Setkání českých a estonských firem a institucí zabývajících se biomedicínou a biotechnologiemi

9. 6. 2016 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Ve dnech 26. a 27.5.2016 se v Brně v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie uskutečnilo setkání českých a estonských firem a institucí zabývajících se biomedicínou a biotechnologiemi. Jeho cílem bylo propojit konkrétní firmy a instituce a posílit vzájemnou česko-estonskou spolupráci v těchto oblastech. Dne 26.5.2016 proběhl seminář na půdě Jihomoravského inovačního centra v Brně, dne 27.5.2016 se pak uskutečnilo setkání estonské delegace se zástupci Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, zástupci Jihomoravského krajského úřadu a proběhly rovněž exkurze do biotechnologického inkubátoru INBIT a Středoevropského technologického institutu CEITEC.

Seminář konaný dne 26.5.2016 byl organizován v úzké spolupráci s Jihomoravským inovačním centrem v Brně a estonským Competence Centre on Health Technologies. Setkání dne 27.5.2016 byla pro estonské firmy zajištěna ve spolupráci s Jihomoravským inovačním centrem, Masarykovou univerzitou a Jihomoravským krajským úřadem v Brně.  

Za estonskou stranu se brněnského semináře zúčastnili zástupci Competence Centre on Health Technologies, Estonian Connected Health Cluster, ETC OÜ, TBD-Biodiscovery OÜ, Quretec OÜ, Bio-Competence Centre of Healthy Dairy Products, Tartu University a Estonian University of Life Sciences, českou stranu pak reprezentovali zástupci firem a asociací CzechBio  (Asociace biotechnologických společností ČR, z. s. p. o.), Accord Research, s.r.o., ACRO-CZ, CF Plus Chemicals, s.r.o., SOTIO, a.s., Svaz chovatelů holštýnského skotu, z.s. a LentiKat´s, a.s.. Hlavním cílem setkání bylo propojit konkrétní firmy a posílit spolupráci mezi českými a estonskými podniky v oblasti biomedicíny a biotechnologií. Jde o oblast, která je mimořádně perspektivní a dynamicky se rozvíjí v obou zemích.

Seminář zahájila zástupkyně velvyslance ČR v Estonsku Ing. Alena Teznerová, která vyjádřila přesvědčení, že „toto setkání přinese nový impuls ve spolupráci mezi Českou republikou a Estonskem ve velmi perspektivních oblastech biomedicíny a biotechnologií“; úspěšné navazování kontaktů, které přispěje k budoucí spolupráci a realizaci společných projektů popřál rovněž honorární konzul Estonska v Brně JUDr. Vladimír Bulinský. Zástupkyně Jihomoravského inovačního centra Bc. Terezie Krpcová účastníky na úvod krátce seznámila s prací tohoto centra.

Poté následovaly prezentace jednotlivých estonských a českých firem a institucí s informacemi o oblastech jejich práce, zaměření a možnostech další spolupráce s ostatními společnostmi. Veškeré prezentace se těšily velkému zájmu všech přítomných. Přestávky mezi jednotlivými částmi programu i oficiální večeře byly využity k diskusím a navazování kontaktů mezi jednotlivými účastníky, a to nejen mezi českou a estonskou stranou, ale i mezi českými/estonskými firmami navzájem.

Součástí prezentační a networkingové části programu bylo i setkání estonské delegace se zástupci Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v čele s proděkanem doc. MVDr. Alešem Hamplem, CSc. dne 27.5.2016. Obě strany v rámci svých prezentací informovaly o oblastech své práce a poté všichni přítomní pokračovali v navazování kontaktů i odborné diskusi. Neméně důležitou součástí celé akce bylo také setkání na Krajském úřadě v Brně, kde estonskou delegaci přijal pan radní Jihomoravského kraje Mgr. Václav Božek, CSc., a pro vytvoření komplexního obrázku o českém prostředí v oblasti biomedicíny a biotechnologií proběhla exkurze do biotechnologického inkubátoru INBIT a Středoevropského technologického institutu CEITEC v Brně.

Velvyslanectví České republiky v Estonsku bude i nadále nápomocno při navazování vzájemné spolupráce v této oblasti. Předběžně již bylo domluveno další setkání českých a estonských firem zabývajících se biomedicínou a biotechnologiemi, tentokrát v Estonsku na podzim 2017.

Ing. Alena Teznerová, zástupce vedoucího úřadu, ZÚ Tallinn

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek