Slovensko upravilo legislativu pro přeshraniční vysílání zaměstnanců

12. 7. 2016 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Slovensko upravilo legislativu pro přeshraniční vysílání zaměstnanců Od 18. června 2016 platí na Slovensku nový právní předpis pro zaměstnavatele přijímající zaměstnance od jiných zaměstnavatelů ze zahraničí. Současně se upravuje i zákoník práce, kde se nově definuje přeshraniční vysílání zaměstnanců.

Cílem nové právní úpravy, kterou je do právního řádu SR aplikována směrnice  96/71/ES,  je získat kontrolu nad pohybem zaměstnanců vysílaných za účelem poskytování služeb, nad dodržováním s tím souvisejících podmínek zaměstnávání, a to včetně podmínek odměňování.

Nová právní úprava byla publikována ve sbírce zákonů pod číslem 351/2015 Z.z., zákon o přeshraniční spolupráci při vysílání zaměstnanců na výkon práce při poskytování služeb.

Ve smyslu nové právní úpravy je potřebné rozlišovat dvě základní situace :

  • (i) slovenský vysílající zaměstnavatel vysílá zaměstnance do jiného členského státu EU (zjišťuje podmínky vysílání v přijímacím státě); 
  • (ii) slovenský  přijímající  zaměstnavatel přijímá zaměstnance z jiného členského státu EU.   

Slovenský vysílající zaměstnavatel musí před vysláním zaměstnance oznámit příslušnému kontrolnímu orgánu státu, kam zaměstnance vysílá, své identifikační údaje, identifikační údaje vysílaných zaměstnanců, jejich počet, den začátku a ukončení vyslání, druh práce, místo výkonu jejich práce během vyslání a název poskytované služby, kterou vysílající zaměstnavatel prostřednictvím vysílaného zaměstnance poskytuje.

Pro zaměstnance vysílané na Slovensko ze zemí EU je příslušným orgánem k registraci  Národný inšpektorát práce (NIP). V místě výkonu práce vyslaného zaměstnance musí zaměstnavatel uchovávat pracovní smlouvu zaměstnance, evidenci jeho pracovní doby a doklady o vyplacené mzdě. Zahraniční zaměstnavatel musí určit kontaktní osobu a její slovenskou adresu pro účely doručování písemností.

Tyto povinnosti podle nové právní úpravy platí pro každé vyslání, tedy i v případě jednodenní pracovní cesty zahraničního zaměstnance za účelem poskytování služby na Slovensku.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bratislavě (Slovensko). Autorka: Ing. Hildegarda Horská, politické a obchodně-ekonomické oddělení.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek