Snaha o ozdravění bankovního a finančního sektoru v Ázerbájdžánu

4. 4. 2017

  • Země: AZ - Ázerbájdžán
  • Datum zveřejnění: 04.04.2017

banka-262316411-120.jpgPředseda představenstva Úřadu pro dozor nad finančními trhy Ázerbájdžánu Rufat Aslanly nedávno sdělil novinářům, že jeho úřad dostal zplnomocnění k založení dočasných bank, což souvisí s restrukturalizací problémových bank. Podle něj se nabízí několik variant, jak problém řešit, a to převedením depozitu akcionářů na akcie banky, prodejem části akcií banky na finančním trhu nebo prodejem celkových či částečných aktivních závazků banky. Pokud se banka potýká s nedostatkem kapitálu, lze ji prodat zdravé bance a vytvořit tak nový finanční ústav. Úřad pro dozor nad finančními trhy navrhuje zakládat ve zrychleném pořádku přechodové banky, tj. nikoliv nové banky, nýbrž dočasné, k nimž přejdou zdravá aktiva a závazky problémové banky. Po určité době bude ozdravěná banka nabídnuta k prodeji.

Pan Aslanly dále sdělil, že v současné době je v Ázerbájdžánu 11 bank v likvidaci v důsledku špatného hospodaření. Úřad pro dozor nad finančními trhy bude navrhovat legislativní úpravu v tom smyslu, že pokud se prokáže, že za problémy banky nese odpovědnost vedení banky nebo její akcionáři, budou muset vzniklé škody uhradit z vlastních prostředků. Podle něj je nepřípustné, aby se vklady obyvatel ztrácely v důsledku neodpovědného přístupu managementu bank, někdy dokonce se zřejmým úmyslem přivést banku k bankrotu. V současné době stát prostřednictvím Fondu pojištění vkladů vyplácí obyvatelstvu uložené finanční prostředky, avšak ani akcionáři, ani management bank nenesou žádnou odpovědnost za vzniklé škody. Aby se taková praxe změnila, je třeba upravit stávající legislativu. Počet soudních sporů v oblasti bankovnictví a finančního sektoru totiž v současné době neúměrně zatěžuje soudy, které řeší na 280 tisíc žalob, což představuje až 40% veškerých soudních sporů. Průměrná délka vyřízení soudního sporu přitom činí téměř tři a půl roku.

Pravděpodobně v reakci na návrhy na legislativní úpravy Úřadu pro dozor nad finančními trhy Ázerbájdžánu již nyní některé banky, např. AccessBank, ExpressBank, International Bank of Azerbaijan aj. upravily pravidla pro poskytování úvěrů. Na rozdíl od dřívější praxe jsou žadatelé o úvěr důsledně prověřováni, výrazně se snížila výše úvěru pro nové klienty a také se zkrátila doba splacení poskytnutého úvěru. To vše má přispět k ozdravění bankovního a finančního sektoru v Ázerbájdžánu.

(APA)

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční  kanceláře CzechTrade v Baku.

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: