Skupinová registrace k DPH má řadu výhod

5. 12. 2014 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Skupinová registrace k DPH má řadu výhod Tzv. skupinovou registraci k dani z přidané hodnoty využívá kvůli nesporným výhodám stále více českých firem. Podniky se zapojují především proto, že si díky ní mohou snížit zbytečnou administrativu a mají méně starostí s placením DPH.

Skupinová registrace skutečně omezí „papírování“ jak na straně plátců, tak i správce daně, tedy podnikatelů i Finanční správy ČR a jednotlivých finančních úřadů. Zmíněný institut byl do českých daňových předpisů zaveden novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty před sedmi lety (a platí od 1.1.2008).

Pokud se firmy zaregistrují společně pod jedním registračním číslem (DIČ), pak nemusejí platit DPH za vzájemně poskytované služby či vzájemně dodávané zboží v rámci skupiny. Její členové jsou totiž bráni jako jeden daňový subjekt, tj. jeden plátce. Prospěšná je pro podniky registrace i v případech, kdy by musely odvádět DPH, ale některý z nich má nárok pouze na částečný daňový odpočet.

Plusy společné registrace

a) Centrální účetnictví. Zastupující člen skupiny podá pouze jedno přiznání k dani za celou skupinu a eviduje všechna přijatá i poskytovaná plnění každého člena. Skupina je brána jako jediný plátce DPH a firmy se nemusejí každá zvlášť zabývat sazbou daně, stanovením data, do kdy je třeba DPH zaplatit či náležitostmi daňových dokladů. Daňovou evidenci si přesto vedou členové skupiny sami.

b) Počítání koeficientu pro krácení nároku na odpočet. Pokud někteří členové nemají plný nárok na odpočet z daní, může jim sjednocení koeficientu (vypočítává se z průměru koeficientů všech členů skupiny) prospět a zvýšit celkový nárok na odpočet celé skupiny.

 

Ačkoli výhody skupinové registrace převažují, existují i určitá omezení či potenciální překážky. Členové především nesmějí být součástí tzv. sdružení. Ve sdružení živnostníci nebo firmy spolupracují na základě smlouvy o sdružení podle paragrafu 829 občanského zákoníku.

Mohou v něm podnikat pod společným jménem, ačkoli sdružení nemá právní subjektivitu (případné obchodní smlouvy tak neuzavírá jako celek, ale jednotliví členové sdružení svým jménem).

Problém může nastat i v souvislosti s daňovými nedoplatky. Pokud má skupina jako celek daňový přeplatek, ale někteří její členové musejí naopak na dani doplácet, použije se bonus skupiny na krytí nedoplatků. Někteří členové skupiny tak mohou o přeplatek přijít a de facto doplácet na druhé.

Jednotliví plátci by si měli také hlídat časový harmonogram a termíny, pokud chtějí členství ve skupině ukončit. V takovém případě doporučujeme poradit se s daňovými poradci nebo přímo na příslušném finančním úřadě o tom, kdy za vás ještě plní daňové povinnosti skupina a kdy už je musíte plnit sami za sebe.

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Chcete vědět, co vás čeká v příštím roce? Připravili jsme pro vás speciál Změny pro podnikatele 2015

Kdo může výhody využívat?

Registraci do skupiny mohou podle §5a zákona o dani z přidané hodnoty uzavřít pouze zástupci těch společností, které mají sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v Česku. Pokud tedy mají české právnické osoby provozovnu v zahraničí, nemohou být součástí takového uskupení. Zahraniční firmy (nejen ze států EU, ale i tzv. třetích zemí) tuto výhodu uplatní pouze tehdy, mají-li v ČR provozovnu registrovanou k české DPH.

Podmínkou pro skupinovou registraci je také propojenost členů. Členy mohou být jen „osoby spojené kapitálově nebo jinak“.

Kapitálově spojené osoby: osoby s více než 40% podílem na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby nebo více osob.

Jinak spojené osoby: osoby, na jejichž vedení se podílí alespoň jedna shodná osoba. Sesterské podniky, čili podniky se společnou matkou, mohou být členy skupiny jen za předpokladu, že se jí účastní i mateřská společnost.

 

Každá skupina si musí určit vedoucího člena, který plní za ostatní všechny daňové povinnosti. Tzv. zastupující člen za všechny podává daňové přiznání svému správci daně. Zastupujícímu členovi, jenž musí podnikat v České republice, jsou také doručována všechna daňová rozhodnutí ze strany FS ČR.

Upozorňujeme ovšem, že za daňové povinnosti odpovídají všichni společně, a to i zpětně (pokud ze skupiny vystoupí, tak za období, kdy byli její součástí). Zdaňovacím obdobím je vždy jeden kalendářní měsíc.

Důležitým dokumentem je tzv. List člena skupiny. Listy jsou nedílnou součástí Přihlášky k registraci. Smluvní zástupce může jednat za všechny, ale musí se doložit plná moc.

Skupina se může libovolně rozšiřovat, členství je samozřejmě dobrovolné. Změny platí vždy od 1. ledna následujícího roku s tím, že o registraci je nutné požádat do 31. 10. Pokud například podáte žádost o přistoupení nejpozději do 31. října 2015, můžete využívat všech výhod skupinové registrace od 1. ledna 2016.

Pokud byste to ovšem nestihli a zaregistrovali se až po 31. říjnu 2015, musíte si na výhody počkat déle než rok. Členem skupiny se oficiálně stanete až v lednu 2017.

Jakub Procházka

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek