Sierra Leone: Zahraniční obchod a investice

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Objem exportu (změna v %)

2011

2012

2013

2014

2015

2.626

156.220

56.816

2.808

-36.066

Zdroj: IMF (2016)

 

Objem importu (změna v %)

2011

2012

2013

2014

2015

116.350

19.523

-19.072

6.838

-1.043 

Zdroj: IMF (2016)

 

Export (v milionech USD)

2011

2012

2013

2014

2015

343

770

1.49 mld.

-

-

Zdroj: OEC (The Observatory of Economic Complexity 2016)

 

Import (v mld. USD)

2011

2012

2013

2014

2015

1.4

1.29

1.2

-

-

Zdroj: OEC (The Observatory of Economic Complexity 2016)

 

 

Saldo obchodní bilance (v milionech USD)

2011

2012

2013

2014

2015

- 1057

- 520

290

-

-

Zdroj: Autor

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Nejvýraznější destinací pro export ze Sierra Leone je Čína, kam míří 81 % celého vývozu. Z evropských zemí se 2.4 % podílí na exportu země Beneluxu, poté Francie (1.5 %). 1.5 % se také exportuje do Rumunska, necelé procento tvoří vývoz do Německa. Spoojené státy přijímají 1.9 % exportu Sierra Leone.

Čína zůstává i nejvýraznějším importérem do Sierra Leone. Čínský dovoz tvoří 12 % importu, následuje Indie s 9 % a Turecko s 3.9 %. Ze států Evropské unie se na importu do země podílí Velká Británie (9.3 %), země Beneluxu (7.1 %), Nizozemské království (4.6 %), Francie (3.3 %), Německo (2.6 %) a Španělsko (1.7 %). 

Mezi africké importéry do země patří Jihoafrická republika (7.9 %), Pobřeží slonoviny (2.5 %), DRC (2.3 %) a Ghana (1 %). 

6.4 % importu tvoří Spojené státy, z Latinské Ameriky Brazílie (4.3 %) a Uruguay (1.4 %).

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Nejdůležitějším vývozním artiklem jsou diamanty, železná ruda, bauxit, rutil, kakao, káva, zlato, platina, dřevo.

Dováží se potraviny všeho druhu, stroje, spotřební zboží, ropné produkty, chemikálie a oblečení. 

 

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V nedávné době vznikla „zvláštní ekonomická zóna“ o rozloze cca 50 ha v blízkosti přístavu ve Freetownu. Vláda Sierry Leone má v této zóně nabízet úlevy na dovozním a vývozním cle, tříleté daňové prázdniny, urychlené odbavování.

Více informací zde a zde.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

V drtivé většině jde o investice velkých mezinárodních korporací především do těžby. Aktuální informace, které se týkají investičního prostředí v zemi zde.

Obchod s EU monitoruje následující pdf

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Aktuální informace viz: www.investsierraleone.biz a také zde

Aktuální lukrativní investiční pobídky zde

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: