Seychely: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

17. 7. 2016

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR Addis Abebě (Etiopie) ke dni

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu:      

 • Seychelská republika
 • Republic of Seychelles
 • République des Seychelles
 • Repiblik Sesel 

Složení vlády:

 • James Alix MICHEL: prezident a ministr obrany, právních záležitostí, informací a uhlovodíků
 • Danny FAURE: viceprezident a ministr informačních technologií, veřejných záležitostí, mládeže a občanské společnosti
 • Joel MORGAN: ministr zahraničních věcí a dopravy
 • Charles Bastienne: ministr vnitra
 • Jean-Paul ADAM: ministr financí, obchodu a modré ekonomiky
 • Wallace Cosgrow: ministr zemědělství a rybolovu
 • Vincent MERITON: ministr pro místní rozvoj, sociální záležitosti a sport
 • Christian LIONNET: ministr využívání půdy a bydlení
 • Macsuzy Mondon: ministryně pro vzdělávání
 • Alain ST. ANGE: ministr cestovního ruchu a kultury
 • Michael BENSTRONG: ministr investic, rozvoje podnikání a inovací
 • Idith ALEXANDER: ministryně práce a rozvoje lidských zdrojů
 • Didier DOGLEY: ministr životního prostředí, energetiky a změny klimatu
 • Mitcy LARUE: ministryně zdravotnictví

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel: 91.400 (2014, dle SB)
 • Průměrný roční přírůstek: 1,7 % (2014, dle SB)
 • Demografické složení: ženy 49,2; muži 50,8 (2014, dle SB)
 • Národnostní složení: Kreolové (90 %), Indové/Pákistánci, Afričané, Malgaši
 • Náboženské složení: katolíci (76 %), protestanté (11 %), hinduisté (2,4 %), muslimové (1,6 %)

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Nominální HDP/obyv. (USD, běžný kurz, dle SB)

2010

2011

2012

2013

2014

10 800

12 200

12 800

15 700

15 600

Vývoj objemu HDP (mil. USD, běžný kurz, dle SB)

2010

2011

2012

2013

2014

970,0

1 065,8

1 134,2

1 411,0

1 422,6

Míra inflace (%, dle SB)

2011

2012

2013

2014

2015

2,6

7,1

4,3

1,4

4,0

Míra nezaměstnanosti (2014, dle CIA Factbook): 3 %

Očekávaný vývoj v teritoriu:                

Seychely zavedly během posledních let řadu strukturálních reforem, jejichž výsledkem bylo obnovení fiskální udržitelnosti a položení základů pro ekonomický růst, generovaný soukromým sektorem. Současně po krizovém r. 2008 došlo k realizaci několika programů s Mezinárodním měnovým fondem, které přispěly k pozitivnímu vývoji. Během poslední programové revize v březnu 2016 MMF konstatoval, že uplatňování zdravých makroekonomických principů významně přispělo k posílení seychelské ekonomiky, současně však zdůraznil potřebu dalších reforem, zejména zlepšení podnikatelského prostředí a tím podporu rozvoje soukromého sektoru (v hodnocení Světové banky Doing Business 2016 se Seychely umístily až na 95 místě ze 189 hodnocených zemí, což neodpovídá úrovni rozvoje tamní ekonomiky).

V letech 2011 - 15 země dosahovala průměrných přírůstků HDP ve výši 5,5 %; motorem tohoto růstu byly cestovní ruch a informační a komunikační technologie. Tempo růstu mělo však v daném období klesající tendenci (od 8 % v r. 2011 k 3,5 % v r. 2015), což bylo způsobeno poklesem ve stavebnictví v důsledku završení několika velkých infrastrukturních projektů. V r. 2015 Seychely pak získaly statut země s vysokými příjmy (dle Světové banky dosáhl hrubý národní důchod na obyvatele úrovně 14 100 USD). Střednědobý výhled do r. 2020 je příznivý s předpokládaným růstem HDP ve výši 3,5 %.

Pozici klíčových sektorů ekonomiky si udrží i do budoucna cestovní ruch a rybolov, prostor se ovšem otevírá i pro dosud netradiční odvětví, zejména finanční služby. Jejich rozvoj by podpořil i investiční aktivity a tím poskytl impuls k novému vývoji již existujících mikro, malých a středních podniků. Takto by bylo možno dosáhnout žádoucí diversifikace ekonomiky a omezit její závislost na vnějších podmínkách. Kromě této závislosti Seychely aktuálně čelí i dalším výzvám, společným pro malé ostrovní státy: malý vnitřní trh, geografická odlehlost, vysoké dopravní náklady, nedostatek kvalifikované pracovní síly a zranitelnost vůči klimatickým změnám.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet (% HDP, dle MMF)
 

2013

2014

2015 odhad

2016 odhad

příjmy

35,9

35,4

34,2

33,4

výdaje

35,6

31,9

33,1

30,9

saldo

0,3

3,5

1,1

2,5

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance (mil. USD, běžný kurz, dle SB)
 

2010

2011

2012

2013

2014

běžný účet

- 214,4

- 301,3

- 161,3

- 158,6

- 310,3

kapitálový účet

275,1

60,6

64,2

70,5

39,1

finanční účet

135,6

- 150,5

- 199,0

- 40,1

- 192,0

Devizové rezervy (mil. USD, běžný kurz, dle SB)

2011

2012

2013

2014

2015

279,1

308,1

425,9

465,0

n/a

Veřejný dluh vůči HDP (% HDP, dle SB)

2011

2012

2013

2014

78,8

73,0

n/a

n/a

Zahraniční zadluženost (mil. USD, běžný kurz, dle SB)

2010

2011

2012

2013

2014

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Dluhová služba (% vývozu zboží, služeb a prvotních důchodů, dle SB)

2010

2011

2012

2013

2014

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Dle CIA Factbook byla k 31.12.2014 celková zadluženost Seychel 2,823 mld. USD.

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka:          

Central Bank of Seychelles
Independence Ave.                                                    
P.O.Box 701, Victoria                                    
Tel.: (+248) 282000
Fax: (+248) 226104

Komerční banky:

Barclays Bank
Independence Ave.                                                               
P.O.Box 167, Victoria                                    
Tel.: (+248) 383838
Fax: (+248) 324054

Development Bank of Seychelles                      
Mahe
P.O.Box 217, Victoria
Tel.: (+248) 294400
Fax: (+248) 224274
E-mail: dbs.md@seychelles.net

Nouvobanq                                                        
State House Avenue                                                            
P. O. Box 241, Victoria                                             
Tel.: (+248) 293000
Fax: (+248) 224670
E-mail: nvb@nouvobanq.sc

Seychelles Savings Bank 
Kingsgate Hse.                                                          
P. O. Box 531, Victoria                                             
Tel.: (+248) 225251
Fax: (+248) 224713
E-mail: ssbank@seychelles.net

Pojišťovny:

H. Savy Insurance Co. Ltd.                          
Maison La Rosiere                                                     
P.O.Box 887, Victoria                                     
Tel.: (+248) 322272
Fax: (+248) 321666
E-mail: insuranc@seychelles.net 

State Assurance Corporation                 
Pirates Arms Building                                                 
P.O.Box 636, Victoria                                    
Tel.: (+248) 295000
Fax: (+248) 224495
E-mail: sacos@seychelles.net

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Obchodní daň (Trade Tax) se vztahuje na tři oblasti:

 • dovozy - týká se veškerého dováženého zboží, sazba je v rozmezí 0 – 200 % z hodnoty zboží; v průměru však 25 %; netýká se reexportů
 • služby - platí se měsíčně a výše je odvislá od obratu poskytovatele  
 • domácí výroba - týká se alkoholu, nápojů a tabáku

Sociální pojištění: zaměstnavatel odvádí za každého pracovníka, sazba se pohybuje na úrovni 10–40 % vyplácené mzdy v závislosti na její výši

Živnostenská daň (Business Tax): stanoví se na základě čistého zisku nebo zdanitelného příjmu, v závislosti na jeho výši se pohybuje v rozmezí 0–40 %, řídí se rovněž zákonem Business Tax Act

Daň vybíraná srážkou (Withholding Tax): týká se výnosů z cenných papírů, úroků, licenčních poplatků a autorských honorářů, řídí se rovněž zákonem Business Tax Act

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: