Slovensko připravuje změny pravidel při prodeji zemědělské půdy cizincům

24. 8. 2016 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Slovensko připravuje změny pravidel při prodeji zemědělské půdy cizincům Vláda Slovenské republiky ustupuje požadavkům Evropské komise. Přístup cizinců k nákupu zemědělské půdy na Slovensku bude snadnější.

Podle přístupové smlouvy k Evropské unii z roku 2003 dostaly nové členské země přechodnou lhůtu na to, aby uvedly svou legislativu týkající se nabývání zemědělské půdy do souladu s právními předpisy Evropské unie.

Pro Slovenskou republiku toto ochranné období, resp. moratorium skončilo dne 30.5.2014. S cílem dále chránit vlastnictví zemědělské půdy před prodejem cizincům Slovensko příslušné zákony nejen neupravilo, ale dokonce v roce 2014 schválilo novou právní úpravu (zákon č. 140/2014 Z.z. o nabývání vlastnictví zemědělského pozemku).  

Zákon podrobně upravuje postup převodu vlastnictví k zemědělskému pozemku. V souvislosti s nabýváním zemědělské půdy cizími státními příslušníky zákon striktně stanovuje, že  nabýt  vlastnictví zemědělského pozemku může jen osoba či firma, která má na území SR trvalý pobyt či své sídlo nejméně 10 let a vykonává zemědělskou  výrobu jako podnikání nejméně 3 roky před uzavřením smlouvy o převodu vlastnictví zemědělského pozemku.

Aktuální právní předpis obsahuje některá ustanovení, která Evropská komise (EK) považuje za omezení volného pohybu kapitálu a svobody usadit se. I když EK připouští, že některá z omezení mohou sledovat opodstatněné cíle, protože se zaměřují na boj proti spekulativním nákupům půdy, případně podporují rozvoj venkova, podle ní to nic nemění na tom, že omezení nemohou být diskriminační. EK Slovensku vytýká především to, že zájemci o nákup půdy musí mít na Slovensku nejméně desetiletý trvalý pobyt.

Od přijetí předmětného zákona zaslala EK Slovensku tři napomenutí ohledně podmínky desetiletého trvalého pobytu pro zájemce o koupi půdy. Slovensko reagovalo až na třetí napomenutí (tzv. odůvodněné stanovisko EK), kterým EK upozornila, že může rozhodnout o postoupení případu Soudnímu dvoru EU.

Slovensko proto aktuálně připravuje novelu zákona 140/2014 Z.z. a podle plánu legislativních úkolů vlády SR má  být k jednání  vlády předložena v říjnu t.r.  Novelou má být vypuštěna podmínka desetiletého trvalého pobytu, resp. sídla na Slovensku pro zájemce o nabytí vlastnictví zemědělské půdy. Ministerstvo zemědělství SR však nadále bude usilovat o to, aby se zamezilo spekulativnímu nákupu půdy na jiné účely, než je zemědělství.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bratislavě (Slovensko). Autorka: Ing. Hildegarda Horská.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek