Slovensko: Zahraniční obchod a investice

9. 3. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě (Slovensko)

I v roce 2016 pokračoval vývoj  zahraničního obchodu Slovenska aktivním saldem. Podobně jako v předcházejících letech se  i v roce 2016 na růstu  aktivního salda podílel především automobilový průmysl, který prezentuje trojice automobilek (Volkswagen Bratislava, Kia Žilina, Peugeot Citroën Trnava). Ta v roce 2016 vyrobila  přes 1 milion vozidel. Slovensko je největším výrobcem osobních aut na světě v přepočtu na hlavu.


Na rozdíl od roku 2015 v roce 2016 se podíl elektrotechnického průmyslu - produkce televizních přijímačů na slovenském exportu mírně snížil. Na straně druhé straně poměrně výrazná státní podpora alternativních  zdrojů energie se pravděpodobně promítla do výroby a následného exportu různých druhů vytápěcích kotlů, které v roce 2016 představovaly  ve slovenském exportu  nejvyšší globální tržní podíl.


Národní banka Slovenska eviduje ke konci roku 2015 přímé zahraniční investice (PZI) v hodnotě 40 128 917 tis. EUR, z toho z ČR 4 550 610 tis. EUR a z Německa 2 546 078 tis. EUR. V roce 2015 je vykázán příliv resp. odliv  PZI  v hodnotě  176 138 tis. EUR, z toho z ČR  v hodnotě  + 215 924 tis. EUR a z Německa  - 736 792 tis. EUR.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Vývoz Slovenské republiky v roce 2016 dosáhl hodnoty 70,03 mld. EUR a meziročně se zvýšil o 3,5 %. Dovoz vykázal hodnotu 66,39 mld. EUR a meziročně se zvýšil o 3,1 %. Saldo zahraničního obchodu bylo kladné ve výši 3,64 mld. EUR, což znamená meziroční růst o 10,5 %.

 

Vývoj obchodní bilance SR (v mld. EUR)

 Rok

2012

2013

2014

2015

2016

Vývoz

62,83

64,17

64,80

67,68

70,03

Dovoz

59,22

59,94

60,15

64,36

66,39

Saldo

3,61

4,23

4,65

3,32

3,64

Zdroj: Slovenský statistický úřad


K největším slovenským vývozcům patří firmy: Volkwagen Slovakia (Bratislava), KIA Motors Slovakia (Žilina), Samsung Electronics (Galanta), Slovnaft (Bratislava), U.S. Steel Košice, Slovenské elektrárny (Bratislava), PCS Slovakia (Trnava), Continental Matador Rubber (Púchov), Continental Matador Truck Tires (Púchov) a INA Kysuce (Kysucké Nové Mesto).

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Vývoz

Největší trhy Slovenska v roce 2016:

Pořadí

Vývoz (mld. EUR)

Podíl na celkovém

vývozu (%)

1. Německo 15,32 21,9
2. ČR 8,28  11,8
3. Polsko 5,32 7,6
4. Francie 4,32 6,2
5. Spojené království 4,14 5,9
6. Rakousko 3,99 5,7
7. Maďarsko 3,92  5,6
8. Itálie 3,39  4,8
9. Španělsko 2,08 3,0
10. Nizozemsko 2,00  2,9
Celkem 70,03 100

Zdroj: Slovenský statistický úřad
Na celkovém vývozu Slovenska v roce 2016 se země EU podílely 85,2 %. Na celkovém exportu EU v roce 2016 se Slovensko podílelo 0,6 % a skončilo na 19. místě z 28 zemí EU.

Dovoz 

Největší trhy Slovenska v roce 2016:

Pořadí

Dovoz (mld. EUR)

Podíl na celkovém

dovozu (%)

1. Německo 11,29 17,0
2. ČR 7,16  10,8
3. Čína 5,62 8,5
4. Korea 3,95 5,9
5. Polsko 3,53 5,3
6. Maďarsko 3,17 4,8
7. Rusko 2,68  4,0
8. Itálie 2,22  3,3
9. Francie 2,06 3,1
10. Rakousko 1,98  3,0
Celkem 66,39 100

Zdroj: Slovenský statistický úřad
Na celkovém dovozu Slovenska v roce 2016 se země EU podílely 67,1 %.


Obchodní bilance

Nejvyšší přebytek obchodní bilance v roce 2016 vykázalo Slovensko s těmito zeměmi:

- Německo (+4,03 mld. EUR)
- Spojené království (+2,90 mld. EUR)
- Francie (+2,25 mld. EUR)
- Rakousko (+2,00 mld. EUR)
- Polsko (+1,79 mld. EUR)
- Itálie (+1,17 mld. EUR)
- Španělsko (+1,12 mld. EUR)
- ČR (+1,12 mld. EUR)
- Nizozemsko (+1,02 mld. EUR)
- USA (+1,00 mld. EUR)


Nejvyšší deficit obchodní bilance v roce 2016 vykázalo Slovensko s těmito zeměmi:
- Čína (-4,48 mld. EUR)
- Korea (-3,81 mld. EUR)
- Rusko (-1,29 mld. EUR)
- Tchajwan (-510,5 mil. EUR)
- Japonsko (-509,3 mil. EUR)
- Malajsie (-368,4 mil. EUR)
- Indie (-214,3 mil. EUR)
- Irsko (-92,9 mil. EUR)
- Ukrajina (-75,7 mil. EUR)
- Pobřeží Slonoviny (-36,6 mil. EUR)

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavní položky vývozu SR v roce 2016

Položka

Hodnota vývozu

(mld. EUR)

Meziroční změna

(%)

1. stroje, přístroje, elektrická zařízení 23,18 +4,1
2. vozidla, dopravní zařízení 20,24 +8,1
3. základní kovy a výrobky z nich 6,57 -0,7
4. plasty, kaučuk a výrobky z nich 4,22 +1,2
5. nerostné suroviny 2,58 -6,6
6. různé průmyslové výrobky 2,11 +4,9
7. chemické výrobky 1,95

0

8. textil a textilní výrobky 1,46 -6,9
9. potraviny a nápoje 1,16 +5,1
10. buničina, celulóza, papír 1,15 +3,1

 

Hlavní položky dovozu SR v roce 2016

Položka

Hodnota dovozu

(mld. EUR)

Meziroční změna

(%)

1. stroje, přístroje, elektrická zařízení 21,82 +4,5
2. vozidla, dopravní zařízení 10,32 +6,4
3. základní kovy a výrobky z nich 6,03 +0,1
4. nerostné suroviny 4,90 -14,2
5. chemické výrobky 4,34 +5,6
6. plasty, kaučuk a výrobky z nich 4,17 +8,7
7. optické přístroje, lékařské přístroje 2,56 -3,1
8. různé průmyslové výrobky 2,15 +15,8
9. textil a textilní výrobky 2,02 +3,8
10. potraviny a nápoje 1,97 +8,9

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

VT parky - na Slovensku vznikají v posledních letech vědecké parky a výzkumná centra především díky finančním prostředkům ze strukturálních fondů EU v rámci operačních programů Výzkum a vývoj (2007-13) a Výzkum a inovace (2014-20). V současné době jsou v provozu následující univerzitní vědecké parky a výzkumná centra.

Přehled univerzitních vědeckých parků (UVP):
- UVP Univerzity Komenského Bratislava - https://cusp.uniba.sk
- UVP Science City Bratislava - www.stuba.sk
- UVP pro biomedicínu Bratislava - http://www.biomed.sav.sk/ 
- UVP Slovenské technické univerzity CAMBO Trnava - www.mtf.stuba.sk
- UVP Žilinské univerzity v Žilině - www.uvp.uniza.sk 
- UVP Technicom Košice - www.technicom.tuke.sk 
- Medicínský UVP MediPark Košice - www.upsj.sk


Přehled významných výzkumných center:
- BioMed Martin - https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/martinske-centrum-pre-biomedicinu/
- AgroBioTech Nitra - http://www.agrobiotech.sk/o-nas/ 
- Výzkumné centrum Žilinské univerzity v Žilině - http://vyskumnecentrum.sk/o_nas


Investiční zóny - na Slovensku existuje v současné době cca 40 investičních zón (průmyslové parky či zóny). K největším podle rozlohy patří:
- Kechnec v okrese Košice (332 ha)
- Sereď Jih v okrese Trnava (256 ha)
- Nitra sever - Mlynárce (220 ha)
- Senica (161 ha)
- Kostolné Kračany v okrese Dunajská Streda (150 ha)
- Voderady v okrese Trnava (130 ha)
- Trenčín (115 ha)
- Košice Immopark (97,5 ha)
- Levice (95,7 ha)
- Sládkovičovo - Západ v okrese Galanta (77,8 ha)
- Krupina (76,8 ha)
- Čab v okrese Nitra (74,1 ha)
- Sobrance (73,4 ha)
- Sládkovičovo - Jih v okrese Galanta (57,6 ha)
- Skalica (52 ha)

 

Rozhodnutím slovenské vlády z roku 2006 byla založena společnost MH Invest, s.ro. jako dceřiná společnost Ministerstva hospodářství Slovenské republiky (MHSR). MH Invest, s.r.o. byla vytvořena jako společnost pro stavební a inženýrskou činnost spojenou s výstavbou průmyslových zón za účelem podpory, rozvoje a konkurenceschopnosti regionů Slovenska, k napomáhání zlepšení podnikatelského prostředí a zvyšování zaměstnanosti. MH Invest, s.r.o. kontroluje činnost vybudovaných průmyslových parků a zón, kterým byla udělena dotace z MHSR a nenávratných finančních prostředků EU. Monitoruje a fyzicky dohlíží nad existujícími objekty průmyslových parků a zón na Slovensku. Podrobně prověřuje velikost parků, jejich dostupnost, připravenost veškerých inženýrských sítí podle kategorizace míry nezaměstnanosti v jednotlivých regionech.

 

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

 Odvětvová struktura

Na konci roku 2015 byla odvětvová struktura přímých zahraničních investic (PZI) na Slovensku následující:

Odvětví

Podíl na PZI (%)

Výroba

33,25

Finanční a pojišťovací služby

24,42

Velkoobchod a maloobchod, oprava vozidel

8,99

Nemovitosti

7,15

Administrativa a podpora služeb

 6,26

Informační a komunikační technologie

5,15

Ostatní

14,78


Teritoriální struktura

Na konci roku 2015 byly na Slovensku evidovány přímé zahraniční investice v kumulartivní hodnotě 42,26 mld. EUR. Největším investorem bylo Nizozemsko, následují Rakousko a ČR.                                                      

Země Podíl na PZI (%)
1. Nizozemsko 19,73
2. Rakousko 16,76
3. ČR 9,86
4. Lucembursko 8,41
5. Itálie 7,39
6. Jižní Korea 7,02
7. Německo

6,68

8. Maďarsko 5,68
9. Belgie 4,71
10. Kypr 3,01
Celkem 42,26


Pozn. Údaje ke konci roku 2016 dosud nebyly zveřejněny.

 

Mezi největší zahraniční investory na Slovensku patří firmy Volkswagen, U.S. Steel, Kia Motors, PSA Group, Samsung, Amazon. 

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Poskytování  investičních  pobídek upravuje zákon č.  561/2007 Z.z. o investiční pomoci a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální znění zákona: www.epi.sk/zz/2007-561

 

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: