Seznam exportních příležitostí CzechTrade ve světě

1. 1. 2016 | Zdroj: CzechTrade

motiv článku - Seznam exportních příležitostí CzechTrade ve světě Agentura CzechTrade představuje službu - Seznam exportních příležitostí ve světě. Díky interaktivnímu seznamu mají firmy možnost rychle zjistit, jaký exportní potenciál z pohledu identifikovaných exportních příležitostí existuje ve vybrané zemi pro určitý průmyslový obor.

Seznam exportních příležitostí CzechTrade ve světě (denně aktualizovaný soubor PDF)

Seznam obsahuje:

  • Tendry – mezinárodní výběrová řízení
  • Zahraniční poptávky – zájem zahraniční společnosti o zboží, služby nebo výrobní kooperaci
  • Zahraniční investiční příležitosti – příležitosti pro české subjekty, které se mj. týkají kapitálového vstupu do výroby, výrobních investic, odkupu zahraničního subjektu nebo jeho části, založení společného podniku, expanze výroby a dalších akvizic v zemi poptávající společnosti

Archiv exporních příležitostí

Pro Vaši orientaci ve vývoji exportních příležitostí  najdete zpětně veškeré starší informace v archivu, který pro Vás připravujeme čtvrtletně. Archivy pro teprve budoucí měsíce zobrazí prázdný PDF dokument, pouze s vysvětlivkami.

Rok 2015

Rok 2013

Rok 2011

Rok 2009

Rok 2007


zpět na začátek

Struktura a orientace v seznamu exportních příležitostí CzechTrade

V horní liště naleznete abecední seznam zemí celého světa, ve kterých byla identifikována alespoň jedna exportní příležitost. V číselné liště pod nimi je celkový počet exportních příležitostí z dané země ze všech oborů. Kliknutím v seznamu na název jakékoliv země se dostanete přímo na stránku se seznamem konkrétních exportních příležitostí pro danou zemi.

Podbarvení čísla v seznamu zobrazuje dle sytosti barvy množství exportních příležitostí v dané zemi a oboru. Kliknutím na číslo v podbarveném čtverci se dostanete na stránku s exportními příležitostmi z daného oboru v rámci konkrétní země. Vertikální lištu tvoří abecední seznam oborů s počtem všech příležitostí v daném oboru celkově za všechny země.

Seznam oborů

Automobilový průmysl
automobily osobní a nákladní, jejich součásti a náhradní díly, vývoj, zkušebnictví, opravárenství, servis

Letecký průmysl
letadla, jejich součásti a náhradní díly, vývoj, zkušebnictví, opravárenství, servis, letištní technologie a zařízení, vesmírné technologie, radiolokační systémy

Dopravní prostředky ostatní, manipulační prostředky a zařízení
kolejová vozidla, plavidla, dopravníky, manipulační stroje a zařízení, traktory, čerpadla, jejich součásti a náhradní díly, související vývoj, zkušebnictví, opravárenství, servis

Elektronika a elektrotechnika
ICT hardware, elektronické a elektrotechnické komponenty i celky pro průmyslové i domácí využití, komunikační technologie, fotografické technologie, tištěné spoje, kabely, kabelové svazky

Software a ICT služby
vývoj a výroba softwaru, e-learning, veškeré služby a výkony související s oblastí ICT

Chemický a farmaceutický průmysl
produkty organické i anorganické, léčiva, očkovací látky, hnojiva a chemické přípravky pro zemědělství, detergenty, barviva, mýdla, výbušniny, kosmetika

Plasty a pryž
výroba polotovarů i hotových výrobků z plastů a pryže, související výroba forem

Stavebnictví a stavební materiály
průmysl kamene, stavební materiály, součásti i celky, stavební práce, výrobky ze skla a keramiky pro stavebnictví, architektonické a projektové práce, elektroinstalace, sanitární vybavení,

Užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží
bižuterie, dárkové, propagační a reklamní předměty, bytové doplňky, kuchyňské potřeby a nádobí, porcelán, keramika kromě stavební, obalové sklo, hračky, sportovní potřeby, lovecké potřeby

Dřevařský a dřevozpracující
řezané dřevo, prkna, latě, trámy a srovnatelné produkty, překližky, dřevěné kompozitní materiály, dřevěné podlahoviny,

Nábytkářský průmysl
nábytek a jeho díly z různých materiálů a jejich kombinací - bytový, kancelářský, nemocniční, školní, zdravotnický, dílenský a veškerý ostatní

Papírenský průmysl
celulóza, papír, lepenka a výrobky z nich včetně obalů

Polygrafie
všechny druhy tiskařské výroba a služeb, vydavatelství, nakladatelství

Textilní, oděvní a kožedělný průmysl
polotovary, materiály, prádlo, oděvy, obuv, oděvní a módní doplňky

Zdravotnická technika
zdravotnické přístroje, zařízení, potřeby, spotřební materiál, ochranné prostředky a pomůcky, laboratorní potřeby a zařízení

Zemědělství a lesnictví
rostlinná a živočišná výroba, ovocnářství, lesnictví, semena, sazenice, školkařské produkty, těžba dřeva, kulatina, chovatelství

Potravinářský průmysl
potravinářské polotovary, aditiva, doplňky, potraviny, alkoholické i nealkoholické nápoje, tabákové výrobky, výrobky konzervárenského průmyslu

Hutní výroba
železo, ocel, barevné kovy, jejich slitiny - polotovary, dráty, tyče, trubky, profily, plechy, šrouby, nýty, matice

Slévárenství a kovárenství
odlitky, výkovky a výlisky ze všech druhů kovů i jejich slitin, umělecké výkovky a odlitky, související výroba forem

Strojírenství – výroba strojů
výroba a vývoj funkčních celků strojů a výrobních linek pro různá odvětví, zemědělské stroje, balicí stroje, těžební stroje a zařízení, stroje na obrábění kovů, dřeva, plastů a ostatních materiálů,

Obráběné komponenty a konstrukce z kovů
obráběné komponenty z oceli a barevných kovů včetně povrchových úprav, kovové konstrukce svařované stavební i ostatní, rámy strojů, nádrže

Energetika
stroje a zařízení na výrobu energií, alternativní zdroje energie, paliva, související výroba a výzkum, biopaliva

Voda, odpady a životní prostředí
environmentální technologie, zařízení, monitoring a výzkum, odpadové hospodářství, stavba a provozování skládek odpadů, převozy a likvidace odpadů, čistění odpadních vod, vodohospodářství, kanalizace, rozvody vody, biotechnologie

Služby
poštovní, finanční, konferenční, vystavovatelské, logistické, konzultační, marketingové, pojišťovací, bezpečnostní, turistické, hasičské, úklidové, komunální, vzdělávací

Investiční celky
dodávky investičních celků

Ostatní
informační média, umění, film, munice ostatní nezařazené položky


zpět na začátek

Seznam exportních příležitostí CzechTrade ve světě (denně aktualizovaný soubor PDF)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek