Snižte si náklady na byznys v cizině. Ještě v září můžete žádat o vrácení DPH

18. 7. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Daň z přidané hodnoty zaplacenou v členských státech Evropské unie a některých dalších zemích mohou tuzemští plátci získat zpět. Čas se však českým podnikatelům, obchodujícím v zahraničí, krátí. Žádost o vrácení DPH lze podat přes Finanční správu ČR (FS) jen do pondělí 2. října. Kdo není na FS k těmto vratkám zaregistrován, měl by si pospíšit ještě víc.

Daň z přidané hodnoty, jíž uhradí v jiném členském státě EU, nemohou zástupci tuzemských firem uplatnit v českém přiznání. O daň (případně její část) zaplacenou v zahraničí přesto nemusejí přijít. Kromě členských států osmadvacítky vrací českým firmám DPH u vybraných položek například i Kanada nebo Norsko.

Nárok na vrácení DPH má každá česká firma, která není k dani z přidané hodnoty v příslušné zemi registrována, nemá zde sídlo ani pobočku a na území cizího státu nepodniká. Tato možnost je výhodná například pro exportéry. Vývoz se totiž za podnikání na území země, jejíž trh zásobují, nepovažuje.

Podmínkou je samozřejmě to, aby měl žadatel v pořádku všechny doklady a účtenky, které dokazují, že DPH v cizině zaplatil (například při nákupu benzínu či za ubytování v hotelu) a následně je přikládá k příslušné žádosti.

Částka musí převyšovat hranici 50 eur za rok. O vrácení DPH ze zaplacené částky vyšší než 400 eur můžete žádat v každém čtvrtletí.

Předpoklady nároku na vrácení DPH z jiného státu

Žadatel

  • je v období, za které žádá, registrován jako plátce DPH v ČR
  • je osobou usazenou v tuzemsku, tj. má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku
  • neuskutečňoval pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet
  • má zaručený elektronický podpis

Podnikatelé by měli spěchat

„Možnost požádat konkrétní stát, kde byla daň zaplacena, o její vrácení, tedy existuje. Nejzazším termínem je obvykle poslední zářijový den,“ shrnuje daňová poradkyně firmy TaxVision Blanka Štarmanová. Letos ovšem připadá 30. září na sobotu, proto se termín prodlužuje do pondělí 2. 10.

Žádost se podává výhradně elektronicky přes portál Finanční správy ČR, kde najdete informace, jak postupovat i příslušné formuláře. Pokud již odeslaná žádost obsahuje chyby, je nutné je opravit, respektive podat takzvanou opravnou žádost. I tu najdete na stránkách Finanční správy ČR. Před podáním žádosti je nutné se do elektronického systému vracení DPH registrovat.

„Kdo není zaregistrovaný na finanční správě k těmto vratkám, má nejvyšší čas. Registrace může trvat až 15 dní,“ uvedla Gabriela Hoppe z poradenské společnosti Grant Thornton. Podnikatelé by si tedy měli veškeré záležitosti vyřídit nejpozději do poloviny září 2017.

Pokud podnikatel platil v určeném období DPH ve více zemích, bude mít s vracením více práce. „Podnikatel nebo firma podává právě tolik žádostí s přiloženými doklady a vyčísleným DPH, v kolika zemích má účty. Následně obdrží vyrozumění v jazyce té které země, zda byly podmínky splněny. Obnos je případně vrácen v její měně,“ upozorňuje Blanka Štarmanová. Pokud žádáte o vrácení DPH například v Maďarsku, nepřijde vám vyrozumění v angličtině ale maďarštině.

Pokud nechcete poněkud komplikovaný postup absolvovat sami, kompletní vyřízení žádosti si lze objednat u odborníků. Vaše peněženka ovšem zhubne o 2000 korun.

Doplňme, že žádost musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Místně příslušný finanční úřad zpracuje žádost o přístup do aplikace nejpozději do patnácti pracovních dnů. O tom, zda budete s vaší žádostí úspěšní, rozhoduje ten který stát, a to zhruba do tří měsíců od podání. DPH by vám tedy měli vrátit nejpozději do konce roku.

Komu se žádost vyplatí?

„Vrácení daně ze zahraničí se vyplatí především podnikatelům a firmám se zaměstnanci, kteří často cestují do zemí Evropské unie, aktivně zde obchodují bez zázemí mateřské provozovny a využívají hotelových služeb. Nezanedbatelné částky tvoří DPH například při účasti firem na zahraničních veletrzích. Dopravcům zase DPH zvyšuje náklady při nákupu pohonných hmot,“ vyjmenovává poradkyně TaxVision.

Každá země má přitom vlastní pravidla. Žádný stát nevrací daň z výdajů za zábavu, alkohol, dárky, starožitnosti či užité umění. Někteří členové osmadvacítky poskytují pouze část DPH ze služeb, které jsou využitelné i pro osobní spotřebu (např. taxislužby). V řadě členských zemí není součástí zmíněného bonusu daň z jídla či nápojů. Jiné (Německo či Rakousko) požadují, aby byli na dokladu identifikováni příjemci občerstvení. Některé země dokonce nevrací ani daň z pohonných hmot, jiné ji poskytnou jedině dopravcům.

DPH ve jednotlivých členských zemích EU
Belgie Nevrací se z ubytování, jídla, pití. Nevrací se z účtenek (paragonů). Vratka z nákupu nafty je možná jen v případě, že máte řádný daňový doklad nebo přílohu k účtence.
Dánsko Vrací se vše včetně nafty. U restaurací a hotelů se DPH redukuje na 25 procent. DPH u pronájmu aut se vrací, pokud nájem trvá déle než 6 měsíců. Nevrací se za dlouhodobé ubytování zaměstnanců a majitelů firmy (společnosti). Nevrací se z nákupu zboží, včetně dopravních prostředků, které se vyveze do jiného státu EU.
Estonsko DPH se vrací u všech nákupů včetně nafty, ubytování a stravování. Nevrací se u ubytování a stravování při dlouhodobém ubytování zaměstnanců.
Finsko Vrací se včetně pohonných hmot a ubytování. Nevrací se daň z obchodního pohoštění, reklamy, nájmu a oprav aut a karavanů, motorových kol, soukromých letadel.
Francie DPH se nevrací z ubytování, restaurací, nákupu benzinu,osobní dopravy a z výdajů za dopravní prostředky pro přepravu osob.
Holandsko Vrací se vše. Z restaurací ovšem jen při dlouhodobém pobytu.
Irsko DPH se nevrací z ubytování, restaurací, benzinu, koupě a pronájmu motorových vozidel pro osobní dopravu, z nákupů zboží pro realizaci dodávky v Irsku.
Itálie Vrací se DPH kromě plateb za ubytování, v restauracích, nákupu a pronájmu prostředků osobní dopravy a i jejich přepravu (např. odtahy). Nevrací se z účtenek a paragonů, musíte mít vždy řádné daňové doklady. Specifický limit je 25 a 200 eur.
Kanada Žádost je nutno podávat pololetně. Vrací se jen u ubytování a jen federální daně. Limit je 100 kanadských dolarů. Žádost lze podat jen s účty, které jsou vyšší než 50 CAD.
Kypr Vrací se DPH bez omezení
Litva Vrací se DPH kromě výdajů za osobní automobily, telefony, dopravní služby, jídlo, pití a předměty, u kterých není zřejmé, že byly výlučně užity pro činnosti na území Litvy.
Lotyšsko DPH se nevrací z výdajů na pořízení nové nemovitosti a nevrací se ani z rekonstrukcí a oprav nemovitostí. Výdaje za zboží a služby včetně jídla, které souvisejí s reprezentací (konference, recepce) se redukují o 40 %.
Lucembursko Vrací se vždy. U účtů nad 150 eur musí být uveden název a adresa žadatele.
Maďarsko Nevrací se DPH při nákupu benzínu, výdajích za osobní vozidla (nájem, taxi, odtah, opravy), nákupy v restauraci, potravin a nápojů, parkování, mýtné.
Malta Nevrací se DPH v případě výdajů za osobní dopravu, lodě i letadla.
Německo Vrací se vždy včetně nákupů nafty a ubytování. U osobní dopravy může být snížena vratka o 50 %. Údaje Vám musí napsat vystavitel účtu přímo na účet. Některé účty mají pro tyto účely zavedeny speciální kolonky nebo se údaje píší na zadní stranu účtu.
Norsko Vrací se DPH mimo hotelů, restaurací, pronájmu nemovitostí, nájmu aut, osobní dopravy, právních, bankovních a finančních služeb, zdravotní služby, konzultační a poradenské služby.
Polsko Nevrací se v případě ubytování a stravování. Vrací se z nafty pro nákladní automobily. Nevrací se z pohonných hmot do  osobních a dodávkových automobilů s nosností do 0,5 t. Nevrací se z paragonů a účtenek.
Portugalsko DPH se vrací vždy kromě ubytování, benzinu, osobní dopravy a nákupu a pronájmu prostředků osobní dopravy. Při hromadné dopravě osob se redukuje vratka o 50 %.
Rakousko Nevrací se DPH z výdajů spojených s osobními automobily (nájem, taxi, odtah, benzín, opravy, ..) Při nákupu nafty se daň vrací jen dopravcům.
Řecko Vrací se daň mimo výdajů za ubytování, restaurace, osobní dopravu a nájmu a oprav prostředků osobní dopravy (auta do 9 míst, lodě, letadla).
Slovensko DPH se vrací s výjimkou pronájmu věcí movitých a individuálního stravování.
Slovinsko Daň se vrací mimo DPH z jídla, pití a ubytovaní a z výdajů za jachty a lodě pro sport a rekreaci, soukromá letadla, osobní vozidla a motocykly a nevrací se ani ze služeb s nimi spojených.
Španělsko Vrací se vždy s výjimkou výdajů za ubytování, restaurace a výdajů spojených s osobní dopravou (autobus, ososbní auto i taxislužba)
Švédsko Vrací se vždy. U pronájmu auta může být vratka snížena o 50 %.
Británie Vratka za pronájem aut může být snížena o 50 %. Nevrací se DPH z nákupu použitých věcí (ojetá auta, starožitnosti) a veřejné dopravy.

Žádost se podává jednou ročně. Pokud je ale částka nárokované daně vyšší než 400 eur (případně odpovídající částka v jiné měně), lze ji podávat také v průběhu roku, a to jednou za čtvrtletí. Minimální částka pro roční žádost je ale 50 euro. O vrácení tak nízké částky se ovšem nevyplatí žádat vzhledem k administrativě, která je se žádostí spojena. Proto před žádostí doporučujeme konzultaci s daňovým poradcem.

Zejména menší firmy mohou díky vrácené DPH ušetřit nemalé peníze, ale ne vždy tuto možnost  využívají. „Menší firmy a podnikatelé o možnosti vrácení všeobecně moc nevědí, a pokud platili výdaje v jiné zemi včetně DPH a nepožádají o vrácení, připravují se tím o velké peníze,“ varuje ještě Blanka Štarmanová.

Ti, kteří žádají o vrácení DPH v Itálii, by neměli přehlédnout změnu, která nastala letos v únoru. „S platností od 16. 2. 2017 je nutné přikládat do žádostí o vrácení DPH (dle §82 zákona o DPH) zasílaných do Itálie elektronické kopie všech faktur a zjednodušených daňových dokladů, bez ohledu na limitní výši základu daně," informuje Finanční správa ČR. Naskenované doklady vyžadují úřady ve více zemích. Plátcům doporučujeme důkladně zkontrolovat správnost fakturačních údajů u odběratele i dodavatele, stejně jako čitelnost kopií. Oprava žádosti je sice možná, ale vratku pozdrží.

Seznam sazeb DPH používaných ve státech EU (aktualizováno dvakrát ročně – v lednu a v červenci) 
Členský stát Kód země Základní sazba Snížená sazba Supersnížená sazba Parkovací sazba
Rakousko AT 20 10 / 13 - 13
Belgie BE 21 6 / 12 - 12
Bulharsko BG 20 9 - -
Kypr CY 19 5 / 9 - -
Česká republika CZ 21 10 / 15 - -
Německo DE 19 7 - -
Dánsko DK 25 - - -
Estonsko EE 20 9 - -
Řecko EL 24 6 / 13 - -
Španělsko ES 21 10 4 -
Finsko FI 24 10 / 14 - -
Francie FR 20 5,5 / 10 2,1 -
Chorvatsko HR 25 5 / 13 - -
Maďarsko HU 27 5 / 18 - -
Irsko IE 23 9 / 13,5 4,8 13,5
Itálie IT 22 5 / 10 4 -
Litva LT 21 5 / 9 - -
Lucembursko LU 17 8 3 14
Lotyšsko LV 21 12 - -
Malta MT 18 5 / 7 - -
Nizozemsko NL 21 6 - -
Polsko PL 23 5 / 8 - -
Portugalsko PT 23 6 / 13 - 13
Rumunsko RO 19 5 / 9 - -
Švédsko SE 25 6 / 12 - -
Slovinsko SI 22 9,5 - -
Slovensko SK 20 10 - -
Spojené království VB UK 20 5 - -

Jakub Procházka

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek