Seychely: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR Addis Abebě (Etiopie) ke dni

Česká republika se vzhledem k velikosti ostrovů (90 tisíc obyvatel) může pochlubit relativně vysokými hodnotami svého vývozu: v posledních letech dosáhl svého vrcholu v r. 2013 (6,3 mil USD), kdy hlavní položky tvořily kuchyňské sklo a nádobí. Stejné položky tvořily základ českého vývozu i v minulém roce, ovšem již v nižším objemu (1,8 mil USD). Dovoz je zanedbatelný. Jako perspektivní oblasti pro budoucí spolupráci lze uvést účast při rozvoji infrastruktury (výstavba silnic, budování zavlažovacích systémů a zásobníků na sladkou vodu, zařízení pro recyklaci vody). Potenciál je také pro malé zdroje obnovitelných energií (vítr, biomasa), malá letadla a v neposlední řadě tradiční hotelové zařízení – nábytek, textil, sklo a porcelán.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoz, dovoz a bilance ČR (tis. USD, dle ČSÚ)
 

2011

2012

2013

2014

2015

vývoz

3 321

5 974

6 329

2 290

1 761

dovoz

35

89

109

220

225

bilance

3 286

5 885

6 220

2 070

1 536

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu, r. 2015 (tis. USD, dle ČSÚ)

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

Podíl %

USD (tis.)

1.

160414

Přípravky, konzervy z tuňáků

41,5

93

2.

901839

Katétry, kanyly ap.

37,0

83

3.

845710

Centra obráběcí

10,5

24

4.

853690

Zařízení el. k ochraně,spínání el.obvodů,<1000V

3,0

7

5.

160420

Přípravky, konzervy ostatní, z ryb

2,0

5

6.

852580

Kamery televizní, digitální, videokamery

2,0

4

7.

903120

Zařízení zkušební

0,5

1

8.

820600

Soubory nástrojů (pily,pilníky,klíče,ruč.nást)

0,5

1

9.

220840

Rum a jiné destiláty

0,5

1

10.

820320

Kleště všech druhů, pinzety, kleštičky ap.

0,5

1

 

 

Celkem dovoz ČR ze Seychel 2015

100

225

Hlavní položky českého dovozu, r. 2015 (tis. USD, dle ČSÚ)

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

Podíl %

USD (tis.)

1.

691110

Nádobí kuchyňské, stolní z porcelánu

41,5

734

2.

300290

Krev lidská,živočiš,toxiny, kultury mikroor. ap

9,5

165

3.

940190

Části, součásti sedadel

7,5

129

4.

732219

Radiátory UT, části, součásti, neelek, z žel,ocel

7,5

127

5.

847330

Části strojů na automatické zpracování dat

5,0

87

6.

853890

Části přístrojů k ochraně el.obvodů, rozvaděčů

2,5

43

7.

901910

Přístroje pro mechanoterapii, masážní, psychot.

1,5

27

8.

940389

Nábytek z materiálů ost.

1,5

26

9.

851712

Přístroje telefonní pro celulární sítě

1,5

25

10.

851840

Zesilovače elektrické nízkofrekvenční

1,5

23

 

 

Celkem vývoz ČR na Seychely 2015

100

1   761

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Ve vztahu ČR se Seychelami nedochází k v oblasti služeb k žádné výměně. Příležitosti lze v omezené míře spatřovat v oblasti strategických služeb, především informačních technologiích, je ovšem nutné počítat s poměrně vyspělým trhem a silnou mezinárodní konkurencí.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Addis Abeba nemá žádné informace o českých investicích ani joint-ventures.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Bilaterální obchodní dohoda z r. 1988 byla v souvislosti se vstupem ČR do EU zrušena. Dosud probíhaly jednání o dohodě o výměně informací v daňovém styku. Vzhledem k přistoupení Seychel k Úmluvě o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech, která umožňuje mj. i výměnu informací i spolupráci v daňové oblasti, však další jednání budou ukončena.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR neposkytuje Seychelám žádnou bilaterální rozvojovou pomoc.

Celková přijímaná oficiální rozvojová pomoc (mil. USD, dle SB)

2012

2013

2014

35,6

25,5

9,7

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: