Situace na trhu práce. Jak se Svazu průmyslu a dopravy daří ovlivňovat podmínky jeho fungování?

20. 7. 2017 | Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)

Firmy zoufale volají po pracovnících. Počet volných pozic se pomalu blíží 200 tisícům. Projekty Svazu průmyslu pomáhají v hledání vhodných zaměstnanců.

Současná situace na trhu práce je velmi napjatá, neboť zdroje domácích pracovníků jsou vyčerpány. To jasně deklarují data, podle kterých počet uchazečů o zaměstnání klesl na úroveň 310 tisíc osob. Navíc schopných okamžitě nastoupit do práce je pouze necelých 285 tisíc z nich. Naproti tomu rostoucí ekonomika vytváří stále nové příležitosti. „V květnu jsme zaznamenali historicky nejvyšší požadavek na obsazení volných míst, a to přes 174 tisíc,“ informuje ředitelka Sekce zaměstnavatelské SP ČR Jitka Hejduková.

Díky poptávce firem dostávají příležitost i lidé s nižším vzděláním, starší pracovníci, absolventi škol či mladiství. Důkazem toho je třeba rozjezd projektu na podporu regionální mobility, jehož cílem je motivovat zaměstnance k dojíždění za prací. „Za tři čtvrtě roku této možnosti využilo přes tři tisíce uchazečů,“ říká Hejduková.

Snaha mobilizovat nezaměstnané pomocí dalších opatření však naráží na skutečnost, že řada evidovaných uchazečů nemá skutečný zájem pracovat a odchází ve zkušební době. Počáteční výdaje spojené s nástupem takového zaměstnance jsou tak neefektivní.

Jak také lze řešit současný nedostatek na trhu práce?

Jednou z možností, jak mohou firmy získat pracovníky, pokud už vyčerpaly možnosti úřadu práce, je zaměstnávání odsouzených. Ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR se Svaz zapojil do projektu, který firmám pomáhá najít potřebné lidi a odsouzeným umožňuje zachovat si pracovní návyky. Díky projektu takto Svaz v regionech propojil řadu firem a věznic.

„Zaměstnávání odsouzených má ovšem své limity dané tím, že jen menší počet z nich splňuje podmínky pro práci v běžných prostorách firmy mimo areál věznice,“ upřesňuje Jitka Hlaváčková, zástupkyně ředitelky pro trh práce a legislativu Sekce zaměstnavatelské SP ČR. 

Na pracující odsouzené v plném rozsahu dopadá zákoník práce. Ve smlouvě mezi zaměstnavatelem a věznicí je ale nutné ošetřit řadu oblastí, jako je odpovědnost za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, zajištění stravování, nebo přeprava do a z práce. 

O odsouzené se Svaz zajímá také po propuštění z výkonu trestu a pomáhá firmám s jejich zaměstnáváním. V obou případech je ale důležitá osvěta jak mezi zaměstnavateli, tak mezi ostatními zaměstnanci, které je nutné připravit na to, že s nimi budou odsouzení pracovat.

Co na zaměstnávání odsouzených říká Vězeňská služba?

Obrací se na nás stále více firem, takže v současné době poptávka po zaměstnávání vězněných osob převyšuje možnosti Vězeňské služby. Firmy většinou chtějí odsouzené, kteří mohou pracovat mimo prostory věznic. Většina z nich už ale pracuje. Snažíme se proto potenciálním zaměstnavatelům zdůrazňovat možnost přesouvat práci do areálu věznic, kde máme větší možnosti. Vězni mají motivaci pracovat, náklady na jejich zaměstnávání jsou navíc nižší. Proto jsou levnou, ale dostatečně kvalitní pracovní silou. Od konce roku 2015 narostl počet zaměstnaných vězňů o necelých 40 %.

Jiří Štegl, koordinátor zaměstnávání odsouzených osob, Generální ředitelství Vězeňské služby ČR

 Projekty a aktivity k zaměstnávání cizinců ze třetích zemí

Další možností, jak obsadit volné pozice, je zaměstnávání cizinců. Svaz se již delší dobu angažuje v projektech zaměřených na usnadnění tohoto procesu, ať už jde o takzvaný režim „Fast-tracku“ (zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné zaměstnance zahraničních investorů), „Welcome Package“ pro investory či „Projekt Ukrajina“ pro vysoce kvalifikované zaměstnance.

Firmy nejčastěji využívají takzvaný „Režim Ukrajina“, který se zaměřuje na méně kvalifikované lidi. Aktuálně dostane zaměstnaneckou kartu v ČR 9 800 osob z řad ukrajinských pracovníků ročně.  Svaz usiluje o to, aby se aktivity podobné tomuto režimu rozšířily i ve vztahu k jiným zemím. 

Zmíněné projekty mají přísně nastavená pravidla. Díky nim je možné vyloučit neseriózní subjekty, umožnit zaměstnavatelům legální nábor potřebných pracovních sil a současně získat jasný přehled o tom, kdo, do jaké firmy, za jakých podmínek a na jak dlouho na český trh práce přichází.

Lidé s trestní minulosti: vděční a loajální zaměstnanci

Získat práci může být pro bývalé vězně cestou, jak se už nikdy nevrátit k trestné činnosti. Pro zaměstnavatele to může znamenat novou pracovní sílu s chutí k práci. NA to, jak propojování vězňů s e zaměstnavateli funguje, jsme se zeptali ředitelky služeb organizace RUBIKON Centrum Lenky Ouředníčkové.

Můžete čtenářům organizaci RUBIKON Centrum představit? Čím se zabývá, jaké je její poslání?
RUBIKON Centrum je nezisková organizace, která pomáhá lidem s trestní minulostí při novém životním startu. Významnou oblastí naší činnosti je příprava na vstup na trh práce, zprostředkování zaměstnání a podpora v sociální stabilizaci včetně řešení zadluženosti.

Jak konkrétně zaměstnávání odsouzených prostřednictvím RUBIKON Centra funguje?
S klienty začínáme pracovat již během pobytu ve vězení nebo nás sami kontaktují po propuštění. Zaměřujeme se na pomoc těm, kteří o ni stojí. Nabízíme jim komplexní průpravu pro vstup na trh práce včetně zvýšení kvalifikace a podpory během pracovní adaptace. Zkušenosti máme také se zaměstnáváním již během pobytu ve vězení, ve věznici provozujeme šicí dílnu a zaměstnáváme 40 odsouzených.

Jaká je Vaše činnost směrem k zaměstnavatelům?
Zaměstnavatelům nabízíme pomoc s náborem. Naše kandidáty dobře známe, doporučujeme je tedy na základě osobní zkušenosti. Pro představu, doporučení od nás získává jen zhruba každý třetí klient. A mohu říci, že firmy velmi pozitivně hodnotí jejich loajalitu. Další výhodou je i to, že s kandidáty pracujeme i během adaptace v novém zaměstnání. Nyní spolupracujeme s více než 120 zaměstnavateli, zejména v oblasti stavebnictví, výroby nebo služeb. Jako příklad mohu uvést společnosti Arriva, Skanska či Toyota Tsusho Europe. Jde ale i o řadu menších firem.

Jak se Vám pracuje se samotnými odsouzenými?
Naše zkušenosti potvrzují, že mezi odsouzenými je řada těch, kteří chtějí za svou minulostí udělat tlustou čáru. Za posledních pět let jsme pomohli najít práci pro téměř 600 lidí, zhruba tři čtvrtiny z nich setrvaly v práci i po zkušební době. U řady klientů se povedlo úspěšně vyřešit celkovou sociální stabilizaci včetně splnění podmínek insolvence.

Jak hodnotíte úspěšnost celého projektu?
Kýženým cílem naší činnosti je snížení recidivy, což se daří. Recidiva lidí, kteří projdou našimi službami, je zhruba 11 %. Přitom celorepublikové údaje hovoří o 70% recidivě.


SP ČR pořádá již druhým rokem diskusní fóra pro firmy přímo v areálu věznic. Už přes 100 firem seznámil s vedením věznic a možnostmi zaměstnávat odsouzené.

Převzato z časopisu Svazu průmyslu a dopravy České republiky SPEKTRUM.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek