Slovinsko: Novela investičního zákona

2. 6. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Slovinsko: Novela investičního zákona Ministerstvo pro hospodářský rozvoj a technologii Slovinské republiky připravuje novelu Zákona o podpoře investic (Zakon o spodbujanju investicij), která přinese několik výrazných změn domácím i zahraničním investorům.

Investice představují zhruba 20 % slovinského HDP, největší podíl investic náleží zpracovatelskému průmyslu, velké společnosti (nad 250 zaměstnanců) v posledních letech nejvíce investovaly do vybavení a strojů, nemovitostí a duševního vlastnictví, do budoucna se očekávají zejména investice do šíření kapacit, automatizace a mechanizace. Slovinsko patří mezi země s nízkým přílivem přímých zahraničních investic (PZI), na konci roku 2015 představovaly v celkové slovinské podnikatelské populaci pouze 4,5 %, velký deficit je zejména v oblasti tzv. greenfield investic.

Cílem novely zákona je tedy nejen zvýšení přílivu PZI, ale také zvýšení investiční aktivity hospodářských subjektů s domácím kapitálem.

Mezi stěžejní body a změny novelizovaného zákona patří:

  • zavedení rovnoprávných podmínek pro domácí i zahraniční investice,
  • možnost přímého nákupu nemovitostí od státu či lokální samosprávy pod stanovenou tržní cenou a výrazné administrativní zjednodušení celého procesu,
  • zachování daňových úlev na daň z příjmu právnických osob (40 % obecná daňová úleva pro nové investice, 70 % úleva na investice v problémových oblastech, 100 % úleva na R&D) a zproštění od platby komunálních příspěvků v souladu se stávajícím zákonem,
  • definice strategické investice (ve zpracovatelském průmyslu a službách: celková hodnota investice alespoň 40 milionů €, vytvoření minimálně 400 pracovních míst a jejich zachování po dobu min. 5 let, přidaná hodnota na zaměstnance musí být vyšší než průměrná přidaná hodnota na zaměstnance v daném hospodářském sektoru v SI; pokud jde o výzkumnou činnost, je stanoven práh investice na min. 20 milionů € a vytvoření minimálně 200 pracovních míst).

Novelu zákona bude projednávat slovinská vláda na podzim 2017 a v průběhu února 2018 také parlament.

Podíl českých investic ve Slovinsku se v posledních 5 letech výrazně zvýšil a na konci roku 2015 byla ČR 10. nejvýznamnějším investičním partnerským státem Slovinska s podílem 1,9 %. České subjekty investovaly zejména do energetiky (Litostroj Power d.o.o.), potravinářského průmyslu (Radenska d.o.o.), maloobchodu (Mimaja d.o.o.), informačních technologií (SAOP d.o.o.) či papírenského průmyslu (Paloma d.d.). I přes některé trvající překážky (hyperregulace, administrativní zátěž, vysoká míra zdanění), zůstává Slovinsko zajímavou destinací pro zahraniční investory především díky geostrategické poloze, vysoko kvalifikované pracovní síle, přístupu k know-how a technologiím, rychlému rozvoji inovací, kvalitní infrastruktuře a ekologickému smýšlení.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Lublani (Slovinsko). Autorka: Dagmar Šober, ekonomicko-obchodní oddělení.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek