské Klajpédě již řadu let využívají lístkové systémy od Mikroelektroniky.

Čeští výrobci se v prezentacích soustředili na trendy v oblasti městské dopravy s důrazem na autobusy (jak klasické s dieselovými motory, tak na CNG, hybridní a elektrické autobusy) a trolejbusy, přičemž se zároveň snažili postihnout hlavní argumenty pro zachování trolejbusové dopravy i na základě aktuální zkušenosti z 13 českých měst či zahraničních metropolí. Na závěr bloku proběhla také diskuze s litevskými hosty, kteří se zajímali o konkrétní aspekty české nabídky.

Po skončení semináře mohli díky dobré spolupráci s místním distributorem Budějovického Budvaru, firmou Vienas Pasaulis, čeští i litevští hosté společně diskutovat nejen při chutném jídle, ale i se sklenkou čepovaného zlatého moku.

V rámci diskuze se všemi účastníky získali velvyslanec i jeho zástupce cennou zpětnou vazbu z obou stran, akce byla jednoznačně pozitivně hodnocena, mj. proto, že litevským účastníkům umožnila setkání s řadou významných českých firem v sektoru dopravy a získání užitečných informací najednou, zatímco čeští exportéři využili svou účast k získání či upevnění kontaktů a přehledu o situaci v MHD v Litvě.

Důležitou součástí akce byla navazující odpolední návštěva českých účastníků v depu Dopravního podniku města Vilniusu (VVT) v městské části Antakalnis. Zde měli možnost prohlídky zázemí pro opravy a údržbu trolejbusů, jež pokračovala jednáním s vedením VVT o aktuální situaci v MHD ve městě, zejména pak doposud nevyjasněné budoucnosti trolejbusové dopravy.

VVT vidí smysluplnost trolejbusů ve městě, zejména v podobě moderního trendu s bateriovým pojezdem a tím i větší variabilitou provozování (též jako přechodné fáze k plně elektrickým autobusům v budoucnosti), dále z ekologického hlediska. Čeští hosté v zajímavé a obsažné diskuzi přispěli svým pohledem k obhajobě trolejbusové dopravy a doložili i příklady z ČR, kde se třináct měst také zabývalo stejnou otázkou a doposud ve všech případech ji zodpovědělo kladně.

Semináře se také zúčastnili zástupci médií (časopis Valstybé /obdoba českého Ekonomu/, internetového magazínu www.ebus.lt a tiskového zpravodaje Národní asociace veřejné dopravy).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Vilniusu (Litva).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek