Senegal: Vztahy země s EU

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Dakaru (Senegal)

I když se Senegal v poslední době snaží diverzifikovat své zahraniční vazby, je EU je pro Senegal stále zřejmě nejdůležitějším partnerem a největším poskytovatelem rozvojové pomoci.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Zastupitelský úřad v Senegalu mají tyto evropské země:

  • Francie, Velká Británie, Německo, Lucembursko, Belgie, Španělsko, Portugalsko, Rakousko, Itálie, Rumunsko a Nizozemsko.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Export do zemí EU má v poslední době sestupnou tendenci, v letech 2012/13 zaznamenal úbytek o 6,8%.

Import z Evropy (2,2 mld. €) naopak mírně roste.

Důležitým nástrojem spolupráce se má stát Dohoda o ekonomickém partnerství mezi EU a CEDEAO (Hospodářské společenství západoafrických států), která byla oficiálně přijata 10.7. 2014. Pro vstup v platnost je potřebná její ratifikace všemi smluvními státy.

Od roku 2009 docházelo k růstu obchodní výměny mezi EU a Senegalem – ve vývozu i dovozu. Např. v roce 2011 bylo 33% obratu obchodu  realizovaného s EU (dále 7% s Mali a 5,4% s Nigérií), 43% senegalského dovozu je z EU a Senegal do EU vyváží 16%. Senegalský vývoz má potenciál na evropském trh a představuje významnou příležitost pro rozvoj. V roce 2011EU vyvezla zboží v hodnotě 407 mil. EUR a dovezla za 2,7 mil EUR (v roce 2010 pak EU vyvezla 2,2 mld. USD a dovezla za 0,3 mld. USD).

Hlavní dovozní položky jsou: minerální paliva, mazadla a příbuzné materiály (47%), stroje a dopravní prostředky (17%), potraviny a živá zvířata (12%). Senegalský vývoz do EU se skládá z: potravinářských výrobků (65%), tuků a olejů živočišného a rostlinného původu vosky (13%).

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU je největším poskytovatelem rozvojové pomoci. Během 10. FEDu poskytla Senegalu 340 mil. €. Hlavními oblastmi, do nichž pomoc směřovala, byly projekty na zlepšeni regionálního a obchodního spojeni, úpravu vody, podporu občanské společnosti a boj s chudobou.

Vztahy Senegalu s EU se řídí rámcem dohody z Cotonou mezi EU a zeměmi ACP (Afrika, Karibik a Pacifik). Strategie spolupráce je založena na dvou hlavních programech: NEPAD a DSRP (strategický dokument boje proti chudobě). 10. kolo EDF vyčlenilo v roce 2008 celkem 315,8 mil. EUR. Z nich v rámci „Obálky A“ je vyčleněno 288 mil. EUR na programové účely (boj proti chudobě -150 mil. EUR, regionální a obchodní integrace - 75 mil. EUR a sanaci státní správy - 40 mil. EUR. Zbývající částka „Obálka B“ ve výši 27,8 mil. EUR byla vyčleněna jako záloha na řešení nepředvídatelných událostí (vyrovnání nestabilních příjmů z vývozu či jako podpora mezinárodních iniciativ v oblasti vymazání senegalského dluhu).

Senegal je i nadále příjemcem financí z 11. Evropského rozvojového fondu

  • Celkové náklady – 200 mil. € pro léta 2014 – 2017
  • Reforma demokratického vládnutí: justice 10 mil., prevence destabilizačních faktorů 10 mil.
  • Rozvoj udržitelného zemědělství a potrav. bezpečnosti: sektoriální politika 105 mil., elektrifikace venkova 15 mil., potrav. bezpečnost a zlepšení výživy 25 mil.
  • Vodní hospodářství: sektorová politika 45 mil., zdroje vody na venkově 20 mil.
  • Ostatní: podpora občanské společnosti 5 mil., další drobné projekty 5 mil.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: