Singapur: Zahraniční obchod a investice

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Jakartě (Indonésie)

Singapur není velký trh (přes 5,5 mil. obyvatel), disponuje ovšem vysokou kupní silou. Na druhé straně rozloha země a její omezené surovinové a výrobní možnosti jej nutí k dovozu většiny produktů pro zajištění životaschopnosti tohoto malého ostrova. Singapurská vláda se aktivně snaží napomáhat urychlenému přechodu singapurské ekonomiky na tzv. knowledge-based economy, tedy do oblastí jako jsou biotechnologie, life sciences, informační a komunikační technologie. Skoro polovinu průmyslové výroby tvoří elektrotechnický průmysl, který se neobejde bez subdodavatelů ze zahraničí. Obecně lze říci, že Singapur není soběstačný v žádné oblasti, přesto není jednoduché se zde prosadit, protože singapurská ekonomika je jedna z nejvíce konkurenčních na světě. Působí zde stovky nadnárodních společností z celého světa, čemuž je třeba přizpůsobit případnou strategii vstupu i svá další očekávání.

Význam Singapuru tak spočívá především v jeho roli regionálního obchodního a servisního centra, který umožňuje další přístup na trhy v jihovýchodní Asii. V centru zájmu českých firem by měla být především možnost spolupráce se Singapurem při vstupu na třetí trhy asijského regionu, což v praxi znamená především využití znalostí a kontaktů singapurských firem na těchto trzích a možností jejich finančního krytí. Zhruba polovinu singapurského neropného dovozu tvoří komodity, které jsou reexportovány do dalších států v regionu. Z tohoto pohledu je nutné vyvinout větší aktivitu v tomto regionu.

 

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 

V běžných cenách

 

Celkový obchod

846 607,4

927 654,8

747 417,4

902 062,6

974 396,3

984 883,6

980 153,2

982,701.9

Vývozy

450 627,7

476 762,2

391 118,2

478 840,7

514 741,2

510 329,4

513 391,0

518,922.7

Ropa

79 723,8

115 478,5

78 398,0

103 511,0

136 773,5

130 900,0

124 960,9

122,862.5

Neropné produkty

370 903,9

361 283,6

312 720,2

375 329,8

377 967,7

379 429,4

388 430,1

396,060.2

Domácí vývozy

234 903,1

247 618,0

200 003,1

248 609,8

281 349,7

285 146,9

274 192,2

273,492.1

Ropa

63 271,1

89 526,2

58 655,0

75 011,1

103 953,8

106 814,4

106 476,0

106,986.4

Neropné produkty

171 632,0

158 091,8

141 348,2

173 598,8

177 395,8

178 332,6

167 716,2

166,505.7

Re-export

215 724,7

229 144,2

191 115,0

230 230,9

233 391,6

225 182,5

239 198,8

245,430.6

Dovozy

395 979,7

450 892,6

356 299,2

423 221,8

459 655,1

474 554,2

466 762,2

463,779.1

Ropa

83 366,9

128 791,8

89 000,6

115 591,6

149 945,6

154 803,0

146 278,6

143,740.2

Neropné produkty

312 612,8

322 100,8

267 298,6

307 630,2

309 709,6

319 751,2

320 483,6

320,038.9

 

V cenách roku 2012

 

Celkový obchod

837 796,2

897 835,8

811 502,4

950 187,4

972 625,6

984 83,6

1 008 633,0

1,037,046.0

Vývozy

439 904,5

455 630,6

416 827,6

497 232,4

512 666,1

510 329,4

528 345,3

545,897.4

Ropa

108 229,5

121 239,7

123 470,9

135 889,0

140 180,6

130 900,0

131 938,4

138,523.4

Neropné produkty

331 675,0

334 390,9

293 356,7

361 343,4

372 485,5

379 429,4

396 406,9

407,374.1

Domácí vývozy

238 625,5

238 865,6

225 183,0

263 897,1

280 770,6

285 146,9

283 498,6

291,693.1

Ropa

86 399,6

93 701,0

92 325,6

98 366,8

106 415,3

106 814,4

112 620,3

120,731.2

Neropné produkty

152 225,9

145 164,6

132 857,4

165 530,3

174 355,3

178 332,6

170 878,3

170,961.8

Re-export

201 279,0

216 765,0

191 644,6

233 335,3

231 895,5

225 182,5

244 846,7

254,204.4

Dovozy

397 891,8

442 205,2

394 674,8

452 955,0

459 959,5

474 554,2

480 287,6

491,148.5

Ropa

110 645,4

139 400,7

140 091,4

152 074,7

153 988,0

154 803,0

152 752,4

161,982.0

Neropné produkty

287 246,4

302 804,5

254 583,4

300 880,3

305 971,5

319 751,2

327 535,2

329,166.5

 

Zdroj: International Enterprise Singapore

 

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

 

2011

2012

2013

2014

EU

26 919,6

25 890,5

19 300,1

40 429,2

USA

16 828,7

16 640,3

15 544,0

28 879,4

Čína

20 612,9

21 056,1

23 548,3

65 220,0

Malajsie

14 576,6

13 703,5

12 364,1

62 020,3

Indonésie

11 024,1

11 718,7

10 823,5

48 591,4

Hongkong, Čína

14 652,9

16 345,6

15 475,8

57 124,7

Japonsko

10 792,5

11 025,7

9 959,7

21 206,6

Tchaj-wan

9 564,0

10 394,0

10 495,0

20 438,7

Thajsko

7 107,2

7 640,8

7 127,7

19 055,5

Jižní Korea

7 746,1

8 672,7

6 479,1

21 145,8

Zdroj: The Singapore Department of Statistic Export v mil. USD

 

2011

2012

2013

2014

EU

57 927,8

59 615,8

57 647,3

55 422,9

USA

49 050,0

48 201,1

48 278,7

47 791,6

Čína

47 747,7

48 950,2

54 669,1

56 247,7

Malajsie

49 166,9

50 501,4

51 090,7

49 431,9

Indonésie

24 245,6

25 228,2

24 049,3

23 784,0

Hongkong, Čína

3 994,2

3 637,3

3 687,4

4 180,1

Japonsko

32 963,6

29 538,7

25 510,6

25 477,1

Tchaj-wan

27 333,3

31 601,2

36 271,6

37 979,2

Thajsko

14 270,2

12 674,8

11 605,3

11 106,4

Jižní Korea

27 317,9

32 025,5

30 069,1

27 353,3

 

Zdroj: The Singapore Department of Statistic Import v mil. USD

 

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Vývoz v běžných cenách (2014-2015)

 

2012

2013

2014

2015p

Celkem

508 942,2

509 191,1

513 247,7

476 285,4

Paliva

130 900,0

124 960,9

122 862,5

81 828,7

Ropné výrobky

93 936,2

89 004,8

86 609,5

59 576,5

Neropné výrobky

378 042,2

384 230,2

390 385,2

394 456,6

Potraviny

6 230,0

7 063,7

8 231,7

8 219,7

Maso, ryby a mléčné výrobky

914,4

1 002,7

1 034,3

1 019,7

Obilniny, ovoce a zelenina

731,8

785,7

861,9

886,3

Káva a koření

1 445,3

1 394,7

1 718,4

1 589,0

Nápoje a tabákové výrobky

4 354,7

4 619,0

4 774,3

5 427,2

Nerostné suroviny

3 030,6

3 643,2

3 472,5

3 572,3

Guma

647,4

581,0

691,8

1 156,2

Dřevo

83,7

57,1

61,1

52,7

Živočišné a rostliné oleje

403,2

367,7

351,5

274,8

Palmový olej

145,2

119,5

111,1

78,3

Chemikálie

67 518,6

63 522,0

67 252,0

65 614,1

Zdravotnické výrobky

11 431,5

9 998,0

10 411,7

10 477,7


 

Výrobky

19 144,6

20 157,8

21 563,7

19 585,6

Dýhy a překližka

35,0

29,9

37,1

30,9

Látky a textílie

581,5

631,0

642,2

595,4

Železo a ocel

4 770,8

4 476,7

4 310,3

3 209,8

Stroje a zařízení

230 884,9

237 685,1

237 385,1

243 737,6

Zařízení na výrobu energie

7 360,2

9 384,6

9 505,0

9 847,5

Průmyslové stroje

10 180,6

10 050,3

9 548,0

9 482,6

Rádia, televizory a náhradní díly

2 086,6

2 105,2

1 895,3

1 638,4

Elektronické komponenty a součástky

103 469,9

114 178,0

117 583,1

117 038,1

Silniční vozidla

6 584,2

5 278,6

5 190,7

5 038,1

Lodě, čluny a ropné plošiny

4 124,8

3 127,6

2 126,6

2 271,8

Různé výrobky

38 615,1

40 525,6

41 002,7

41 897,3

Oděvy

1 667,9

1 591,2

1 704,7

1 854,6

Různé

7 860,4

6 646,1

6 351,6

6 128,1

 

Vývoz v běžných cenách (2014-2015)

 

I

II

III

IV

I

II

III

IVp

Celkem

126 648,6

132 159,6

129 346,9

125 092,6

119 091,7

120 220,9

119 039,2

117 933,6

Paliva

32 572,7

33 917,6

31 360,9

25 011,3

20 925,2

22 381,6

20 935,7

17 586,2

Ropné výrobky

22 723,2

24 043,1

22 543,3

17 299,8

15 435,4

16 358,6

15 267,2

12 515,3

Neropnévýrobky

94 076,0

98 242,0

97 985,9

100 081,3

98 166,5

97 839,3

98 103,5

100 347,4


 

Potraviny

1 923,5

2 048,8

1 997,8

2 261,6

2 005,6

2 089,7

2 049,7

2 074,7

Maso, ryby a mléčné výrobky

268,0

255,0

239,0

272,3

273,2

233,8

242,1

270,7

Obilniny, ovoce a zelenina

181,0

214,3

211,3

255,4

223,3

240,0

207,5

215,5

Káva a koření

392,5

470,3

425,9

429,7

410,3

394,0

398,3

386,3

Nápoje a tabákové výrobky

1 088,7

1 138,1

1 122,0

1 425,4

1 220,4

1 267,3

1 350,2

1 589,3

Nerostné suroviny

815,9

835,6

909,6

911,4

832,4

926,4

866,3

947,2

Guma

154,7

164,0

193,9

179,2

218,8

309,9

314,5

312,9

Dřevo

9,7

15,4

17,5

18,6

11,5

19,3

9,5

12,4

Živočišné a rostliné oleje

89,0

89,5

84,2

88,8

70,5

74,4

64,8

65,1

Palmový olej

28,6

24,8

28,7

29,1

20,7

22,1

18,3

17,2

Chemikálie

16 525,1

17 393,2

17 693,5

15 640,2

16 723,3

16 927,0

16 406,8

15 557,0

Zdravotnic výrobky

2 712,0

3 025,5

2 698,0

1 976,3

2 664,6

2 724,9

2 783,8

2 304,4

Výrobky

4 973,1

5 549,1

5 383,5

5 658,0

5 001,8

5 230,0

4 574,4

4 779,5

Dýhy a překližka

9,1

9,0

9,1

9,9

8,1

8,8

6,7

7,3

Látky a textílie

160,5

167,2

163,1

151,5

139,9

158,8

141,0

155,7

Železo a ocel

1 058,0

1 066,7

1 146,1

1 039,6

926,9

809,1

743,1

730,7


 

Stroje a zařízení

56 434,9

59 908,8

59 470,6

61 570,8

60 451,0

59 644,0

61 041,7

62 600,9

Zařízení na výrobu energie

2 309,0

2 605,1

2 367,1

2 223,7

2 332,4

2 330,8

2 388,7

2 795,6

Průmyslové stroje

2 376,5

2 358,6

2 350,0

2 463,0

2 454,2

2 482,7

2 329,3

2 216,4

Rádia, televizory a náhradní díly

477,4

503,9

478,1

436,0

342,6

353,2

440,5

502,2

Elektronick komponent a součástky

27 796,8

30 030,8

29 571,4

30 184,2

29 154,8

28 417,3

29 692,8

29 773,3

Silničnívozidla

1 279,2

1 298,6

1 270,2

1 342,7

1 318,5

1 340,8

1 179,2

1 199,6

Lodě, čluny a ropné plošiny

645,0

101,1

852,8

527,7

1 125,2

429,5

644,9

72,3

Různé výrobky

10 632,9

9 683,1

9 812,9

10 873,7

10 106,6

10 200,8

10 289,0

11 300,8

Oděvy

443,7

379,5

436,5

444,9

420,4

465,2

507,3

461,7

Různé

1 592,9

1 595,7

1 511,7

1 651,3

1 755,0

1 479,5

1 460,8

1 432,8

 

Zdroj: International Enterprise Singapore

 

Dovoz v běžných cenách (2014-2015)

 

2012

2013

2014

2015p

Celkem

474 462,1

466 754,5

463 778,7

407 767,9

Minerální paliva

154 803,0

146 278,6

143 740,2

88 772,5

Surová ropa

49 838,7

44 470,3

43 467,3

25 013,2

Neropné produkty

319 659,2

320 475,9

320 038,5

318 995,4


 

Potraviny

10 035,6

10 590,7

11 353,5

11 254,1

Maso, ryby a mléčné výrobky

4 266,0

4 550,2

4 874,9

4 571,2

Obilniny, ovoce a zelenina

2 716,3

2 970,2

3 148,1

3 265,4

Káva a koření

1 282,5

1 248,2

1 525,2

1 568,5

Nápoje a tabákové výrobky

4 015,4

4 490,4

4 399,2

4 368,1

Nerostné suroviny

3 881,3

4 203,9

3 615,3

3 369,0

Guma

716,8

517,8

377,7

653,0

Dřevo

212,3

196,9

200,5

146,8

Živočišné a rostliné oleje

1 742,7

1 425,3

1 346,1

1 080,4

Palmový olej

1 096,1

610,5

549,1

359,6

Chemikálie

32 402,5

31 887,6

32 812,2

31 463,9

Plasty

6 865,7

5 709,0

6 134,5

5 556,0

Výrobky

29 642,1

29 251,1

31 795,0

28 211,5

Papír a kartony

1 612,0

1 491,8

1 461,5

1 306,7

Látky a textílie

554,9

518,7

491,3

455,7

Železo a ocel

8 163,0

7 943,6

7 399,7

5 966,7

Stroje a zařízení

196 288,1

195 446,1

191 976,9

194 597,3

Zařízení na výrobu energie

11 095,9

13 156,5

12 365,8

10 820,2

Průmyslové stroje

10 020,9

8 469,7

8 263,3

8 111,5

Rádia, televizory a náhradní díly

2 119,1

2 024,9

2 066,7

1 792,6


 

Generátory

10 654,1

10 605,2

10 336,6

10 400,9

Elektronické komponenty a součástky

74 464,0

81 538,7

81 426,3

81 162,8

Silniční vozidla

6 937,0

6 142,2

7 127,6

7 169,7

Lodě a letadla

14 060,7

10 415,0

8 234,3

11 274,8

Různé výrobky

33 934,6

35 966,4

35 237,3

35 686,0

Hodinky a hodiny

2 460,1

2 450,6

2 540,0

2 854,9

Různé

7 716,8

7 214,3

7 503,1

8 965,3

 

Dovoz v běžných cenách (2014-2015)

 

I

II

III

IV

I

II

III

IVp

Celkem

117 801,4

120 184,5

114 339,4

111 453,5

98 857,3

104 529,3

103 937,4

100 443,8

Minerálnípaliva

39 358,9

38 384,9

36 028,3

29 968,2

21 981,5

25 074,7

23 729,8

17 986,5

Surová ropa

12 250,7

11 189,7

12 164,1

7 862,7

5 952,4

7 036,4

7 264,5

4 759,9

Neropné produkty

78 442,6

81 799,5

78 311,1

81 485,3

76 875,8

79 454,6

80 207,6

82 457,3

Potraviny

2 635,1

2 842,7

2 880,5

2 995,2

2 814,8

2 780,8

2 824,6

2 833,9

Maso, ryby a mléčné výrobky

1 138,5

1 193,9

1 263,5

1 279,1

1 173,0

1 101,2

1 112,4

1 184,6

Obilniny, ovoce a zelenina

723,8

790,6

795,1

838,5

803,2

819,3

813,8

829,0

Káva a koření

360,1

394,4

381,3

389,4

413,3

368,7

423,2

363,2

Nápoje a tabákové výrobky

1 003,3

1 074,0

1 127,0

1 195,0

976,9

990,0

1 127,3

1 274,0


 

Nerostné suroviny

938,7

956,6

900,1

819,9

832,2

911,2

792,4

833,2

Guma

109,6

88,7

80,6

98,7

152,4

181,0

149,8

169,9

Dřevo

62,1

47,1

50,7

40,5

38,1

38,5

36,2

34,1

Živočišné a rostliné oleje

361,6

429,4

302,0

253,1

280,9

302,2

247,9

249,4

Palmový olej

141,6

165,1

141,3

101,0

110,8

84,3

73,5

91,0

Chemikálie

8 272,1

8 403,2

8 329,1

7 807,8

7 704,7

8 103,7

8 021,0

7 634,6

Plasty

1 569,8

1 583,0

1 537,7

1 444,0

1 393,8

1 334,3

1 493,1

1 334,8

Výrobky

7 720,5

8 087,9

7 757,2

8 229,4

7 626,1

7 119,5

6 900,0

6 565,8

Papír a kartony

355,3

364,0

376,0

366,2

322,1

334,4

325,7

324,4

Látky a textílie

115,7

143,0

120,7

111,9

105,4

122,6

110,5

117,1

Železo a ocel

1 847,5

1 850,3

1 863,2

1 838,8

1 654,4

1 602,9

1 471,0

1 238,3

Stroje a zařízení

47 074,2

49 464,8

46 554,2

48 883,6

45 916,5

48 436,7

49 566,4

50 677,7

Zařízení na výrobu energie

3 658,1

3 297,0

2 665,0

2 745,8

2 609,5

2 625,9

2 613,1

2 971,7

Průmyslové stroje

2 073,6

2 240,3

1 936,5

2 012,9

1 886,8

2 155,0

2 122,4

1 947,4

Rádia, televizory a náhradní díly

531,3

524,5

489,2

521,7

415,7

453,2

456,0

467,7

Generátory

2 591,9

2 688,1

2 497,7

2 558,9

2 471,6

2 573,5

2 651,9

2 703,9

Elektronick komponent

20 123,4

21 847,1

20 087,3

19 368,4

18 445,9

20 887,0

21 095,2

20 734,8


 

Silničnívozidla

1 495,5

1 666,5

1 894,9

2 070,7

1 675,8

1 680,8

1 782,1

2 031,1

Lodě a letadla

2 133,7

1 753,2

2 027,7

2 319,7

3 033,9

2 364,9

2 936,9

2 939,1

Různé výrobky

8 572,8

8 694,7

8 665,6

9 304,2

8 568,5

8 593,2

8 533,5

9 990,8

Hodinky a hodiny

580,4

617,0

617,6

725,0

626,7

649,7

636,5

942,0

Různé

1 864,2

1 846,2

1 795,4

1 997,2

2 155,3

2 217,6

2 194,5

2 397,9

 

Zdroj: International Enterprise Singapore

Údaje v mil. USD

 

Vývoz v běžných cenách (2014-2015)

 

I

II

III

IV

I

II

III

IVp

Celkem

126 648,6

132 159,6

129 346,9

125 092,6

119 091,7

120 220,9

119 039,2

117 933,6

Paliva

32 572,7

33 917,6

31 360,9

25 011,3

20 925,2

22 381,6

20 935,7

17 586,2

Ropné výrobky

22 723,2

24 043,1

22 543,3

17 299,8

15 435,4

16 358,6

15 267,2

12 515,3

Neropnévýrobky

94 076,0

98 242,0

97 985,9

100 081,3

98 166,5

97 839,3

98 103,5

100 347,4


zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Singapur je stát s jednou z nejotevřenějších ekonomik na světě, který v zásadě praktikuje politiku volného obchodu. Celní režim v Singapuru je velmi liberální. V zemi existuje jedna bezcelní zóna v přístavu a řada bezcelních a konsignačních skladů.

Singapur v uplynulých dvou desetiletích prosazoval multilaterální procesy liberalizace mezinárodního obchodu. Změna mezinárodního obchodního prostředí v souvislosti s vytvářením regionálních dohod o volném obchodě a důsledky finanční krize v Jihovýchodní Asii, které přinesly prvek ekonomické i

politické nestability v regionu, přinutily Singapur reagovat na vzniklou situaci. Řešením byla orientace na bilaterální dohody o volném obchodě se zajímavými partnery, kterými jsou velké státy a dynamicky se rozvíjející ekonomiky. V současné době má Singapur uzavřeny čtyři takové dohody (s Novým Zélandem, Japonskem, Austrálií, USA). Podobnou „bilaterální dohodu" uzavřel Singapur rovněž s Evropským sdružením volného obchodu a má rozjednány další dohody o volném obchodu s několika dalšími státy.

Nové bilaterální dohody jsou komplexní smluvní dokumenty zahrnující oblast liberalizace obchodu a služeb, investice, standardizaci a odrážející poslední trendy v procesu globalizace. Kladou důraz na služby, nové technologie a produkci s vyšší mírou zhodnocení (informační technologie, e-commerce, telekomunikační služby).

Přes nastartovaný proces uzavírání bilaterálních dohod o volném obchodě, Singapur stále zdůrazňuje prioritu multilaterálních liberalizačních jednání v rámci WTO, kdy bilaterální dohody o volném obchodě chápe jako urychlující prvek při prosazování volného obchodu.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

10 hlavních investorů

 

2011

2012

2013

2014

ASEAN

26 541,3

35 577,6

37 254,5

40 002.4

Evropská unie

195 277,3

189 364,4

222 351,7

239 594

Japonsko

53 147,4

57 844,6

71 992,0

109 341

Indie

23 342,3

20 038,4

24 415,4

22 673.2

USA

78 984,4

107 464,9

114 191,3

153 048.5

Austrálie

9 047,1

9 997,2

10 028,2

15 164.1

Britské pannenské ostrovy

53 029,2

57 225,4

74 259,6

86 972.3

Kajmanské ostrovy

47 131,8

45 722,7

55 332,7

77 743.7

Malajsie

18 757,7

26 558,0

27 302,0

29 187.2

Švýcarsko

28 901,8

31 503,7

40 220,8

43 614.8

 

Zdroj: The Singapore Department of Statistic (mil. SGD)

 

Investice v Singapuru se dnes vyznačují vysokou nákladností, neboť zde neexistuje díky vyspělosti singapurské ekonomiky levná pracovní síla a rovněž další podnikatelské náklady, jako např. pronájem kanceláří, bytů, pozemků, stejně jako jejich koupě, patří mezi nejvyšší na světě. Rentabilní mohou být tedy především investice vytvářející vysoký stupeň přidané hodnoty. Projekty jsou navíc posuzovány z hlediska jejich konkurenceschopnosti na světových trzích a důležitým faktorem je i ochrana životního prostředí odpovídající mezinárodním normám.

Do Singapuru investují velké světově známé společnosti, příkladem je např. společnost Shell, která se po šestiletých přípravách rozhodla pro masivní investici do vybudování petrochemického komplexu v hodnotě několika miliard USD.  EU jako celek je v Singapuru největším zahraničním investorem. Celkový objem FDI z ČS EU představuje 130 mld. USD. Celkem 3.000 společností z EU má svůj podnik v Singapuru.

Ze sektorového pohledu největší evropské investice v Singapuru směřují do: 1. průmyslové výroby,

2. finančních služeb, 3. pojišťovacích služeb.

V Singapuru je umístěno 59 % evropských investic v zemích ASEAN a 13 % evropských investic v Asii. Absolutní většina společností z ČS EU působících v regionu JV Asie využívá Singapur jako výchozí platformu pro svoje asijské operace. Proto skutečný obchodně-ekonomický význam Singapuru nelze měřit pouze na základě objemu vzájemné obchodní výměny. Významné obchodní společnosti z Evropy umisťují do Singapuru svá regionální centra a obsluhují odtud celou oblast. Důvodem k tomu je kvalitní dopravní infrastruktura, civilizované, stabilní a bezpečné prostředí a kvalita a spolehlivost finančních a logistických služeb.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Singapur obecně podporuje všechny investice do své země, které mohou znamenat jeho další ekonomický růst. Ve skutečnosti jsou však vítány především ty investice, které jsou v souladu s vládním plánem restrukturalizace singapurské ekonomiky. Jedná se především o oblasti s vysokým stupněm přidané hodnoty, vyžadující vysokou kvalitu práce a úroveň znalostí a použití nejmodernějších technologií, jako např.: elektronický a elektro-technický průmysl, informační technologie, letecký

průmysl, bioinženýrství a biotechnologie, určité druhy chemické výroby, optika apod. Projekty jsou navíc posuzovány z hlediska jejich konkurenceschopnosti na světových trzích a důležitým faktorem je i ochrana životního prostředí odpovídající mezinárodním normám. Investice v Singapuru se dnes vyznačují vysokou nákladností, neboť zde neexistuje díky vyspělosti singapurské ekonomiky levná pracovní síla a rovněž další podnikatelské náklady, jako např. pronájem kanceláří, bytů, pozemků, stejně jako jejich koupě, patří mezi nejvyšší na světě. Rentabilní mohou být tedy především investice vytvářející vysoký stupeň přidané hodnoty.

Economic Development Board, instituce zodpovědná za příliv investic do země, rozlišuje základní pobídkové programy na podporu investic , které nabízejí podle druhu investice 4 různé druhy pobídek, podle odvětví do kterého investice směřuje. Podrobné a aktuální informace lze obdržet u SingaporeEconomic Development Board v části „Investors", v kapitole „Assistance Schemes & Programmes".

Singapurská vláda vytváří s cílem přilákat zahraniční investory průmyslové parky i v samotném Singapuru. V zemi tak vzniklo přes 30 průmyslových parků a dva vědecké parky. Jedním z největších projektů v této oblasti je průmyslová zóna Jurong Island (JI), která vznikla spojením 7 ostrovů a zaměřuje se výhradně na petrochemický průmysl. JI spravuje státní firma Jurong Town Corp. (JTC), spadající pod ministerstvo obchodu a průmyslu. Plocha ostrova je dnes zhruba 2100 ha a do budoucna se očekává rozšíření na 2650 ha. V r. 2010 představoval celkový počet firem podnikajících v této zóně 150 s celkovou proinvestovanou částkou ve výši 40 mld. SGD. Podrobné informace o uvedené průmyslové zóně možno nalézt na www.jurongisland.com.sg.

V lokalitě Buena Vista je budováno nové vědecké středisko "Biopolis". Tento projekt v celkové hodnotě 5 mld. SGD obsahuje výzkumně-vývojovou základnu pro biomedícínské vědy. Další informace viz www.biopolis.com.sg a www.a-star.edu.sg.

 

EDB rozlišuje pobídky podle následujících segmentů:

  1.   investice do technologií
    1.     rozvoj podnikání (regionalizace)
    2.     investice do inovací, výzkumu a vývoje, duševního vlastnictví
    3.     zřizování regionálních center
  2. průmyslové investice Více viz www.sedb.com

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: