Smluvní záruka

17. 5. 2014 | Zdroj: BusinessInfo.cz

V poslední době jsem zaznamenal velký počet reklamací těsně před uplynutím dvouleté záruční doby. Slyšel jsem, že se záruční doby podle nového občanského zákoníku mění, je to pravda? David K., Praha

Uvědomělý podnikatel je seznámen se skutečností, že jako prodávající odpovídá za vady, které zboží má nebo mělo již při převzetí. Neméně důležitá je ale i znalost takzvané záruky za jakost, během které musí být prodané zboží způsobilé k použití, pro které je určeno, respektive pro obvyklý účel, pro který se používá, nebo si po stanovenou dobu musí zachovat své obvyklé vlastnosti.

Nová právní úprava již nezmiňuje takzvanou zákonnou záruční dobu, která u spotřebního zboží, respektive ve vztazích, kde je smluvní stranou spotřebitel, činila
24 měsíců od okamžiku zakoupení. Vzhledem ke skutečnosti, že v novém občanském zákoníku absentuje pojem zákonné záruky, vyvstaly pochybnosti o jejím zachování ve stejném trvání jako dříve. V důvodové zprávě k novému občanskému zákoníku se dočteme, že záměrem bylo zákonnou záruční dobu zachovat, navíc je takovýto výklad v souladu se zásadou ochrany spotřebitele. Definitivní odpověď při výkladu této sporné oblasti nicméně přinesou až rozhodnutí soudů, pro vyloučení jakýchkoli pochybností doporučujeme uvést záruční dobu například ve svých obchodních podmínkách.

Další novinkou je skutečnost, že záruční dobu může podnikatel deklarovat jak v záručním listě, tak i přímo na výrobku, na jeho obalu anebo postačí i pouhá zmínka v reklamě na dané zboží. V případě, že se uvedené záruční doby svou délkou trvání neshodují, je třeba upozornit, že platí doba nejdelší. Obchodník by tak měl mít „oči na stopkách“ a zkontrolovat, co o daném zboží prohlašuje v letácích či jiných reklamách, neboť pak může být nepříjemně překvapen oprávněnou reklamací v době, kdy s ní již nepočítal.

Alice Kubíčková, partnerka, LP Legal

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek