Silniční balíček z perspektivy zaměstnavatelů

24. 7. 2017 | Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)

Ambiciózní cíl učinit dopravu v EU čistou, konkurenceschopnou a propojenou nelze než podpořit. Budovat ji však není možné bez vysoce mobilních pracovníků. To znamená vytvořit pro ně podmínky a současně segment inteligentně regulovat, aniž by se ohrozila jeho konkurenceschopnost.

V souladu s pracovním programem na rok 2017 zveřejnila Evropská komise balíček návrhů pod sdělením „Agenda pro sociálně spravedlivý přechod k čisté, konkurenceschopné a propojené mobilitě pro všechny“. Návrhy Komise směřují do oblasti ochrany ovzduší, snížení energetické náročnosti, pracovních podmínek, bezpečnosti na silnicích, ochrany zdraví, digitalizace, nových technologií a dovedností či modernizace infrastruktury a investic.

V hledáčku EK je silniční doprava a pracovní podmínky řidičů

V oblasti silniční dopravy se EU hodlá soustředit na vytvoření infrastruktury pro zpoplatnění silnic a alternativní paliva. Navrhovaná opatření mají současně zajistit lepší informovanost spotřebitelů, silnější vnitřní trh a lepší pracovní podmínky pro dopravce. To je rozhodně chvályhodné, nicméně mobilitu na jednotném trhu nelze budovat na nerovných podmínkách a porušování jeho pravidel. Silniční doprava a zejména ta nákladní je bohužel již příliš dlouho vystavena protekcionismu pod vlajkou „sociálního dumpingu“. Evropa se tak opět rozdělila na EU-13 a EU15 a nastal boj o trh. Nikoliv ale ten společný a jednotný. Komise tento stav příliš neřeší, nebo koná pomalu.

Silniční doprava a zejména ta nákladní je bohužel již příliš dlouho vystavena protekcionismu
pod vlajkou „sociálního dumpingu“. Evropa se tak opět rozdělila na EU-13 a EU-15 a nastal boj o trh.

Kouzelným lékem měly být revidované předpisy v sociální oblasti týkající se činnosti v silniční dopravě (směrnice 2006/22/ES). Od nich si Komise slibovala jak nastolení férových tržních podmínek, tak snížení administrativy, lepší podmínky pro dopravce a posílení práv řidičů. Výsledek byl takový, že sice upustila od některých přemrštěných návrhů a zjednodušila některé procedury, i nadále ale trvá na aplikaci směrnice o vysílání pracovníků také na silniční dopravu. Její návrhy tak neodpovídají realitě tohoto vysoce mobilního odvětví a půjdou paradoxně proti cílům čisté dopravy. Při takto navržených pravidlech nebudou mít řidiči motivaci vracet se vytíženi, což není ani ekologické, ani ekonomické.

Evropská komise jedná v rozporu s principem účelné regulace. Nový návrh v oblasti pracovní podmínek řidičů není ani účelný, ani v rámci EU-27 konsensuální a přinese dopravcům léta právní nejistoty. Svaz průmyslu a dopravy ČR se problematice ve spolupráci s dopravci dlouhodobě věnuje a bude jejich zájmy i nadále prosazovat na národní i evropské úrovni.

Převzato z časopisu Svazu průmyslu a dopravy České republiky SPEKTRUM. Autor článku: Vladimíra Drbalová, poradkyně GŘ pro mezinárodní organizace a EU Svazu průmyslu a dopravy ČR

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek