Seychely: Zahraniční obchod a investice

17. 7. 2016

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR Addis Abebě (Etiopie) ke dni

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance za posledních 5 let (mil. USD, dle National Bureau of Stat.)
 

2011

2012

2013

2014

2015

vývoz (vč. reexportů)

438,4

517,5

578,5

522,2

429,8

dovoz

926,8

1 063,4

1 083,1

1 105,1

1 027,6

saldo

- 488,4

- 545,9

 - 504,6

- 582,9

- 597,8

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Obchodní výměna r. 2015 (mil. USD, dle National Bureau of Stat.)

Vývoz

Dovoz

země

mil. USD

%

země

mil. USD

%

Francie

97,0

37,9

 SAE

276,5

26,9

UK

86,1

33,7

 Francie

83,2

8,1

Itálie

37,1

14,5

 Španělsko

80,4

7,8

Dánsko

5,5

2,2

 JAR

78,4

7,6

Nizozemí

5,0

1,9

 Čína

45,2

4,4

Hongkong

4,5

1,8

 Mauriciuis

40,9

4,0

Sri Lanka

4,0

1,6

 Indie

40,8

4,0

Japonsko

3,0

1,1

 UK

39,6

3,9

Švýcarsko

2,0

0,9

 Singapur

37,9

3,7

Německo

2,0

0,8

 Itálie

25,9

2,5

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

  • komodity vývozu: konzervovaný tuňák, mrazené ryby, skořicová kůra, skořápky kokosových ořechů, ropné výrobky (reexport)
  • komodity dovozu: stroje a zařízení, potraviny, chemikálie, ropné výrobky, ostatní hotové výrobky       

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zóna volného obchodu (Seychelles International Trade Zone – SITZ) byla zřízena v r. 1995. Je určena pro překlad, balení, skladování a výrobu za účelem exportu. Zóna poskytuje zásadní úlevy – osvobození od místních daní a možnost dílčího zaměstnání zahraniční pracovní síly. Vztahuje se na ni tzv. SITZ Act a je spravována státní institucí Seychelles International Business Activity. Její kapacita je však využívána na pouhých 40 %. Důvodem tohoto stavu je povinnost zaměstnat z jedné poloviny (drahou) domácí pracovní sílu.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice v letech 2010–2014 (mil. USD, dle SB)

2010

2011

2012

2013

2014

159,8

143,2

613,2

57,3

108,3

Na ostrovech se angažují zejména bývalé koloniální mocnosti, Velká Británie a Francie, nově také Indie a Čína. Investice směřují zejména do oblasti telekomunikací, bankovnictví a dopravy.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Investice jsou regulovány tzv. Investment Promotion Act z r. 1994, který stanoví míru odpisů, sazby daní a sociálního pojištění, odečitatelné položky pro základ daně a kvóty pro zaměstnání zahraničních pracovních sil. Publikováno Ministerstvem financí.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: