Slovinsko: Vztahy země s EU

20. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Ljubljani (Slovinsko)
Obsah neuveden

3.1. Zastoupení EU v zemi

Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji
Hiša Evropske Unije Slovenija
Breg 14
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2528800
E-mail: comm-rep-lju@ec.europa.eu

 

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Slovinsko je stejně jako ČR členem EU od 1. května 2004. Členství podporují všechny parlamentní politické strany, určité kritické výhrady má pouze nacionálně zaměřená SNS. Poměrně vysokou podporu má členství stále i mezi slovinským obyvatelstvem. Proces integrace do evropských struktur byl završen vstupem do eurozóny 1/2007 a do schengenského prostoru 12/2007. Ratifikace Lisabonské smlouvy proběhla hladce dne 29. ledna 2008 (jako 2. stát EU po Maďarsku). SI jako první nový členský stát EU předsedalo v 1. pololetí 2008 Radě EU. V rámci EU i nadále převládá snaha SI zůstat v tzv. tvrdém jádru.

Vstupem do EU převzalo Slovinsko všechny obchodní dohody a smlouvy mezi EU a třetími zeměmi platnými v daném čase a zároveň přestala platit většina bilaterálních smluv, které byly uzavřeny mezi Slovinskem a třetími zeměmi. Po vstupu do EU vstoupily v platnost např. následující dohody o volném obchodu: Dohoda o přidružení (Makedonie), dohody přijaté v rámci Euro-Středomořského partnerství (Maroko, Alžír, Tunis, Egypt, Izrael, Jordánsko, Palestina, Libanon, Sýrie, Turecko), ostatní dohody o volném obchodu (Mexiko, Jižní Afrika, Chile).

 

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Účast v mezinárodní rozvojové spolupráci patří k prioritám slovinské zahraniční politiky. Slovinsko je oficiální dárcem rozvojové pomoci od roku 2004. Podle dostupných údajů činí prostředky poskytované Slovinskem na rozvojovou pomoc 0,13% HNP.

V červenci 2008 přijal slovinský parlament usnesení o zahraniční rozvojové spolupráci Slovinské republiky, které vymezuje zeměpisné a odvětvové priority rozvojové spolupráce země do roku 2015. Stanoví rovněž mechanismy její realizace  - www.mzz.gov.si/en.

Projekty a programy rozvojové spolupráce jsou realizovány prostřednictvím několika ministerstev a dalších institucí, jejichž zřizovatelem nebo spolu zřizovatelem je slovinská vláda:

  • Centre for European Perspective (CEP)
  • Centre for Excellence in Finance (CEF)
  • ITF Enhancing Human Security
  • Centre for International Cooperation and Development (CMSR)

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: