Smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Chile vstoupila v platnost

27. 12. 2016 | Zdroj: Ministerstvo financí (MF)

motiv článku - Smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Chile vstoupila v platnost Dne 21. prosince 2016 vstoupila v platnost Smlouva mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Santiagu de Chile dne 2. prosince 2015.

Ustanovení této smlouvy se budou provádět:

  • v České republice:
    • pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2017 nebo později; a
    • pokud jde o ostatní daně z příjmů a daně z majetku, na příjmy nebo majetek za každý daňový rok začínající 1. ledna 2017 nebo později; a
  • v Chilské republice:
    • pokud jde o daně z příjmů dosažených a částek vyplácených, připisovaných na účet, daných k dispozici nebo zaúčtovaných jako náklad k 1. lednu 2017 nebo později; a
    • pokud jde o daně z majetku, za předpokladu a do té míry, že jsou takové daně Chilskou republikou ukládány, na daně vybírané ve vztahu k majetku vlastněnému k 1. lednu 2017 nebo později, pokud tedy jsou takové daně v této době ukládány, jestliže nikoliv, tak k 1. lednu roku, v němž budou majetkové daně v Chilské republice zavedeny, nebo později.

Text této významné mezinárodní smlouvy bude standardně v nejbližší možné době v České republice publikován ve Sbírce mezinárodních smluv. V mezidobí je možné do textu smlouvy nahlédnout na Ministerstvu financí ČR, popř. na Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek