Sierra Leone: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

8. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2012

2013

2014

2015

2016

Vývoz z ČR do Sierra Leone*

11 504

6 785

21 855

6 520

3 997

Dovoz do ČR z Sierra Leone*

24 645

55 796

47 043

70 961

26 756

Bilance*

-13 241

-49 011

-25 188

-64 440

-22 759

* Údaje v CZK (tis.)

Zdroj: Český statistický úřad (2016)

 

 

 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

10 nejvýznamnějších položek dovozu do ČR: 1. káva, 2. čaj, 3. koření, 4. rudy kovů, 5. reaktory, 6. kotle, 7. mechanické nástroje, 8. výrobky z kovů, 9. přístroje el. záznamu, reprodukce a zvuku TV obrazu, 10. nábytek.

10 nejvýznamnějších položek vývozu z ČR: 1. cukr a cukrovinky, 2. keramické výrobky, 3. plasty a výrobky z nich, 4. kožené výrobky, 5. textilní výrobky, 6. výrobky ze železa a oceli, 7. výrobky z různých kovů, 8. reaktory, 9. kotle, 10. přístroje el. záznamu, reprodukce a zvuku TV obrazu.

Zdroj: Český statistický úřad (2016)

                                                            

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

N/A

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

N/A

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Sierra Leone o kulturní spolupráci z roku 1984
  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sierra Leone o letecké dopravě z roku 1969

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

N/A

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: