Seychely: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

2. 6. 2017

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR Addis Abebě (Etiopie) ke dni

Obsah neuveden

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Vnitropolitický vývoj na Seychelách se v roce 2016 nesl ve znamení změn v důsledku proběhnuvších voleb. Během prezidentských voleb (prosinec 2015) si vládní strana Lepep (Lidová strana) ještě udržela vedoucí postavení, když dosavadní prezident James Michel uhájil extrémně těsné vítězství a byl potřetí zvolen. O deset měsíců později však již převládl opoziční Linyon Demokratik Seselwa (Seychelská demokratická unie, LDS). Projekt LDS vznikl v dubnu 2016 sloučením čtyř opozičních stran, které se již během prezidentských voleb shodly na spolupráci; v 33 členném parlamentu získala devatenáct křesel a poprvé od obnovení pluralitního systému v zemi (1993) porazila vládní stranu.

Výhra LDS je ovšem velmi těsná: strana získala 49,6 % hlasů, naopak Parti Lepep získala 49,2 % hlasů. Pokračuje tak rozdělení seychelské politické scény, které bylo zřejmé již během druhého kola prezidentských voleb v lednu 2016. Vítězství opozice napomohl většinový systém, kdy za každý okrsek je zvolen jeden kandidát, v mnoha okrscích byly rozdíly mezi LDS a Parti Lepep minimální.

Seychely představují prezidentský systém, prohra v parlamentních volbách proto nemusela mít zásadní vliv na výkonnou moc v zemi. Prezident Michel v září 2016 na svůj post ale rezignoval a nahradil jej dosavadní viceprezident Danny Faure. Ten doslouží zbývající čtyři roky prezidentského mandátu bez nutnosti vyhlásit nové volby. Cílem tohoto kroku bude obnovit popularitu vládní strany před dalšími volbami.

Opozice pak obsadila všechna významná místa v parlamentu – dosavadního předsedu Patricka Herminieho nahradil Patrick Pillay, bývalý člen vládní strany Lepep a ministr zahraničních věcí. Rawel Ramkalawan, neúspěšný prezidentský kandidát LDS, byl zvolen do role lídra opozice (Leader of the Opposition). Představitelem vlády (Leader of Government Business) byl jmenován zástupce strany Lepep Charles de Commarmond.

Oficiální název státu:

Seychelská republika
Republic of Seychelles
République des Seychelles
Repiblik Sesel 

Složení vlády:

Prezident - Danny FAURE
Viceprezident - Vincent MERITON

Ministr rybolovu a zemědělství - Michael BENSTRONG
Ministr školství a rozvoje lidských zdrojů - Joel MORGAN
Ministr pro zaměstnanost, rozvoj podnikání a podnikatelské inovace - Wallace COSGROW
Ministr životního prostředí, energetiky a klimatických změn - Didier DOGLEY
Ministr financí, obchodu a hospodářského plánování - Peter LAROSE
Ministr sídel, infrastruktury a pozemní dopravy - Charles BASTIENNE
Ministr zdravotnictví a sociálních věcí - Jean-Paul ADAM
Ministryně vnitra - Mitcy LARUE
Ministryně místní samosprávy - Macsuzy MONDON
Ministr cestovního ruchu, civilního letectví, námořnictva a přístavů - Maurice LOUSTAU-LALANNE
Ministryně mládeže, sportu a kultury - Idith ALEXANDER

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

  • Počet obyvatel: 93.400 (2015, dle SB)
  • Průměrný roční přírůstek: 2,2 % (2015, dle SB)
  • Demografické složení: ženy 49,3 %; muži 50,7 % (2015, dle SB)
  • Národnostní složení: Kreolové (90 %), Indové/Pákistánci, Afričané, Malgaši
  • Náboženské složení: katolíci (76 %), protestanté (11 %), hinduisté (2,4 %), muslimové (1,6 %)

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Nominální HDP/obyv. (USD, běžný kurz, dle SB):

2011

2012

2013

2014

2015

12 200

12 800

15 700

15 600

15 400

Vývoj objemu HDP (mil. USD, běžný kurz, dle SB):

2011

2012

2013

2014

2015

1 065,8

1 134,2

1 411,0

1 422,6

1 437,7

Míra inflace (%, dle SB):

2012

2013

2014

2015

2016

7,1

4,3

1,4

4,0

- 1,0

Míra nezaměstnanosti (2014, dle CIA Factbook): 3 %

Očekávaný vývoj v teritoriu:                

Seychely zavedly během posledních let řadu strukturálních reforem, jejichž výsledkem bylo obnovení fiskální udržitelnosti a položení základů pro ekonomický růst, generovaný soukromým sektorem. Současně došlo k realizaci několika programů s Mezinárodním měnovým fondem, které přispěly k pozitivnímu vývoji. Během poslední programové revize v listopadu 2016 MMF konstatoval, že uplatňování zdravých makroekonomických principů významně přispělo k posílení seychelské ekonomiky, současně však zdůraznil potřebu dalších reforem, zejména zlepšení podnikatelského prostředí a tím podporu rozvoje soukromého sektoru (v hodnocení Světové banky Doing Business 2017 se Seychely umístily na 93. místě ze 190 hodnocených zemí, což neodpovídá úrovni rozvoje tamní ekonomiky).

V posledních pěti letech země dosahovala průměrných přírůstků HDP ve výši 5,5 %; motorem tohoto růstu byly cestovní ruch a informační a komunikační technologie. Tempo růstu mělo však v daném období klesající tendenci (od 8 % v r. 2011 k očekávaným 3,1 % v r. 2016), což bylo způsobeno poklesem ve stavebnictví v důsledku završení několika velkých infrastrukturních projektů. V r. 2015 Seychely získaly statut země s vysokými příjmy (dle Světové banky dosáhl hrubý národní důchod na obyvatele úrovně 14 100 USD). Střednědobý výhled do r. 2020 je příznivý s předpokládaným růstem HDP ve výši 3,5 %.

Pozici klíčových sektorů ekonomiky si udrží i do budoucna cestovní ruch a rybolov, prostor se ovšem otevírá i pro dosud netradiční odvětví, zejména finanční služby. Jejich rozvoj by podpořil i investiční aktivity a tím poskytl impuls k novému vývoji již existujících mikro, malých a středních podniků. Takto by bylo možno dosáhnout žádoucí diversifikace ekonomiky a omezit její závislost na vnějších podmínkách. Kromě této závislosti Seychely aktuálně čelí i dalším výzvám, společným pro malé ostrovní státy: malý vnitřní trh, geografická odlehlost, vysoké dopravní náklady, nedostatek kvalifikované pracovní síly a zranitelnost vůči klimatickým změnám.

Ve snaze podpořit sociálně-ekonomický rozvoj země vláda přijala (v listopadu 2015) Národní strategii rozvoje na období 2015 - 19, jejímž ústředním bodem je koncept „Modré ekonomiky“. Tento koncept spojuje udržitelný růst mořských zdrojů, těžbu ropy a nerostných surovin, bio průzkum, výrobu udržitelné energie a námořní dopravu, stejně jako prezentaci ostrovů jako „modrou“ turistickou destinaci. Strategie se soustředí na čtyři základní oblasti: vládnutí, ekonomický rozvoj, sociální rozvoj a životní prostředí a energetiku.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet (% HDP, dle MMF):

 

2013

2014

2015

2016 odhad

2017 odhad

příjmy

35,9

35,4

34,2

33,4

33,1

výdaje

35,6

31,9

33,1

30,9

30,2

saldo

0,3

3,5

1,1

2,5

2,9

 

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance (mil. USD, běžný kurz, dle SB):

 

2011

2012

2013

2014

2015

běžný účet

- 301,3

- 161,3

- 158,6

- 310,3

- 256,2

kapitálový účet

60,6

64,2

70,5

39,1

36,9

finanční účet

- 150,5

- 199,0

- 40,1

- 192,0

- 215,8

Devizové rezervy (mil. USD, běžný kurz, dle SB):

2011

2012

2013

2014

2015

279,1

308,1

425,9

465,0

536,2

Veřejný dluh vůči HDP:

2011

2012

2013

2014

2015

78,8

73,0

48,5

65,0

60,6

Zahraniční zadluženost:

Dle CIA Factbook byl k 31. 12. 2016 odhad celkové zadluženosti Seychel 2,55 mld. USD.

Dluhová služba: n/a

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka:          

Central Bank of Seychelles
Independence Ave.                                                    
P.O.Box 701, Victoria                                    
Tel.: (+248) 282000
Fax: (+248) 226104

Komerční banky:

Barclays Bank
Independence Ave.                                                               
P.O.Box 167, Victoria                                    
Tel.: (+248) 383838
Fax: (+248) 324054

Development Bank of Seychelles                      
Mahe
P.O.Box 217, Victoria
Tel.: (+248) 294400
Fax: (+248) 224274
E-mail: dbs.md@seychelles.net

Nouvobanq                                                        
State House Avenue                                                            
P. O. Box 241, Victoria                                             
Tel.: (+248) 293000
Fax: (+248) 224670
E-mail: nvb@nouvobanq.sc

Seychelles Savings Bank 
Kingsgate Hse.                                                          
P. O. Box 531, Victoria                                             
Tel.: (+248) 225251
Fax: (+248) 224713
E-mail: ssbank@seychelles.net

Pojišťovny:

H. Savy Insurance Co. Ltd.                          
Maison La Rosiere                                                     
P.O.Box 887, Victoria                                     
Tel.: (+248) 322272
Fax: (+248) 321666
E-mail: insuranc@seychelles.net 

State Assurance Corporation                 
Pirates Arms Building                                                 
P.O.Box 636, Victoria                                    
Tel.: (+248) 295000
Fax: (+248) 224495
E-mail: sacos@seychelles.net

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Obchodní daň (Trade Tax) se vztahuje na tři oblasti:

  • dovozy - týká se veškerého dováženého zboží, sazba je v rozmezí 0 – 200 % z hodnoty zboží; v průměru však 25 %; netýká se reexportů
  • služby - platí se měsíčně a výše je odvislá od obratu poskytovatele  
  • domácí výroba - týká se alkoholu, nápojů a tabáku

Sociální pojištění: zaměstnavatel odvádí za každého pracovníka, sazba se pohybuje na úrovni 10–40 % vyplácené mzdy v závislosti na její výši

Živnostenská daň (Business Tax): stanoví se na základě čistého zisku nebo zdanitelného příjmu, v závislosti na jeho výši se pohybuje v rozmezí 0–40 %, řídí se rovněž zákonem Business Tax Act

Daň vybíraná srážkou (Withholding Tax): týká se výnosů z cenných papírů, úroků, licenčních poplatků a autorských honorářů, řídí se rovněž zákonem Business Tax Act

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: