Senegal: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Dakaru (Senegal)

Analýza silných a slabých stránek z úhlu pohledu ČR (SWOT)

Silné stránky

 • dlouhodobá vývozní tradice zainteresovaných českých podniků, zájem dalších firem o senegalský trh;
 • dobré jméno ČR v očích senegalské odborné veřejnosti a dobrá reputace tradičních českých výrobků mezi spotřebiteli;
 • profil české ekonomiky korespondující s potřebami senegalského trhu;
 • schopnost nabídnout řešení v celé řadě klíčových oblastí, včetně těžebního, stavebního průmyslu, tradiční a obnovitelné energetiky, řešení dopravní infrastruktury (od leteckého provozu po budování kolejové dopravy), schopnost dodávat stroje pro malé a střední zemědělství a potravinářský průmysl;
 • konkurenceschopné zboží s příznivým poměrem mezi cenou a kvalitou;
 • nadstandardní politické vztahy (z posledního období) podpořené vzájemnými návštěvami na nejvyšší úrovni.

Slabé stránky

 • nedostatečná kapitálová vybavenost českých podniků;
 • pouze omezený počet seriózně zainteresovaných českých firem;
 • vyšší náklady na dopravu do Senegalu;
 • malá snaha firem zakládat sdružení nebo aliance, např. pro účely předkládání ucelených nabídek, vyplývající ovšem z neplnění příslibu informování české strany o prioritních senegalských rozvojových projektech;
 • po zrušení ZÚ ČR v Dakaru neexistence žádného českého obchodního/diplomatického zastoupení v zemi (MPO hledá možnosti urychlené nápravy tohoto stavu v rámci svých kompetencí);
 • exitující korupční prostředí.

Příležitosti

 • Výstavba a modernizace senegalské ekonomiky skýtá zajímavé obchodní a investiční příležitosti pro zahraniční subjekty;
 • České firmy mají historicky ojedinělou možnost těchto příležitostí využít s ohledem na to, že proces výstavby země se nebude opakovat.
 • Příležitosti jsou v oblasti rekonstrukce a budování stávající infrastruktury (dopravy, hledání a využití zdrojů pitné vody (i balené), zavlažování půdy, mechanizace zemědělství, zpracování a skladování tropických plodin, těžebního průmyslu, výroby stavebních hmot /též pro sousední Mali/, dodávek stavebních strojů nových i repasovaných, spotřebního zboží všeho druhu, tradičně pak textilu a surovin pro textilní lokální průmysl. Rozšiřování dodávek pro oblast specifického zboží (pokrývky hlavy, brokáty, skleněné perly, bižuterie, čepelky, nožířské zboží (tzv. mačety), galvanických článků, baterek na svícení, petrolejových lamp a dalšího zboží tohoto druhu).
 • Možnost zakotvení českých firem ve stávajících, resp. připravovaných zónách volného obchodu.

Hrozby

 • Nejistoty spojené s tradičně proměnlivou „africkou“ politickou situací a z toho plynoucí schopností zajištění dlouhodobé právní stability pro podnikání;
 • Vysoká míra administrativy při dovozu;
 • Existující vyšší /ne enormní/ míra korupce na všech úrovních rozhodování;
 • Omezená diverzifikace ekonomiky;
 • Z evropského pohledu nedostatečně rozvinutá infrastruktura.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Obecně lze konstatovat naději na úspěch do níže uvedených oblastí rozvoje Senegalu:

 • Dodávky textilního zboží (metráže) s vysokým podílem bavlny;
 • Dodávky nářadí a jednodušších strojů pro místní řemesla (dřevo, kov);
 • Dopravní prostředky včetně osobních automobilů;
 • Malá zemědělská technika vč. traktorů;
 • Linky na zpracování místních zemědělských produktů a ryb (konzervárny, balírny džusů a vody, mlékárenská zařízení, průmyslové a skladovací haly;
 • Elektromontážní materiál a výrobky vč. elektromotorů;
 • Výrobky keramického průmyslu (dlažby, obklady, sanita);
 • Šicí stroje na textil, kůži a čalounické stroje
 • Hnojiva, insekticidy a pesticidy;
 • Pneumatiky vč. velo a moto plášťů;
 • Dodávky tzv. bílé techniky pro domácnosti.

Aktuální sektorové příležitosti pro Senegal

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

 • Mezinárodní veletrh Dakar (FIDAK) je jedním z největších  výstavních a prodejních akcí v regionu západní Afriky, koná se každoročně na přelomu listopadu a prosince (www.cicesfidak.com)
 • Mezinárodní veletrh lékařské a zdravotnické techniky a vybavení (SISDAK) v Dakaru, koná se obvykle v červnu (www.cicessisdak.com)

Bližší informace ke konání veletrhů lze získat na webových stránkách Senegalského veletržního centra.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: