Školení BOZP a PO. Jaké jsou formy, možnosti a jak si vybrat to pravé?

7. 7. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Školení BOZP a PO. Jaké jsou formy, možnosti a jak si vybrat to pravé? Chystáte se na školení BOZP a PO pro své zaměstnance a nevíte, co vlastně máte dle zákona splňovat nebo jakou formu školení zvolit?

V tomto článku vám přiblížíme, jak to ve skutečnosti je, ukážeme vám všechny možnosti, kterými lze školení provádět, včetně výhod a nevýhod a poradíme vám s výběrem toho pravého, abyste se nespálili. Představíme vám také jednotlivé zákony, které školení BOZP a PO upravují a řekneme si, kdo je a kdo není povinen tato školení provádět. Naleznete zde tedy kompletní informační souhrn o školení BOZP a PO.

Možnosti a formy školení BOZP a PO

V oblasti BOZP a PO existují tři formy školení:

 1. Online školení přes internet - e-learning
 2. Školení na pracovišti - za přítomnosti lektora
 3. Školení mimo pracoviště - za přítomnosti lektora

Níže vám jednotlivé formy představíme a seznámíme vás s jejich využitím, výhodami, nevýhodami, ale i cenami.

1. Online školení přes internet - e-learning

Online školení BOZP a PO je moderní a prověřený způsob školení, který je oproti ostatním možnostem finančně mnohem méně náročný. To je jedna z jeho největších výhod. Dochází při něm ke školení zaměstnanců formou tzv. e-learningu, což je vzdělávací proces, který se uskutečňuje s využitím informačních a komunikačních technologií přes internet. Těmto kurzům se často říká online školení nebo také elektronické školení. Tato forma vzdělávání a školení je v posledních letech velmi oblíbená hlavně kvůli rychlosti a nevídané cenové úspoře, která činní i více jak 50% oproti klasickým školením na pracovišti či mimo něj.

Výhody

 • Rychlost a velmi vysoká efektivita.
 • Více jak 50% úspora nákladů oproti ostatním formám školení.
 • Školení z kanceláře nebo jiného pracoviště přes internet, a to kdykoliv.
 • Velmi často bývá součástí online nápověda.
 • Žádná přeprava zaměstnanců ani pronájem školícího centra.

Nevýhody

 • Zvyk je železná košile, a proto každá změna, byť k lepšímu, je svým způsobem nevýhoda.
 • E-learning nelze obecně použít na velmi specifické druhy činností, kde je potřeba praktický výcvik (obsluha vysokozdvižného vozíku, odborné přípravy požárních hlídek apod.). I přes to lze některá složitější školení řešit výrobou e-learningového kurzu na míru, který je doplněný o osobní prezentaci s lektorem.

Cena

 • 1 zaměstnanec - cca 200,- Kč / ročně za jedno online školení a kurz s certifikátem
 • 100 zaměstnanců - cca 18.000,- Kč / ročně za jedno online školení a kurz s certifikátem
 • 500 zaměstnanců - cca 70.000,- Kč / ročně za jedno online školení a kurz s certifikátem

2. Školení na pracovišti - za přítomnosti lektora

Školení, které je realizováno s lektorem přímo na pracovišti. Většinou se provádí svoláním zasedání všech zaměstnanců do jednací případně školící místnosti, kde následné probíhají několika hodinové prezentace. Ve velkých firmách se často školení rozděluje na několik termínů, aby nedošlo k přerušení pracovního procesu výroby apod.

Výhody

 • Šetří čas oproti školení mimo pracoviště.
 • Šetří náklady na přepravu zaměstnanců.
 • Je lepší pro složitější a specifické druhy činností, které nelze dělat online.

Nevýhody

 • Vyšší cena za přípravu školení a odměnu lektora.
 • Časová náročnost a zastavení pracovního procesu firmy.
 • Ne vždy se podaří účast všech zaměstnanců

Cena

 • 1 zaměstnanec - cca 350,- Kč / ročně za jedno školení a kurz s certifikátem
 • 100 zaměstnanců - cca 35.000,- Kč / ročně za jedno školení a kurz s certifikátem
 • 500 zaměstnanců - cca 175.000,- Kč ročně za jedno školení a kurz s certifikátem

3. Školení mimo pracoviště - za přítomnosti lektora

Školení mimo pracoviště se organizuje převážně ve školících centrech a konferenčních sálech. V posledních letech je také trendem si pronajímat prostory v hotelích nebo wellness centrech. Toto řešení bývá však finančně velice náročné.

Výhody

 • Je lepší pro složitější a specifické druhy činností, které nelze dělat online.
 • Vaši zaměstnanci jsou rádi, že konečně “vypadnou” z práce v pracovní době a že možná dostanou také něco k snědku.

Nevýhody

 • Vysoké náklady na přípravu školení a lektora.
 • Vysoké náklady na pronájem školícího centra.
 • Vysoké náklady na přepravu zaměstnanců.
 • Časová náročnost a zastavení pracovního procesu firmy.

Cena

 • 1 zaměstnanec - cca 400,- Kč / ročně za jedno školení a kurz s certifikátem
 • 100 zaměstnanců - cca 40.000,- Kč / ročně za jedno školení a kurz s certifikátem
 • 500 zaměstnanců - cca 200.000,- Kč / ročně za jedno školení a kurz s certifikátem

Jakou formu školení BOZP vybrat?

Vždy, když se rozhodujete, jakou vybrat formu školení (online nebo s osobním výkladem lektora), které se týká bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je důležité myslet na to, o jaký druh školení se v této oblasti jedná - jednoduché opakování práv a povinností nebo specifické odvětví s rizika.

V dnešní moderní době, která je plná nových technologií, se obecně vyplatí zvolit online školení, tedy e-learning. Jak už bylo napsáno výše, je efektivní, rychlé, výrazně levnější a přizpůsobí se vašim časovým možnostem. Ne vždy je ale takové školení vhodné, protože některé specifické oblasti vyžadují osobní výklad lektora. V jakých případech tedy zvolit online školení, a v jakých zvolit osobní prezentaci s lektorem?

Kdy zvolit prezentační školení?

V případě, když potřebujete proškolit své zaměstnance v těchto oblastech:

 • školení odborné přípravy požárních hlídek
 • školení jeřábníků
 • školení vazačů
 • školení obsluhy tlakových nádob
 • školení obsluhy motorových pil
 • školení malé mechanizace
 • a jiná specifická školení ve výrobních provozech

Obecně se osobní prezentační školení s lektorem doporučuje v případě, že se jedná o specifické a komplikované pracovní odvětví, které se formou e-learningu vysvětluje jen velmi těžko, nebo v případě, že zaměstnanci nemají přístup k internetu.

Kdy zvolit online školení?

V případě, když potřebujete proškolit své zaměstnance v těchto oblastech:

Tato školení nejsou složitá a není nutné, aby u nich výklad prováděl lektor a vše komplikovaně a zdlouhavě vysvětloval. Ve většině případů se jedná o opakování zásad a povinností z oblasti BOZP.

Důležité doporučení při výběru online školení

Pokud se rozhodnete pro online školení BOZP, mějte prosím na paměti, že ne všechna řešení musí vyhovovat platné legislativě. V drtivé většině těchto e-learningových kurzů se totiž jedná pouze o obecné školení BOZP, kterému chybí tzv. profesní doplňky, které jsou ze zákona povinné. Tuto povinnosti nařizuje § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, kde je konkrétně napsáno, že:

“Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, … , které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, ....”

Další nutnost, kterou e-learning musí mít, je přístup zaměstnanců do firemní dokumentace BOZP a PO. Zaměstnanci se musí prokazatelně s dokumentací seznámit a musí podepsat, což následně strvdí svým podpisem.

Školení BOZP dle platných zákonů ale existuje!

Na českém trhu existuje v současnosti (2016) asi jediné plnohodnotné online školení, které na 100 % vyhovuje platné legislativě, tedy splňuje podmínku týkající se proškolení dle konkrétní vykonávané práce a vztahující se k daným rizikům pracoviště. Jedná se o e-learningové online školení společnosti CRDR, která ho nabízí prostřednictvím své unikátní aplikace BOZP-SYSTEM, která byla úspěšně prověřena soudními znalci ze Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú., jako vhodný nástroj pro školení zaměstnanců prostřednictvím e-learningu, který splňuje veškeré legislativní požadavky z hlediska BOZP a PO (znalecký posudek č. 004-02/2016).

Jak vypadá a jak se s ním pracuje si můžete bezplatně vyzkoušet na BOZP-SYSTEM.cz.

Převzato z portálu BezpecnostPrace.info

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek