Seychely: Zahraniční obchod a investice

2. 6. 2017

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR Addis Abebě (Etiopie) ke dni
Obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance za posledních 5 let (mil. USD, dle Nat. Bureau of Statistics):

 

2012

2013

2014

2015

2016

vývoz

517,5

578,5

522,2

429,8

451,3

dovoz

1 063,4

1 081,1

1 105,1

1 027,6

1 175,6

saldo

- 545,9

- 504,6

- 582,9

- 597,8

- 724,3

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Obchodní výměna (r. 2016, dle National Bureau of Statistics):

vývoz 2016

dovoz 2016

země

mil. USD

%

země

mil. USD

%

Francie

122,3

38,0

SAE

292,9

28,2

UK

105,1

32,6

JAR

97,8

9,4

Itálie

58,4

18,1

Francie

88,7

8,6

Dánsko

7,5

2,3

Španělsko

80,0

7,7

Nizozemsko

5,7

1,8

Indie

51,3

4,9

Hongkong

3,9

1,2

UK

44,0

4,2

Japonsko

2,7

0,8

Mauricius

41,6

4,0

Švýcarsko

2,3

0,7

Singapur

39,0

3,8

Finsko

2,2

0,7

Čína

30,9

3,0

Sri Lanka

1,9

0,6

Itálie

27,6

2,7

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

  • komodity vývozu: konzervovaný tuňák, mrazené ryby, skořicová kůra, skořápky kokosových ořechů, ropné výrobky (reexport)
  • komodity dovozu: stroje a zařízení, potraviny, chemikálie, ropné výrobky, ostatní hotové výrobky       

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zóna volného obchodu (Seychelles International Trade Zone – SITZ) byla zřízena v r. 1995. Je určena pro překlad, balení, skladování a výrobu za účelem exportu. Zóna poskytuje zásadní úlevy – osvobození od místních daní a možnost dílčího zaměstnání zahraniční pracovní síly. Vztahuje se na ni tzv. SITZ Act a je spravována státní institucí Seychelles International Business Activity. Její kapacita je však využívána na pouhých 40 %. Důvodem tohoto stavu je povinnost zaměstnat z jedné poloviny (drahou) domácí pracovní sílu.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice (mil. USD, dle SB):

2011

2012

2013

2014

2015

143,2

613,2

57,3

108,3

105,9

Na ostrovech se angažují zejména bývalé koloniální mocnosti, Velká Británie a Francie, nově také Indie a Čína. Investice směřují zejména do oblasti telekomunikací, bankovnictví a dopravy.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Investice jsou regulovány tzv. Investment Promotion Act z r. 1994, který stanoví míru odpisů, sazby daní a sociálního pojištění, odečitatelné položky pro základ daně a kvóty pro zaměstnání zahraničních pracovních sil. Publikováno Ministerstvem financí.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: