Slovensko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

31. 5. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě (Slovensko)

Česká republika je pro Slovenskou republiku dlouhodobě druhým největším obchodním partnerem. Trvale růstová tendence, která existuje od roku 2000, byla v roce 2009 narušena hospodářskou krizí. Od roku 2010 až do roku 2012 se vzájemná obchodní výměna zvyšovala. K poklesu vzájemné obchodní výměny došlo v roce 2014, kdy jak slovenský vývoz do ČR, tak i český vývoz do SR nedosáhl hodnoty předcházejícího roku.

V roce 2015  se oproti roku 2014  zvýšil vzájemný obchod a to jak   zvýšením  slovenského exportu do ČR, tak  zvýšením českého exportu do SR.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Podle slovenských statistik dosáhl v roce 2015 vzájemný obrat obchodu mezi SR a ČR hodnotu 15 441,2 mil. EUR, což  představuje meziroční nárůst indexem 105,9. Podíl  vzájemného obchodu  SR-ČR na celkovém slovenském  zahraničním obchodě zůstal nezměněn a stejně jako v roce 2014 představoval i v roce 2015 11,66 % celkového zahraničních obratu SR.  

Na  zvýšení vzájemného  obratu se podílel jak  slovenský vývoz do ČR, který meziročně vzrostl indexem  102,3, tak i český  vývoz do SR, který meziročně vzrostl indexem  108,3.

 

Přehled vzájemné bilance podle slovenských statistik

 

Dovoz

Struktura %

Index

Vývoz

Struktura %

Index

Obrat

Saldo

2010

4 862,6

10,2

117,7

6 612,2

13,6

129,3

11 474,8

1 749,6

2011

5 661,4

10,2

116,4

8 181,2

14,4

123,7

13 842,6

2 519,8

2012

5 723,8

9,8

101,1

8 706,9

14,0

106,4

14 430,7

2 983,1

2013

6 528,6

10,9

114,1

8 668,5

13,5

99,6

15 197,1

2 139,8

2014

6 284,7

10,4

96,3

8 294,3

12,8

95,7

14 579,0

2 009,6

2015

7 004,8

10,8

108,3

8 436,4

12,4

102,3

15 441,2

1 431,7

v mil. EUR

Doplňující souborové informace

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Podle oficiálních slovenských statistik lze k nejvýznamnějším vzájemně obchodovaným položkám zařadit následující:

Dovoz z ČR do SR:

 • části, součásti a příslušenství motorových vozidel (kapitola celního sazebníku 8708),
 • osobní auta (8703),
 • motorová vozidla (8702),
 • kohoutky a ventily na potrubí (8481),
 • části a součásti na stroje a zařízení (8466),
 • tyče a pruty, válcované za tepla (7213),
 • léky (3004),
 • černé a hnědé uhlí (2701, 2702),
 • ropné oleje a ropné plyny (2710, 2711),
 • ploché válcované výrobky (7208),
 • prací přípravky (3402),
 • stroje na automatické zpracování údajů (8471) 

Vývoz SR do ČR:

 • ropné oleje a ropné plyny (2710, 2711),
 • léky (3004),
 • polymery, polyacetáty (3901, 3907),
 • odpady z plastů, fólie, výrobky z kaučuku (3915, 3920, 4016),
 • neopracované dřevo (4403),
 • feroslitiny (7202),
 • ploché válcované výrobky ze železa (7209, 7210, 7217),
 • stroje na automatické zpracování dat (8471),
 • elektrické přístroje na telefonii (8517),
 • monitory (8528),
 • osobní auta (8703),
 • části, součásti a příslušenství motorových vozidel (8708),
 • sedadla (9401).

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Z předběžných údajů Národní banky Slovenska o bilanci služeb v roce 2015 lze vysledovat, že  vzájemná výměna skončila v neprospěch SR, a to zejména v oblasti ostatních podnikatelských služeb, především  u profesionálních konzultačních služeb.  Aktivum vykázala  SR pouze u služeb  v rámci cestovního ruchu a v dopravě.

 

Doplňující souborové informace

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Slovenská republika jako druhý největší obchodně-ekonomický partner je cílem mnoha investorů z ČR. Uvádíme některé nejvýznamnější a mediálně nejznámější aktivity českých subjektů:

ČEZ prostřednictvím své pobočky ČEZ Slovensko zvyšuje své aktivity na Slovensku. Pro rok  2015 nakontraktovala dodávky 1,9 TWh elektřiny a 2,5 TWh plynu.

Česká společnost  EPH předložila nabídku  na převzetí podílu ve společnosti  SE od italského Enelu.

Společnost RegioJet rozšířila  své aktivity i do autobusové dopravy. vedle  autobusového spojení mezi Bratislavou - Nitrou a Banskou Bystricí, rozšířila své aktivity i na pravidelné propojení Bratislavy, letiště Schwechat a Vídně.

Slovenská vláda v červnu 2014 schválila převzetí 49% podílu ve Slovenském plynárenském průmyslu (SPP) od české společnosti Energetický a průmyslový holding (EPH). Ukončením transakce získal stát prostřednictvím FNM 100% podíl v mateřské společnosti SPP, a.s. (hlavní dodavatel zemního plynu na Slovensku). EPH nadále zůstává minoritním vlastníkem s manažerskou kontrolou ve dvou dceřiných společnostech: v SPP – distribuce, a.s. a Eustream, a.s. EPH i po této transakci zůstává největším českým investorem v SR.

Škoda Transportation, a.s. odevzdala v listopadu 2014 v Bratislavě do zkušebního provozu novou obousměrnou tramvaj ForCityPlus. Dopravní podnik Bratislava a Škoda Transportation podepsaly smlouvu na dodání 15 tramvají tohoto typu v roce 2013 a součástí byla i opce na dodávku dalších 15 tramvají.

Kopřivnická Tatra dodá na Slovensko v průběhu dvou let 166 hasičských vozů. Jedná se o první dodávku z kopřivnické Tatry Trucks na Slovensko po více než 25 letech. Do konce srpna 2015 by měla být vyrobena celá dodávka hasičských vozů. V září 2014 bylo výrobcem slavnostně předáno prvních 22 kusů slovenskému ministerstvu vnitra.

Společnost SOR Libchavy dodá městskému dopravnímu podniku Bratislava 25 klimatizovaných autobusů. V roce 2015 má Dopravní podnik Bratislava nakoupit 100 kusů. Jedná se o 10 kratších verzí Solaris, 40 delších Iveco a 50 kloubových autobusů. Se značkou SOR jezdí v Bratislavě i nové trolejbusy.

Od března 2012 provozuje osobní železniční dopravu mezi Bratislavou a Komárnem česká firma RegioJet, dceřiná společnost autobusového dopravce Student Agency. Rozšířila nabídku služeb v již provozované osobní dopravě na trase Bratislava - Dunajská Streda - Komárno. Nabídla vládě SR výhodnější provozování všech rychlíků na hlavní trase Bratislava - Žilina - Košice. Zachovala by přitom současný nezměněný rozsah rychlíků a regulované cestovné při nižší dotační náročnosti pro stát. Dopravce také dodrží vládou schválené bezplatné cestovné pro studenty a důchodce. Aktuálně má však RegioJet problémy na nádražích v Košicích a Prešově, kde mu zatím nebyl poskytnut adekvátní prostor pro prodej jízdenek. RegioJet se zajímá také o trasu Bratislava - Trnava. Od 1.2.2015 provozuje RegioJet autobusy na lince Bratislava - Banská Bystrica.

Český soukromý vlakový dopravce Leo Express, a.s. potvrdil, že od 14.12.2014 zahájí provoz na trase Praha - Košice. Má se jednat o jeden pár spojů denně. Leo Express tak nabídne těm cestujícím, kteří v současnosti využívají noční autobusy, atraktivní alternativu, která bude pohodlnější, rychlejší a z také cenově výhodná.

V červenci 2014 premiéři ČR a SR B. Sobotka a R. Fico slavnostně otevřeli nový společný podnik CZ - Slovensko, s.r.o. ve slovenských Novákách. Česká zbrojovka bude v nově otevřeném společném podniku vyrábět části zbraní (nyní zásobníky pro pistole) a později celé zbraně (krátké zbraně a útočné pušky). Česká zbrojovka a.s. má v závodě prostřednictvím své dceřiné společnosti UNION CS, spol. s r.o. 51% podíl a 49 % patří slovenské společnosti MSM Martin. V podniku získá práci nejprve 60 kvalifikovaných zaměstnanců. V plánu je rozšiřování výroby i samostatný vývoj zbraní s tím, že by společnost mohla koncem letošního roku zaměstnávat okolo 200 lidí. Jedná se o investici v rozsahu 3 - 4 mil. EUR.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Vysoce nadstandardní vztahy v oblasti hospodářství a obchodu podtrhuje Dohoda o spolupráci MPO ČR a MH SR z roku 2004. Na jejím základě byla ustavena Meziresortní konzultační komise MPO ČR a MH SR (MKK).

Dohoda o spolupráci mezi Eximbankou a ČEB ze dne 29.7.2014 si klade za cíl další rozvoj exportních příležitostí českých a slovenských firem včetně jejich uplatnění na zahraničních trzích. Má napomoci i rozšíření možností spolupráce v rámci získávání informací o vhodných vývozcích a dovozcích, případně spolupráce při identifikaci vhodných společných projektů nebo transakcí. Obě strany budou také spolupracovat na vytváření mechanismu podpory exportu, a to především formou spolufinancování vývozních projektů exportérů z ČR a SR na trzích třetích zemí (viz např. podpis Memoranda dne 30.9.2014 na MSVB Brno).

V rámci slavnostního otevření podniku CZ – Slovensko podepsali ministři obrany ČR a SR M. Stropnický a M. Glváč Deklaraci mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o spolupráci při vytváření podmínek pro pořizování ručních zbraní. Deklarace vychází z předchozího setkání ministrů obrany ČR a SR, kde byl vyjádřen společný zájem na užší spolupráci armád a snaha o sjednocení výzbroje pro zvýšení vzájemné součinnosti a bojových schopností.

V říjnu 2015 bylo v Praze podepsáno  memorandum  V4 o podpoře inovací a startupů. ČR, Maďarsko, Polsko a Slovensko  podepsaly  memorandum  o porozumění, kterého cílem je   posílt vzájemnou spolupráci v oblasti podpory inovací a inovativních firem (startupů).

V roce 2015 byly podepsány

1)  Změna č. 2 Protokolu mezi MZV SR  a MZV ČR  o vykonávaní Dohody mezi MZV SR a MZV ČR o vzájemném zastupování ve vízovém  řízení (uzavřeno  formpou výměny nót).

2) Smlouva mezi  Slovenskou republikou, Českou republikou a Rakouskem o  tří  státním  hraničním bodě Dyje-Morava (Vídeň, 29. září 2015).

V roce 2014 byly dále podepsány:

 • Protokol o pyrotechnickém vzdělávání mezi MV SR a MVČR k realizaci Smlouvy mezi SR a ČR o spolupráci v boji proti trestné činnosti,
 • Dohoda mezi vládou SR a vládou ČR o darování vojenského materiálu,
 • Dodatek č. 3 k Dohodě mezi MO SR a MO ČR o rozdělení a využívání dokumentů vzniklých před zánikem ČSFR,
 • Prováděcí protokol mezi MO SR a MO ČR k Dohodě mezi vládou ČR a vládou SR o spolupráci v oblasti zabezpečení vojenského letového provozu, kterým se upravuje zabezpečení přeprav do a z mise OSN UNFICYP na Kypru,
 • Dohoda MV SR a MD ČR o spolupráci a vzájemné pomoci v oblasti evidence motorových vozidel,
 • Smlouva mezi SR a ČR o spolupráci na úseku evidence obyvatelů a rodných čísel,
 • Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí a evropských záležitostí SR a Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

SR poskytla v roce 2015 oficiální rozvojovou pomoc (ODA) v celkové sumě 78 mil. EUR (v roce 2014 to bylo 61 288 452,97 EUR) s podílem na hrubém národním důchodu 0,103 %.

Z této sumy poskytla  17 mil. EUR  na bilaterální pomoc a 61 mil.  EUR na multilaterální pomoc formou povinných a dobrovolných příspěvků do mezinárodních finančních institucí.

V porovnání s rokem 2014 sice došlo k mírnému márůstu ODA, ale  dosažení podílu   ODA na HND  nebylo splněno.  Dle cílů měl  podíl ODA na HND  do roku 2015 dosáhnout 0,33 %. Ke zvýšení financí na ODA v porovnání s rokem 2014 došlo  zejména  důsledkem zvýšení  objemu příspěvků SR na humanitární pomoc a příspěvků do  mezinárodních  organizací..

Nejvyšší objem bilaterální pomoci v roce 2015 směřoval do  Evropy , dále Afriky, Asie a Ameriky. Ze zemí Evropy  byly na prvním místě Ukrajina, z Asie Palestina, z Afriky Keňa a z Ameriky Haiti.   

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: