Smlouva CETA může změnit svět, říká prezident Kanadské obchodní komory v České Republice

15. 9. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Obchodních smluv je každoročně podepsáno mnoho, i těch mezinárodních. Přesto z nich CETA, smlouva mezi Evropskou unií a Kanadou, výrazně vybočuje. Jde totiž o smlouvu zcela průlomovou. Nejen o ní vedl časopis Komora rozhovor s Jiřím Krejčou, prezidentem Kanadské obchodní komory v České republice.

Jak smlouvu hodnotíte coby znalec kanadsko-českých obchodních vztahů?
Je to z hlediska mezinárodního obchodu bezprecedentní záležitost, o něčem podobném se uvažuje možná s Japonskem, s Indií… Ale tato smlouva je už podepsaná a 21. září vstupuje v platnost. Základem jsou cla, ta jsou vidět nejvíc, ale smlouva řeší komplexně celou oblast obchodního styku, tedy administrativní a netarifní překážky, obchod se službami, pohyb osob, ochranu investic, uznávání profesních kvalifikací i patentů, dotýká se také veřejných zakázek, a na to jsou všichni zvědaví, jak to bude fungovat, protože domácí trh si každý chrání.

Ve kterých segmentech vidíte největší příležitosti?
Informační a komunikační technologie, automobilový průmysl, letecký průmysl, farmacie. V Kanadě je vyspělá inovativní ekonomika a mají zájem o české hlavy. Ovšem smlouva otevře prostor všude, Kanada je ohromná a nabízí spoustu prostoru. Navíc, a to se úplně neví, CETA neřeší pouze Kanadu, byť se primárně týká jí. Je důležité vidět, že smlouva řeší i takové detaily, kdy je výrobek kanadský. Zdánlivý detail má rozhodující vliv pro vstup na nekonečný americký trh, protože podobně jako CETA funguje mezi Kanadou, USA a Mexikem smlouva NAFTA.

Takže společný česko-kanadský podnik vyrábějící v Kanadě má otevřený celý severoamerický trh. A opačně, takový podnik vyrábějící u nás zase Kanaďanům otevírá trhy východní. Kanada má velký zájem u nás investovat. Moc se neví, že Kanada granty podporuje spoustu zdejších projektů. Každoročně například vyjíždí na patnáct set zdejších studentů na grant kanadské vlády studovat do Kanady. Kanada tu i investuje. Pravda, není těch investic moc, ale zase pokud se vydají, jsou obrovské.

Smlouva je obecná proklamace, budoucnost jistě ukáže, co bude fungovat a co ne…
Je to proklamace, ale je velmi prakticky nastavena. Vezměte například, že pokud se strefíte do programu, který je přesně definován, dokáže kanadská vláda hradit až 80 procent vstupních nákladů. Ne, že vám poskytne půjčku, ona to uhradí. To je přece gigantické.

Může být CETA následována dalšími podobnými smlouvami?
Může, delší dobu se hovoří o TTIP, ale po nástupu Trumpa se domnívám, že z toho nebude na nějaký čas nic, protože on bude chránit americký trh, veřejně to říká. A již jsem zmínil úvahy o Japonsku a Indii, nikdo neví, co bude s čínským trhem…

CETA – předpověď expertů

Nárůst exportu do Kanady až o 24,3 % (17 mld. eur)

Nárůst importu do EU až o 20,6 % (8,6 mld. eur)

Přínosy jsou především v odstranění cel a netarifních bariér, zvýšení obchodu mezi zeměmi a ochrana investic.

Dopadová studie z roku 2008 odhaduje, že:

  • během prvních 7 let po vstupu dohody v platnost roční příjem 11,6 mld. eur pro EU a 8,2 mld. eur pro Kanadu;
  • hodnota vzájemného obchodu se navýší o 25,7 mld. eur, tj. na 144 % hodnoty obchodu v roce 2013;
  • unijní producenti ušetří ročně 470 mil. eur díky odstranění cel na průmyslové výrobky.

Další informace ke smlouvě CETA viz www.businessinfo.cz/ceta


Jak obecně vnímat Kanadu?
Život v Kanadě je soustředěn k jezerům. Rozlohou je to země větší než USA, počet obyvatel je ale oproti Spojeným státům jen o málo větší než desetinový. Je tam spousta volného místa, postavit v Kanadě továrnu není problém. Ale Kanada není celistvá, každá provincie má svá specifika a velmi se od sebe liší. Je to ale země, která má přes velmi opatrnou imigrační politiku značný zájem o příliv populace. Žije tam velmi početná čínská a dnes již i indická komunita. Ostatně, celá Kanada je multikulturní, protože populace je silně přistěhovalecká.

Na rozdíl od čínského, arabského či afrického trhu vnímáme Kanadu jako zemi nám společensky blízkou. Přesto jistě existují zásadní odlišnosti. Které?
Existují. Zásadní vidím dva. Kanada je velmi citlivá na kvalitu a serióznost. A když mluvím o kvalitě, myslím kvalitu ve všem, třeba i v komunikaci. Obchodní vztahy s čínskými a indickými firmami trochu utlumily kanadské nadšení pro zahraniční spolupráci. Sehnat čínského zástupce firmy k telefonu v nějaký čas normální pro Kanaďany není prostě tak snadné.

Jste prezidentem Kanadské obchodní komory v České republice. Co může vaše komora nabídnout těm, kdo mají zájem o česko- kanadský byznys?
Těžiště naší činnosti je v networkingových aktivitách, děláme v průběhu roku řadu společenských akcí. Administrativně máme malý aparát, nejsme poradenská firma, nelobujeme, nezařizujeme, ale určitě umíme pomoci majitelům firem se zorientovat, umíme je nasměrovat, umíme poradit. Můžeme poskytnout zkušenosti našich členů u přátel. Členů máme sto třicet, přátel na mail listu minimálně desetkrát více, všechno jsou to lidé z byznysu, osobnosti. Z jejich zkušeností se dá nekonečně čerpat. Ale byznys nemá nožičky. Ty musí dodat ten, kdo chce dělat byznys. Uvedu malý příklad – když budete chtít dělat byznys v Kanadě, zapomeňte na celou zemi. Soustřeďte se na konkrétní oblast, maximálně provincii. Jiná cesta je sebevražedná. A najděte si v Kanadě svou pravou ruku. Byť se zdá, že je to zem nám blízká, znalost místního prostředí je nesmírně důležitá. 

Kanadská obchodní komora v ČR

Letos slaví dvacet let své existence. Byla založena z iniciativy Čechokanaďanů v čele s někdejším kanadským velvyslancem Otto Jelinkem a s původním cílem pomoci svým členům rozšířit své obchodní příležitosti v České republice. Ten byl zvláště v posledních letech rozšířen i o aktivity podporující české zájmy v Kanadě. Komora vytváří platformy pro setkávání členů s obchodními a vládními vůdci a staršími odborníky prostřednictvím mnoha obchodních, společenských a sportovních akcí.


Převzato z časopisu Komora. Autor: Petr Karban, šéfredaktor časopisu Komora.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek