Skupinová registrace k DPH má své výhody. Pohlídejte si termín

29. 10. 2014 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Skupinová registrace k DPH má své výhody. Pohlídejte si termín Podnikatelů, kteří odvádějí státu daň z přidané hodnoty, se na přelomu roku 2014 dotkne několik zásadních změn. Zároveň by ale neměli zapomínat na tradiční povinnosti a termíny spojené s registrací či platbami daně. Už v pátek 31. října končí termín k tzv. skupinové registraci k DPH, jíž kvůli nesporným výhodám využívá řada firem.

Tzv. skupinová registrace byla zavedena novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty před sedmi lety a platí od 1.1. 2008.

byznys_spolecnyRegistrace má pro podniky řadu výhod. Stále více firem se zapojuje především proto, že se díky ní snižuje zbytečná administrativa. A to jak na straně plátců, tak i správce daně, tedy podnikatelů i Finanční správy ČR a jednotlivých finančních úřadů.

Pokud se firmy tímto způsobem zaregistrují společně pod jedním registračním číslem, pak nemusejí platit DPH za vzájemně poskytované služby či vzájemně dodávané zboží v rámci skupiny. Její členové jsou totiž bráni jako jeden daňový subjekt, tj. jeden plátce. Prospěšná je pro podniky registrace i v případech, kdy by musely odvádět DPH, ale některý z nich má nárok pouze na částečný daňový odpočet.

Výhody společné registrace

a)      Centrální účetnictví. Zastupující člen skupiny podá pouze jedno přiznání k dani za celou skupinu a eviduje všechna přijatá i poskytovaná plnění každého člena. Skupina je brána jako jediný plátce DPH a firmy se nemusejí každá zvlášť zabývat sazbou daně, stanovením data, do kdy je třeba DPH zaplatit, či náležitostmi daňových dokladů. Daňovou evidenci si přesto vedou členové skupiny sami.

b)      Počítání koeficientu pro krácení nároku na odpočet. Pokud někteří členové nemají plný nárok na odpočet z daní, může jim sjednocení koeficientu (vypočítává se z průměru koeficientů všech členů skupiny) prospět a zvýšit celkový nárok na odpočet celé skupiny.

 

Ačkoli výhody skupinové registrace převažují, existují i určitá omezení či potenciální překážky. Členové především nesmějí být součástí tzv. sdružení. Ve sdružení živnostníci nebo firmy spolupracují na základě smlouvy o sdružení podle paragrafu 829 občanského zákoníku. Mohou v něm podnikat pod společným jménem, ačkoli sdružení nemá právní subjektivitu (případné obchodní smlouvy tak neuzavírá jako celek, ale jednotliví členové sdružení svým jménem).

Problémy se skupinovou registrací k DPH mohou nastat také s časovým harmonogramem a termíny při ukončování členství ve skupině. Pokud chcete registraci ukončit, doporučujeme vám poradit se s daňovými poradci nebo přímo na příslušném finančním úřadě o tom, kdy za vás ještě plní daňové povinnosti skupina a kdy už je musíte plnit sami za sebe.

Kdo může výhody využívat?

Registraci do skupiny mohou podle §5a zákona o dani z přidané hodnoty uzavřít pouze zástupci těch společností, které mají sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v České republice. Pokud mají české právnické osoby provozovnu v zahraničí, nemohou být součástí „skupiny“. Zahraniční firmy (nejen ze států EU, ale i tzv. třetích zemí) tuto výhodu uplatní pouze tehdy, mají-li v ČR provozovnu registrovanou k české DPH.

Podmínkou pro skupinovou registraci je také propojenost členů. Členy mohou být jen „osoby spojené kapitálově nebo jinak“.

Kapitálově spojené osoby: osoby s více než 40% podílem na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby nebo více osob.

Jinak spojené osoby: osoby, na jejichž vedení se podílí alespoň jedna shodná osoba. Sesterské podniky, čili podniky se společnou matkou, mohou být členy skupiny jen za předpokladu, že se jí účastní i mateřská společnost.

 

Každá skupina si musí určit vedoucího člena, který plní za ostatní všechny daňové povinnosti.  Tzv. zastupující člen za všechny podává daňové přiznání svému správci daně. Zastupujícímu členovi, jenž musí podnikat v České republice, jsou také doručována všechna daňová rozhodnutí ze strany FS ČR.

Upozorňujeme ovšem, že za daňové povinnosti odpovídají všichni členové společně, a to i zpětně (pokud ze skupiny vystoupí, tak za období, kdy byli její součástí). Zdaňovacím obdobím je vždy jeden kalendářní měsíc.

Skupina se může libovolně rozšiřovat, členství je samozřejmě dobrovolné. Změny platí vždy od 1. ledna následujícího roku s tím, že o registraci je nutné požádat do 31. 10. Pokud podáte žádost o přistoupení nejpozději do 31. října 2014, můžete využívat všech výhod skupinové registrace od 1. ledna 2015.

Pokud to ovšem nestihnete a zaregistrujete se až po 31. říjnu 2014, musíte si na výhody počkat déle než rok. Členem skupiny se oficiálně stanete až v lednu 2016.

Jakub Procházka

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek