Seychely – podnikatelské prostředí a perspektivní oblasti pro ČR

25. 5. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Seychely – podnikatelské prostředí a perspektivní oblasti pro ČR Seychely získaly v roce 2015 statut země vysoké příjmové kategorie, nicméně hodnocení podnikatelské prostředí tomuto statutu neodpovídá. Dle ročenky Světové banky Doing Business 2017 se Seychely umístily až na 93. místě. Perspektivy pro uplatnění ČR jsou především v infrastruktuře a hotelovém zařízení.

V červenci 2015 Seychely získaly, jako aktuálně jediná země afrického kontinentu, statut země vysoké příjmové kategorie (dle klasifikace Světové banky se jedná o státy s hrubým národním produktem na obyvatele překračujícím USD 12 475). Dle hodnocení podnikatelského prostředí, které Světová banka každoročně aktualizuje ve své publikaci Doing Business, se pro rok 2017 Seychely ovšem umístily až na 93. místě ze 190 hodnocených zemí.

Oproti předcházejícímu roku tak došlo ke zhoršení o sedm příček; nejhůře hodnocenými oblastmi jsou proces získání stavebního povolení (146 příčka), dostupnost elektrické energie (140. příčka) a zahájení podnikání (137. příčka). Naopak příznivě jsou hodnoceny oblasti platba daní (32. příčka) a řešení insolventnosti (62. příčka).

Přestože vláda v posledních letech realizovala v ekonomické sféře mnohé reformy, soukromý sektor nadále čelí mnoha překážkám. K nejpalčivějším z nich patří omezený přístup k financím (zejména v případě malých a středních podniků), nedostatečná infrastruktura, vysoké výrobní náklady a nedostatek kvalifikované pracovní síly.

Seychelská ekonomika je založena na sektoru služeb, který se podílí na HDP země více než 80 %, v jeho rámci pak významnou pozici zaujímá cestovní ruch. V uplynulém roce 2016 navštívilo Seychely téměř 300 tisíc turistů, jejich nejdůležitějším zdrojem je Evropa (téměř 2/3 z celkového počtu), následována Asií (1/5).

Seychelská ekonomika vykázala v r. 2016 růst HDP ve výši vysokých 4,8 %, nicméně stejně jako v případě většiny zemí subsaharské Afriky to oproti minulým letům představuje pokles. Výhled pro bezprostřední budoucnost je pak růst 3,5 % pro letošní rok a 3,3 % pro následující roce 2018. Seychely jsou vzhledem ke svému charakteru ostrovní ekonomiky vysoce zranitelné vůči vnějším vlivům.

Hodnoty vzájemného obchodu ČR se Seychelami jsou limitovány velikostí ostrovů; český vývoz dosáhl v posledních letech svého vrcholu roce 2013 (6,3 mil. USD), kdy v komoditní struktuře převažovaly kuchyňské sklo a nádobí.  V minulém roce byla hodnota vývozu ČR 1,7 mil. USD; hlavními položkami byly rozvaděče pro rozvody elektřiny a přístroje k čištění vody.

Jako perspektivní oblasti pro budoucí spolupráci lze uvést např. účast při rozvoji infrastruktury, výstavbě silnic, budování nových zavlažovacích systémů a zásobníků na sladkou vodu (odsolení), zařízení pro recyklaci vody a ostatních surovin či zřizování výcvikových středisek pro řemeslnou výrobu. Potenciál je také v dodávkách malých zdrojů energie z obnovitelných zdrojů (vítr, biomasa). Dále dopravní prostředky včetně letadel a v neposlední řadě zařízení pro hotely – textil, sklo a porcelán.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Addis Abebě (Etiopie). Autor: Petr Kvaček, ekonomický diplomat Zastupitelského úřadu ČR v Addis Abebě.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek