Smart City hlavním trendem v rozvoji měst v České republice pro rok 2017

23. 1. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Smart City hlavním trendem v rozvoji měst v České republice pro rok 2017 Smart City, inovativní přístup k rozvoji měst, dorazil v loňském roce i do České republiky. Letošní rok pak bude tím, ve kterém se tento světový trend bude ve větší míře objevovat také u nás, a to nejenom v krajských městech, ale také metropoli, která chce do dvou let v rámci Smart City investovat 700 milionů korun.

„Už dnes najdeme v České republice řadu měst, která pozvolna do problematiky chytrých měst proplouvají. Některá z nich, jako třeba Písek, mají za sebou nejenom náročnou přípravu, ale také částečnou realizaci některých projektů. A takových případů bude letos čím dál více,“ komentuje situaci v České republice Václav Kožený, odborník pro oblast Smart City ze společnosti PwC.

Fenomén chytrých měst přitom již v zahraničí nějakou dobu znají. Řada světových metropolí se pyšní úspěšným zavedením komplexních projektů, které lidem usnadňují pohyb a orientaci ve městě, spoří energie a jsou šetrnější k životnímu prostředí. Zatímco Česká republika v implementaci zavádění moderních městských technologií delší dobu zaostávala, v minulém roce se i u nás objevilo několik měst, která se trendem Smart City inspirovala. „Města v České republice, resp. jejich správa, si uvědomila, že směr rozvoje, který delší dobu pozorujeme v zahraničí, má své výhody a je do budoucna nezbytným krokem. A to nejenom kvůli poskytnutí lepších služeb veřejnosti a usnadnění života ve městech, ale také zlepšení životního prostředí a v neposlední řadě také finanční efektivnosti,“ doplňuje Kožený.

Alespoň přibližnou představu, jak si Česká republika a především Praha stojí v celosvětovém měřítku, přináší i jeden z uznávaných a nezávislých žebříčků IESE Cities in Motion Index. Sleduje a vyhodnocuje rozvoj měst napříč celým světem z 10 hledisek. V roce 2016 se v něm Praha umístila na 45. místě. Zatímco Berlín (16.) a Vídeň (26.) jsou v modernizaci měst daleko před námi, Budapešť (68.), Varšava (74.) či Bratislava (83.) jsou na tom výrazně hůře. Na vrcholu žebříčku najdeme metropole jako New York, Londýn, Paříž či San Francisco. V Evropě pak v modernizaci měst vynikají kromě Londýna a Paříže také Amsterdam, Ženeva či Kodaň.

Top 10 metropolí v procesu modernizace dle žebříčku IESE Cities in Motion Index 2016

Jedním z českých měst, které se přístupem Smart City inspirovalo, je jihočeský Písek. „Písek vytvořil ucelenou koncepci pro budoucí chytrý rozvoj města zahrnující optimalizaci městské dopravy, úsporu energie díky chytrému osvětlení či jednodušší parkování. Řidičům ušetří čas hledáním místa, ale i benzín tím, že jim ukáže, kde je volné místo ke stání. Město jde ve své vizi ale mnohem dále a počítá třeba s vybudováním dobíjecích stanic pro elektrická vozidla,“ přibližuje Kožený. Písek již nyní přistoupil k první fázi implementace a jeho obyvatelé by se do pár let měli ocitnout v modernějším městě.

Další z českých měst experimentujících se Smart City je i Ostrava. Té se osvědčilo zavedení elektronického jízdného v městské hromadné dopravě a do budoucna bude ve všech dopravních prostředcích možné zaplatit právě touto formou.

Písek a Ostrava nejsou jedinými městy, své plány už chystají také Pardubice, Brno, Kolín, Plzeň, Pacov, či Praha. „Již brzy se vedle chytrého parkování a inteligentního osvětlení dočkáme i sofistikovaného systému zavlažování, solárních laviček s wi-fi připojením a možností dobýt mobil či řízeného svozu odpadu, dále pak třeba chytré správy budov. Chybět nebude ani propojení se sociální sférou, například možnost dálkově monitorovat zdravotní stav seniorů, kteří mohou díky technologii místo v domech pro seniory žít déle v domácím prostředí, ve kterém jim je nejlépe,“ vyjmenovává konkrétní příklady využití Smart City Kožený.

Podnětem ke vzniku přístupu Smart City byla skutečnost nárůstu světové populace, přesun obyvatel do velkých měst a následně nárůst metropolí.

„Lidstvo jako takové se stále posouvá kupředu a s tím se musí měnit i zažité procesy žití. Města se za poslední desetiletí výrazně proměnila. Žije v nich více obyvatel, dopravní tepny jsou zatíženy větším počtem vozidel, zvyšuje se produkce škodlivých emisí, spotřeby energií a vody, množství odpadu. Na druhou stranu jsme se jako lidstvo výrazně posunuli technologicky dopředu. Byla by proto velká škoda nepropojit pokroky v komunikačních a technologických oborech s inovací města, které lidem usnadní život a zároveň budou efektivní jak po finanční stránce, tak té ekologické. Právě moderní vymoženosti nám umožňují se s demografickými proměnami efektivně vyrovnat,“ doplňuje dále Kožený.

Redakčně upravená tisková zpráva

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek