Sněmovna schválila nový daňový zákon, který komplexně mení tvář italskému daňovému systému

4. 3. 2014

 • Země: Itálie
 • Datum zveřejnění: 28.02.2014
 • Zdroj: Il Sole 24 Ore

Sněmovna schválila daňový zákon, o kterém praví, že je určen k zavedení nového daňového systému, který bude více spravedlivý, transparentní a orientovaný na růst. Italská vláda má přesně rok na to, aby změnila tvář italského daňového systému. Zákon zavádí od reformy katastru nemovitostí, přes daňové úlevy pro zásahy v oblasti bezpečnosti a energetické rekvalifikace budov po systémy pro boj proti daňovým únikům.

Vláda musí vydat do jednoho roku legislativní vyhlášky revidující daňový systém a do čtyř měsíců po revizi musí být předloženy parlamentnímu výboru.

Nový daňový zákon přinese mimo jiné:ilustrační obrázek

 • Změnu italského daňového systému

Do jednoho roku musí vláda přijmout několik zákonů za účelem generální „přestavby“ italského daňového systému.

 • Katastrální reformu

Cílem této reformy je korekce mnohých nespravedlností aktuálního katastrálního systému. Hlavním cílem je stanovení katastrální hodnoty nemovitostí, a to zejména vymezení územních oblastí a výpočet hodnoty ve vztahu k čtverečním metrům. Vláda vyčlenila na katastrální reformu 45 milionů euro.

Zvýhodněný daňový režim pro realizaci staveb v rámci přizpůsobení nemovitostí předpisům a normám týkající se bezpečnosti a energetické rekvalifikace (daňové úlevy ve výši 50–65 %).

 • Boj proti daňovým únikům a neplatičům

Itálie je v Evropské unii první zemí na seznamu států s největšími daňovými úniky a neplatiči daní. Každoročně dojde v Itálii k daňovým únikům a neplacení daní v hodnotě 180 miliard euro.

 • Střet zájmů, daňově uznatelné náklady proti daňovým únikům

Pro usnadnění stanovení daňového základu nový zákon zavádí termín „střet zájmu“ mezi daňovými poplatníky, neboli protikladné zájmy prodávajícího a kupujícího, které zahrnují rozšíření uznatelnosti daně z příjmů za účelem boje proti daňovým únikům.

 • Reforma stávajících daňových režimů
 • Racionalizace dohodovacího řízení

Článek zavádí ochranu daňového poplatníka v rámci daňových procesů (soudních) a snaží se tak také snížit počet soudních sporů a zlepšit daňovou jurisdikci.

 •  Nová pravidla zdanění příjmů pro malé podniky

Kromě jiného, zákon předpokládá zavedení režimu daňového paušálu pro menší daňové poplatníky, možných forem dobrovolnosti pro poplatníky a zjednodušení problematiky odstupného a náhrad při ukončení pracovního poměru.

 •  Zjednodušení určení výnosu a čisté produkce k podpoře internacionalizace ekonomických subjektů působících v Itálii

Jedná se o zavedení nových a jasných kritérií, v souladu s předpisy Evropského společenství, k sestavení účetní závěrky a rozšíření daňového režimu v otázce konkurzních řízení, revize zdanění přeshraničních transakcí, nebo přezkoumání systémů daňové uznatelnosti odpisů.

 •  Reforma daně z přidané hodnoty a jiných menších daní

Revize menších daní (daň z výroby a spotřeby, daň z registru, kolkovné, daně z hypoték a katastrální daně, vládní koncese, daně z pojištění) s cílem zjednodušit jejich plnění, racionalizace daňových sazeb a sloučení, nebo odstranění konkrétních případů. Zákon obsahuje také kritéria, která povedou vládu k zjednodušení režimu DPH.

 •  Zelené daně

Článek 15 daňového zákona ukládá vládě úkol zavést nové formy zdanění s cílem zachovat a zajistit rovnováhu životního prostředí (green taxes), v souladu se stávajícími daněmi a se zásadou daňové neutrality. Nové formy zdanění budou orientovány tak, aby vedli trh směrem k udržitelným způsobům spotřeby a výroby.   

Zákon mimo jiné poskytuje dostatečný prostor pro využití daňových úlev a zvýhodnění ve prospěch politik v oblasti životního prostředí a green economy. Například se jedná o přesun daňového zatížení z práce a z podniků na znečišťující faktory, spotřebu půdy, emise CO2 a spotřebu surovin

Zpracovala Ivana Třosková, zahraniční zastoupení MPO v Miláně.

Tisknout Vaše hodnocení: