Slovensko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

1. 2. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě (Slovensko)

Slovensko patří dlouhodobě k nejvýznamnějším obchodním a ekonomickým partnerům ČR.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoj vzájemné obchodní výměny (mld. Kč)

Rok 2012 2013 2014 2015 2016
Vývoz ČR 277,5 280,1 304,1 348,0 331,4
Dovoz ČR 167,1 160,8 169,4 178,4 177,6
Obrat 444,6 440,9 473,5 526,4 509,0
Bilance ČR +110,4 +119,3 +134,7 +169,6 +153,8

Zdroj: Český statistický úřad

 

Podle českých statistik vykazuje ČR v obchodu se Slovenskem dlouhodobě kladnou bilanci, tzn. hodnota vývozu převyšuje hodnotu dovozu.

V roce 2016 bylo Slovensko pro ČR 3. největším obchodním partnerem (po Německu a Polsku), 2. největším exportním trhem (po Německu) a 4. největším dovozním trhem (po Německu, Číně a Polsku). Podíl Slovenska na celkovém zahraničním obchodu ČR činil 6,8 %, na celkovém vývozu ČR 8,3 % a na celkovém dovozu ČR 5,1 %. V roce 2016 došlo meziročně k poklesu obchodní výměny o 3,3 %, k poklesu českého vývozu na Slovensko o 4,8 % a k poklesu dovozu ze Slovenska o 0,4 %.


Vývoj vzájemné obchodní výměny
(mld. Eur)

Rok 2012 2013 2014 2015 2016
Vývoz ČR 5,724 6,529 6,470 7,194 7,158
Dovoz ČR 8,707 8,669 8,243 8,404 8,276
Obrat 14,431 15,198 14,713 12,598 15,434
Bilance ČR -2,983 -2,140 -1,773 -1,210

-1,118

 Zdroj: Slovenský statistický úřad


Podle slovenských statistik vykazuje ČR v obchodu se Slovenskem zápornou obchodní bilanci. Pro Slovensko je ČR dlouhodobě 2. největším exportním trhem a rovněž 2. největším obchodním partnerem.

 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Podle oficiálních českých statistik patřily k nejvýznamnějším vzájemně obchodovaným položkám v roce 2016 následující:

 

Vývoz ČR

Název zboží

Hodnota

(mld. Kč)

Celní sazebník

HS 4

části, součásti motorových vozidel 31,98 8708
auta a motorová vozidla pro přepravu osob 15,71 8703
elektrická energie 13,55 2716
mobilní a jiné telefony, hlasová zařízení 10,01 8517
zařízení pro automatizované zpracování dat 6,83 8471
holicí strojky, čepelky 6,65 8212
zkapalněné plyny (propan, butan) 6,52 2711
léky 5,39 3004
minerální oleje, ropné oleje. lehké oleje 5,32 2710
sedadla, jejich části a součásti 4,68 9401

 

Dovoz ČR

Název zboží

Hodnota

(mld. Kč)

Celní sazebník

HS 4

části, součásti motorových vozidel 14,50 8708
minerální oleje, lehké oleje, ropné oleje 14,21 2710
motory dieselové pro vozidla 11,18 8408
soupravy zapalovacích kabelů pro vozidla 6,56 8544
elektrická energie 6,22 2716
osobní auta a motorová vozidla 5,28 8708
výrobky ze železa (válcované, ploché) 5,08 7210
motory pístové, zážehové pro vozidla 4,64 8407
klimatizační zařízení pro motorová vozidla 3,62 8415
výrobky ze železa válcované za tepla 2,79 7208

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Výměna služeb v roce 2016 skončila pro ČR s kladnou bilancí ve výši 2,011 mld. eur. Velmi příznivě pro ČR skončila výměna služeb v dopravě (+2,63 mld. eur), finančních službách (+1,648 mld. eur) a ve stavebních pracích (+1,557 mld. eur). Nejvyšší zápornou hodnotu v oblasti výměny služeb vykázala ČR v cestovním ruchu (-3,937 mld. eur) a v ostatních podnikatelských službách (-2,104 mld. eur). 
Údaje v mil. eur

Druh služby Kredit Debet Bilance
Služby zpracování zboží  766,8  576,5  190,3
Opravy a údržba  906,3  776,2  130,1
Doprava  9 370,0  6 736,1  2 633,9
Cestovní ruch  10 268,5  14 205,4  -3 936,9
Stavební práce  3 146,6  1 589,7  1 556,9
Pojišťovací služby a penzijní financování  549,2  246,3  302,9
Finanční služby  2 062,3  414,2  1 648,1
Poplatky za využívání duševního vlastnictví  667,2  162,0  505,2
Telekomunikační služby  4 027,0  2 771,0  1 256,0
Ostatní podnikatelské služby  7 236,1  9 340,5  -2 104,4
Osobní, kulturní a rekreační služby  199,0  369,3  -170,3
Vládní služby  0  0,4  -0,4
Celkem 39 199,0 37 187,7 2 011,3

 

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Slovenská republika jako druhý největší exportní trh ČR a čtvrtý největší obchodní partner ČR je cílem řady českých investorů. Níže uvádíme nejvýznamnější aktivity českých firem v teritoriu:

Energetický a průmyslový holding (EPH), a.s. - největší český investor na Slovensku. EPH je majitelem 33 % akcií ve společnosti Slovenské elektrárny (SPP), a.s. SPP je největším výrobcem elektřiny na Slovensku a druhým největším distributorem a dodavatelem elektřiny. Slovenská vláda drží ve společnosti SPP 34 % akcií. V oblasti energetiky má EPH na Slovensku vlastnické podíly rovněž ve společnostech Středoslovenská energetika, SPP Distribuce (zemní plyn) a Eustream (tranzit zemního plynu). EPH vlastní také firmu Slovenské energetické strojírny Tlmače, v níž drží podíl 90 %. V prosinci 2017 schválil Protimonopolní úřad SR ovládnutí společnosti Pozgas firmou EPH. Pozgas provozuje na Slovensku podzemní zásobníky plynu. EPH kupuje 30 % akcií Pozgas od francouzské firmy GDF International. EPH dosud vlastnil v Pozgas 35 % akcií.

Agrofert Holding, a.s. - od roku 2005 vlastní jednu z nejvýznamnějších společností chemického průmyslu Duslo Šaľa, kde investuje do modernizace a rozšíření výroby umělých hnojiv 310 mil. eur. Firma vlastní na Slovensku několik dalších firem - ACHP Levice a Agropodnik Trnava (obchod s průmyslovými hnojivami a obilím), Hyza Topoľčany (drůbežárny), Penam Slovakia (pekárny, mlýny).

Czechoslovak Group (CSG), a.s. - jako majoritní vlastník skupiny MSM Group Dubnica nad Váhom je nejvýznamnějším hráčem slovenského zbrojního průmyslu. Ve Vojenském opravárenském podniku v Trenčíně hodlá MSM Group vyrábět nákladní vozy Tatra, které zde dosud opravovala a připravovala na technické kontroly. MSM Group se také uchází o zakázku slovenského ministerstva obrany se středním obrněným taktickým vozidlem Patriot, což je čkyřkolka na podvozku Tatry určená pro operace v různých terénech. CSG zaměstnává na Slovensku více než 1.000 lidí.

Česká zbrojovka, a.s., Uherský Brod - v červenci 2014 otevřela v Novákách v tamním Vojenském opravárenském podniku spolu se slovenskou firmou MSM Martin společný podnik CZ-Slovensko s.r.o. Jde o první česko-slovenský výrobní podnik po roce 1989. V CZ-Slovensko, s.r.o. vlastní Česká zbrojovka 51% podíl a MSM Martin 49 % podíl. Závod v Novákách vyrábí komponenty k zásobníkům a útočným puškám. V druhé fázi se předpokládá montáž a servis útočných pušek BREN. Roční objem výroby se odhaduje na 3-4 mil. Eur. V prosinci 2015 podepsala Česká zbrojovka, a.s. se slovenským ministerstvem vnitra rámcovou dohodu o dodávce 26.641 pistolí (modely CZ P-07, CZ P-09 a CZ 2075 D RAMI) s příslušenstvím v hodnotě 14,19 mil. Eur pro slovenskou policii i jiné ozbrojené složky (armáda, vězeňská stráž a Finanční správa). Česká zbrojovka uspěla v tendru s rakouským výrobcem Glock, který dodá dalších 20.000 pistolí.

TTS Třebíč - v lednu 2016 získala 52 % akcií ve společnosti Národná energetická, a.s., která zastřešuje 10 městských tepláren. Jedná se o teplárny ve městech Trebišov, Kysucké Nové Mesto, Velký Krtíš, Revúca, Medzilaborce, Tlmače, Hnúšťa, Žarnovica, Poltár a Hriňová. Teplárny dodávají teplo do 16.000 bytů a také do dalších budov. Národná energetická představuje největší slovenskou síť tepláren na biomasu a patří mezi 5 největších výrobců tepla na Slovensku. TTS prodává na Slovensku více než 10 let průmyslové kotle na biomasu, tedy na vytápění dřevem a slámou.

Škoda JS a.s., Plzeň - podílí se na dostavbě 3. a 4. bloku v JE Mochovce. Spuštění 3. bloku JE Mochovce se očekává v roce 2018 a spuštění 4. bloku v roce 2019. Celkové náklady na dostavbu mají činit 5,4 mld. eur a celkový výkon 942 MW.

Škoda Transportation, a.s., Plzeň - v prosinci 2017 vyhrála tendr Železniční společnosti Slovensko (ŽSSK) na dodávku 25 elektrických vlaků za 160 mil. Eur pro regionální tratě v okolí Zvolenu. Tendr vyhrála společně s firmou ŽOS Trnava. ŽSSK dodá moderní bezbariérové vlaky typu Regiopanter. V nedávné minulosti dodala Dopravnímu podniku Bratislava 60 tramvají typu ForCityPlus za 115 mil. Eur a 80 trolejbusů za 41 mil. Eur. Škodovácké trolejbusy jezdí také v Prešově, Bánské Bystrici a Žilině. Státnímu podniku Železniční společnost Slovensko (ŽSK) dodala elektrické vlaky. V současné době se účastní Škoda tendru na dodávku elektrických jednotek pro vlaky.  

SOR Libchavy - dodala Dopravnímu podniku Bratislava 100 článkových autobusů typu SOR NB 18, což je městský kloubový nízkopodlažní model. Se značkou SOR jezdí v Bratislavě i nové trolejbusy vybavené elektrickým pohonem od plzeňské Škodovky.

Tatra Kopřivnice a.s. - dodala slovenskému ministerstvu vnitra 166 hasičských vozů v hodnotě 600 mil. Kč.

RegioJet, a.s., Brno - od listopadu 2014 provozuje 3 vlaková spojení denně oběma směry na trase Praha - Košice. Od prosince 2017 provozuje RegioJet 3 vlaková spojení denně oběma směry na trase Praha - Bratislava, přičemž od června 2018 dojde k dalšímu navýšení na 4 vlaková spojení. Na základě smlouvy se slovenskou vládou provozuje RegioJet od března 2012 ještě dotované vlakové spojení na trase Bratislava - Dunajská Streda - Komárno. Smlouvu na tuto službu má RegioJet uzavřenou do prosince 2020.

Leo Express, a.s., Praha - od prosince 2014 provozuje 2 vlaková spojení denně na trase Praha - Košice.

ČEZ ESCO - na Slovensku hodlá rozvíjet projekty v oblasti decentrální energetiky. Jedná se například o modernizace  teplárenských systémů, výstavbu čistých zdrojů pro výrobu elektřiny a tepla, ekologizaci veřejné i soukromé dopravy a renovace systémů osvětlení. Dále jsou to projekty energetických úspor na budovách formou EPC, kde se investice splácí z úspor garantovaných ve smlouvě. ČEZ chce spolupracovat s významnou energetickou společností Slovenský plynárenský průmysl. ČEZ ESCO už na Slovensku realizovala některé zakázky prostřednictvím svých dceřiných společností. Společnost ENESA například uskutečnila v nemocnicích v Dunajské Stredě, Trebišově a ve Svidníku projekty komplexních energetických úspor formou EPC. Společnost AZ Klima zase dodala vzduchotechnické jednotky pro haly továren na výrobu aut Jaguar Land Rover, KIA Motors a PSA.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smluvní základnu mezi oběma státy v obchodní a ekonomické oblasti tvoří následující smlouvy:

- Smlouva mezi ČR a SR o sociálním zabezpečení, Praha 29.10.1992, č. 228/1993 Sb.
- Smlouva mezi ČR a SR o vzájemném zaměstnávání občanů, Praha 29.10.1992, č. 227/1993 Sb.
- Smlouva mezi ČR a SR o zamezení dvojího zdanění v oboru daně dědické a darovací, Bratislava 23.11.1992, č. 253/1993 Sb.
- Smlouva mezi ČR a SR v spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, Praha 20.10.1995, č. 200/1996 Sb.
- Smlouva mezi ČR a SR o ulehčení pohraničního odbavování v silniční, železniční a vodní dopravě, Bratislava 24.5.1999, č. 24/2001 Sb.m.s. , 73/2008 Sb.m.s.
- Smlouva mezi ČR a SR o společném postupu při dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku, Bratislava 24.11.1999, č. 63/2000 Sb.m.s.
- Smlouva mezi ČR a SR o poskytování a úhradě zdravotní péče, Praha 23.5.2000, č. 48/2001 Sb.m.s.
- Smlouva mezi ČR a SR o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, Bratislava 26.3.2002, č. 100/2003 Sb.m.s. 

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2016 poskytlo Slovensko na oficiální rozvojovou spolupráci téměř 100 mil. Eur. Největší části směřovaly na Ukrajinu, do Keni, Moldavska a Afghánistánu.  Vzhledem k vývoji situace byla do seznamu  zemí s mimořádními humanitárními a rozvojovými potřebami zařazená i Sýrie. Ve srovnání s rokem 2015 rozvojová pomoc SR vzrostla o 27 % na celkových 99,397 mil. Eur. Z celkové sumy bylo v roce 2016 alokováno 80,153 mil. EUR na multilaterální pomoc a 19,243 mil. EUR na bilaterální oficiální rozvojovou pomoc.

Slovensko však  nadále neplní cíle, ke kterým se zavázalo na úrovni EU. Z hrubého národního důchodu za rok 2016 ve výši téměř 80 mld. Eur dosáhla rozvojová spolupráce 0,103 %. Při vstupu do EU se SR zavázala dosáhnout do roku 2010 podíl 0,17 % a do roku 2015 podíl 0,33 %.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: