Sierra Leone: Vztahy země s EU

8. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)
Obsah neuveden

3.1. Zastoupení EU v zemi

The European Union Delegation to Sierra Leone 
P.O. Box 1399
Leicester Peak, Regent
Freetown 
Sierra Leone
Tel: +232-88-13-6000
Email: Delegation-sierra-leone@eeas.europa.eu

 

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

V obchodních vztazích převažuje export zemí EU do Sierra Leone. V opačném případě se jedná o export země do zemí Beneluxu, Francie, Rumunska, Německa a Velké Británie.

Až 10 % celého importu do Sierra Leone tvoří dovoz z Velké Británie, následují země Beneluxu a Nizozemské království. Dováží se také z Německa, Francie a Španělska. Maximálně 1 % podíl na dovozu do země má Itálie a Švédsko.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Hlavními oblastmi, ve kterých zemi poskytují rozvojové fondy EU největší podporu, jsou:

- dobré vládnutí (good governance - ve smyslu kvalitních a nekorumpovaných vlád),

- podpora institucí a

- rehabilitace infrastruktury (zničená občanskou válkou).

Případ Sierra Leone je jedním z těch, kdy fondy EU kooperují s rozvojovými fondy jedmotlivých členských států. Podpora plyne předevšém z desátého a jedenáctého European Development Fund (EDF) a z United Kingdom’s Department for International Development (DFID). Z těchto prostředků již bylo alokováno více než 266 milionů euro. Okolo 90 milionů euro z této částky bylo vyplaceno formou rozpočtové podpory tak, aby byla Sierra Leone schopná reformovat správu veřejných financí a realizovat programy na snižování chudoby v zemi.  

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: