Směrnice a pokyny k používání elektronické formy veřejných zakázek v Chorvatsku

7. 4. 2016

  • Země: Chorvatsko
  • Datum zveřejnění: 05.04.2016

Správce portálu „Elektronički oglasnik javne nabave“ (věstník veřejných zakázek) – https://eojn.nn.hr/Oglasnik, Narodne novine (chorvatská obdoba české Sbírky zákonů), zveřejnil Směrnice a pokyny k používání elektronické formy veřejných zakázek (Smjernice i upute za primjenu elektroničke javne nabave).

Směrnice a pokyny zahrnují, mj.:

  • Směrnice pro vypracování soutěžní dokumentace v části, která se vztahuje k elektronickému podání nabídek
  • Pokyny k používání pokročilého elektronického podpisu a podání elektronických nabídek
  • Směrnice k používání Elektronického věstníku veřejných zakázek při podávání dotazů/žádostí o vysvětlení soutěžní dokumentace, resp. zveřejnění odpovědí (modul e-Pitanja = e-Dotazy)
  • Návod k použití modulu vysvětlení a doplnění elektronických nabídek při použití Elektronického věstníku veřejných zakázek (modul e-Pojašnjenja = e-Vysvětlení)

Směrnice byly vytvořeny ve spolupráci s Ministerstvem hospodářství, Správou pro systém veřejných zakázek, za účelem podpory části soustavy veřejných zakázek, které se zabývají praktickým rozpracováním zákonných norem v oblasti veřejných zakázek, resp. procesu elektronických veřejných zakázek.

Kompletní znění Směrnic v chorvatštině je možné získat na https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/12003582333/original/2016-04-05-SiU.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ2JSYZ7O3I4JO6DA&Expires=1459928627&Signature=MIz%2BrOE29H5yIUoXf0H8CM9QrG8%3D&response-content-type=application%2Fpdf 

Zdroj: elektronické oznámení „Narodne novine d.d.“, Záhřeb, 5. dubna 2016
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Záhřebu.

Kontaktní informace:

  • Název: ZK CT Záhřeb
Tisknout Vaše hodnocení: