Small Business Act pro Evropu - příloha

24. 9. 2008 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

V červnu 2008 předložila Evropská komise dokument Small Business Act pro Evropu, který je vyvrcholením aktivit EK v oblasti malých a středních podniků (MSP). Akt obsahuje kombinaci legislativních opatření, politických závazků a konkrétních praktických kroků, stěžejních pro růst MSP, zlepšení jejich přístupu na trhy a k financím. Mezi jeho cíle patří zjednodušení přístupu MSP na vnitřní trh EU i na trhy třetích zemí, přístupu ke kapitálu, inovacím a eko-inovacím a snížení administrativní zátěže.

zpět na Obsah dokumentu

Výměna osvědčených postupů v politice pro malé a střední podniky

Výměna osvědčených postupů v politice pro malé a střední podniky je úspěšným nástrojem provádění Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost. Od roku 2000 shromáždila Komise příklady osvědčených postupů v různých oblastech. Postupy získané v rámci Evropské charty pro malé podniky jsou dostupné v katalogu Charty na adrese:

Evropské ceny za podnikání (European Enterprise Awards) jsou oceněním nejlepších projektů podporujících podnikání na regionální úrovni a odměnou za výjimečné počiny. Soubor osvědčených postupů v oblasti propagace je přístupný na adrese:

V této příloze je uvedeno několik příkladů osvědčených postupů z členských států, které mohou sloužit jako inspirace při zavádění SBA.

Zásada 1: Vytvořit prostředí, ve kterém budou podnikatelé a rodinné podniky moci vzkvétat a podnikání bude odměňováno

Zásada 2: Zajistit, aby čestní podnikatelé, kteří čelili úpadku, dostali rychle druhou šanci

 • Rozvojový program připravující řízenou generační výměnu v malých a středních podnicích, Finsko – www.te-keskus.fi, www.yrityssuomi.fi
 • Rychlejší nový start po úpadku, Dánsko – www.deaca.dk
 • Pomoc pro osoby samostatně výdělečně činné a majitele podniků v obtížích, Belgie – www.beci.be

Zásada 3: Navrhnout pravidla v duchu zásady „Mysli nejdřív v malém“

Zásada 4: Přimět státní správy, aby reagovaly na potřeby malých a středních podniků

Zásada 5: Přizpůsobit nástroje veřejné politiky potřebám malých a středních podniků: usnadnit účast malých a středních podniků ve veřejných zakázkách a lépe využívat možnosti státní podpory pro malé a střední podniky

Zásada 6: Usnadnit přístup malých a středních podniků k financování a rozvinout právní a podnikatelské prostředí podporující včasné platby v obchodních transakcích

 • Program zaměřený na vstupní kapitál pro zahájení podnikání a rizikový kapitál, Irsko – www.enterprise-ireland.com
 • Půjčky pro malé podniky s náhradou úroků, Kypr – www.bankofcyprus.com
 • Veřejný rizikový kapitál – fond fondů, Lotyšsko – www.lga.lv
 • Program mikroúvěrů pro ženy podnikatelky a vlastníky podniků, Španělsko – www.ipyme.org

Zásada 7: Pomoci MSP více těžit z příležitostí, které nabízí jednotný trh

 • Portál pro podnikání a export, Česká republika – www.Businessinfo.cz
 • Síť kompetencí Nizozemsko/Severní Porýní-Vestfálsko INTER-NED, Německo – www.inter-ned.info
 • Zvyšování informovanosti o standardizaci, Litva – www.lsd.lt
 • CETMOS – The Central European Trade Mark Observation Service, (středoevropská služba pro vyhledávání informací o ochranných známkách), Rakousko – www.cetmos.eu

Zásada 8: Podporovat zvyšování kvalifikace v malých a středních podnicích a všechny formy inovací

Zásada 9: Umožnit malým a středním podnikům, aby výzvy ochrany životního prostředí přeměnily na příležitosti

 • Micro Finish (broušení na kameni), nová technologie snižující dopad na životní prostředí používaná v keramickém průmyslu, Itálie – http://www.fondovalle.it
 • Ekologická daňová reforma, Estonsko – www.fin.ee
 • EDM – Elektronická správa dat v ekologii a nakládání s odpady, Rakousko – www.lebensministerium.at

Zásada 10: Povzbuzovat a podporovat malé a střední podniky při využívání výhod růstu trhů

zpět na Obsah dokumentu

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek