Snižte si náklady na byznys v cizině. Žádejte o vrácení DPH

6. 9. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Daň z přidané hodnoty zaplacenou v členských státech Evropské unie a některých dalších zemích mohou tuzemští plátci získat zpět. Čas se však českým podnikatelům, obchodujícím v zahraničí, krátí. Žádost o vrácení DPH lze podat přes českou finanční správu jen do 30. září.

Daň z přidané hodnoty, jíž uhradí v jiném členském státě EU, logicky nemohou zástupci tuzemských firem uplatnit v českém přiznání. O daň (nebo její část) zaplacenou v zahraničí přesto nemusejí přijít. Kromě členských států osmadvacítky vrací českým firmám DPH u vybraných položek například i Kanada nebo Norsko.

Nárok na vrácení DPH  má každá česká firma, která není k dani z přidané hodnoty v příslušné zemi registrována, nemá zde sídlo ani pobočku a na území cizího státu nepodniká. Tato možnost je výhodná například pro exportéry. Vývoz se totiž za podnikání na území země, jejíž trh zásobují, nepovažuje.

Podmínkou je samozřejmě to, aby měl žadatel v pořádku všechny doklady a účtenky, které dokazují, že DPH v cizině zaplatil (například při nákupu benzínu či za ubytování v hotelu) a následně je přikládá k příslušné žádosti.

Předpoklady nároku na vrácení DPH z jiného státu

Žadatel

 • je v období, za které žádá, registrován jako plátce DPH v ČR
 • je osobou usazenou v tuzemsku, tj. má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku
 • neuskutečňoval pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet
 • má zaručený elektronický podpis

 

Podnikatelé by měli spěchat

„Možnost požádat konkrétní stát, kde byla daň zaplacena, o její vrácení, samozřejmě existuje. Nejzazším termínem je ale poslední zářijový den,“ shrnuje daňová poradkyně firmy TaxVision Blanka Štarmanová.

Žádost se podává výhradně elektronicky přes portál Finanční správy ČR, kde také najdete informace, jak postupovat i příslušné formuláře. „Před podáním žádosti je nutné se do elektronického systému vracení DPH registrovat. Registrace trvá několik dní, proto je dobré tak učinit v dostatečném předstihu,“ doplňuje Blanka Štarmanová. Podnikatelé by si proto měli pospíšit a všechny náležitosti vyřídit nejpozději do poloviny září 2016.

Pokud již odeslaná žádost obsahuje chyby, je nutné je opravit, respektive podat takzvanou opravnou žádost. I tu najdete na stránkách Finanční správy ČR.

Pokud podnikatel platil v určeném období DPH ve více zemích, bude mít s vracením více práce. „Podnikatel nebo firma podává právě tolik žádostí s přiloženými doklady a vyčísleným DPH, v kolika zemích má účty. Následně obdrží vyrozumění v jazyce té které země, zda byly podmínky splněny. Obnos je případně vrácen v její měně,“ upozorňuje Blanka Štarmanová.

Pokud nechcete poněkud komplikovaný postup absolvovat sami, můžete si kompletní vyřízení žádosti objednat u odborníků. Vaše peněženka ovšem zhubne o 2000 korun.

Doplňme, že žádost musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Místně příslušný finanční úřad zpracuje žádost o přístup do aplikace nejpozději do patnácti pracovních dnů. Zde pak vyplníte příslušné formuláře (odkaz na FS).  O tom, zda budete s vaší žádostí úspěšní, rozhoduje ten který stát, a to zhruba do čtyř měsíců od podání.

Komu se žádost vyplatí?

„Vrácení daně ze zahraničí se vyplatí především podnikatelům a firmám se zaměstnanci, kteří často cestují do zemí Evropské unie, aktivně zde obchodují bez zázemí mateřské provozovny a využívají hotelových služeb. Nezanedbatelné částky tvoří DPH například při účasti firem na zahraničních veletrzích. Dopravcům zase DPH zvyšuje náklady při nákupu pohonných hmot,“ vyjmenovává poradkyně TaxVision.

Výběr služeb, z nichž je možné vyřídit vrácení DPH

 • nákupy pohonných hmot (benzín, nafta)
 • v některých zemích výdaje z výstav
 • školení, semináře a konference
 • parkovné, trajekty, nakládka a ostatní dopravní náklady
 • ubytování (hotely, penziony), úhrady v restauracích, stravování
 • krátkodobé nájmy automobilů
 • úhrady za zboží, pracovní předměty, které jsou v dané zemi nakoupeny a zároveň v dané zemi spotřebovány.

 

Každá země má nicméně svá vlastní pravidla pro vracení daně. Žádný stát  nevrací daň z výdajů za zábavu, alkohol, dárky, starožitnosti či užité umění. Některé země vrátí pouze část DPH ze služeb, které jsou využitelné i pro osobní spotřebu (např. taxislužby).

Žádost se podává jednou ročně. Pokud je částka nárokované daně vyšší než 400 eur (případně odpovídající částka v jiné měně), lze ji podávat také v průběhu roku, a to jednou za čtvrtletí. Minimální částka pro roční žádost je ale 50 euro. O vrácení tak nízké částky se ovšem nevyplatí žádat vzhledem k administrativě, která je se žádostí spojena. Proto před žádostí doporučujeme konzultaci s daňovým poradcem.

Zejména menší firmy mohou díky vrácené DPH ušetřit nemalé peníze, ale ne vždy tuto možnost  využívají. „Menší firmy a podnikatelé o možnosti vrácení všeobecně moc nevědí, a pokud platili výdaje v jiné zemi včetně DPH a nepožádají o vrácení, připravují se tím o velké peníze,“ varuje ještě Blanka Štarmanová.

Stát
Základní sazba DPH (%) Snížená sazba DPH (%)
Belgie 21 6 / 12
Bulharsko 20 9
Dánsko 25 -
Estonsko 20 9
Finsko 24 10 / 14
Francie 20 2,1 / 5,5 / 10
Chorvatsko 25 5 / 13
Irsko 23 4,8 / 9 / 13,5
Itálie 22 4 / 10
Kypr 19 5 / 9
Litva 21 5 / 9
Lotyšsko 21 12
Lucembursko 17 3 / 8 /14
Maďarsko 27 5 / 18
Malta 18 5 / 7
Německo 19 7
Nizozemsko 21 6
Polsko 23 5 / 8
Portugalsko 23 6 / 13
Rakousko 20 10
Rumunsko 24 5 / 9
Řecko 23 6,5 / 13
Slovensko 20 10
Slovinsko 22 9,5
Španělsko 21 4 / 10
Švédsko 25 6 / 12
Velká Británie 20 5

Jakub Procházka

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek