Sociální pojištění: Hlídejte si limit u přivýdělků

19. 8. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Vyděláváte-li si takzvanou vedlejší samostatnou výdělečnou činností (VSVČ) - například při zaměstnání či při studiu - jste částečně zvýhodněni, protože do určitého limitu neplatíte sociální pojištění.

Samostatnou výdělečnou činnost je možné provozovat jako hlavní nebo vedlejší zdroj příjmů. V praxi jsou zákonné podmínky pro výkon VSVČ nejčastěji splněny při výkonu samostatné výdělečné činnosti při zaměstnání, při studiu, v penzi nebo během pobírání rodičovského příspěvku.

Při nižším hrubém zisku z vedlejší samostatné výdělečné činnosti je vhodné si pohlídat limit pro neplacení sociálního pojištění, jinak může být čistý zisk i při vyšším hrubém výdělku nižší, což si ukážeme na praktických příkladech.

Na výpočet daně z příjmu fyzických osob přitom nemá vliv, zda provozujete hlavní nebo vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Základ daně je u obou typů SVČ stejným dílčím základem daně.

Sazba daně z příjmu je vždy 15 %, pokud tedy podnikatel při vysokých příjmech neplatí progresivní solidární daň. Výkon hlavní nebo vedlejší samostatné výdělečné činnosti má ovšem vliv na výpočet zdravotního pojištění a sociálního pojištění.

Zdravotní pojištění zaplatíte vždy

Zdravotní pojištění se vypočítává při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti ze skutečného vyměřovacího základu a nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ jako v případě, kdy máte podnikání jako hlavní činnost.

I při nízkém hrubém zisku se však zdravotní pojištění při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti platí. Minimální vyměřovací základ pro placení zdravotního pojištění při podnikání po celý rok 2016 činí 162 036 Kč. Sazba zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu, což je u vedlejší činnosti polovina daňového základu.

Do limitu se sociální pojištění neplatí

Sociální pojištění se při hrubém zisku do určeného limitu při výkonu VSVČ vůbec neplatí.

Minimální vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění za celý kalendářní rok při vedlejší samostatné výdělečné činnosti je nižší, než v případě hlavní samostatné výdělečné činnosti.

Při podnikání je minimální vyměřovací základ za celý kalendářní rok 2016 ve výši 81 024 Kč, při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti představuje minimální vyměřovací základ za rok 2016 pouze 32 412 Kč.

Je-li hrubý zisk (příjem mínus výdaj) z přivýdělků do 64 813 Kč za celý kalendářní rok 2016, potom se z vedlejší samostatné výdělečné činnosti sociální pojištění neplatí.

Praktický příklad I

Paní Novotná je zaměstnankyní a SVČ si pouze přivydělává. Vykonává tedy vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.

Roční příjem ze samostatné výdělečné činnosti paní Novotné za celý kalendářní rok 2016 bude například 161 400 Kč a výdaje101 400 Kč. Hrubý zisk za celý kalendářní rok 2016 tedy činí 60 000 korun (161 400 Kč - 101 400 Kč). Vypočítáme si, jak vysoké daně odvede paní Novotná ze samostatné výdělečné činnosti. Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob počítáme, že daňová sleva na poplatníka byla vyčerpána při výpočtu čisté mzdy ze zaměstnání.

  •  Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti činí 9 000 Kč (60 000 Kč x 15 %). 
  •  Zdravotní pojištění činí 4 050 Kč (60 000 Kč x 50 % x 13,5 %). 
  •  Sociální pojištění se z vedlejší samostatné výdělečné činnosti neplatí, neboť hrubý zisk je při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti do limitu. 
  •  Celkové daňové odvody činí 13 050 Kč (9 000 Kč + 4 050 Kč). Celkový čistý zisk z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti činí 46 950 Kč (60 000 Kč - 13 050 Kč).

Praktický příklad II

Paní Kučerová je rovněž zaměstnankyní a přivydělává si samostatnou výdělečnou činností. Roční příjem za rok 2016 bude 171 600 Kč a roční výdaje 101 600 Kč. Hrubý zisk paní Kučerové za celý kalendářní rok 2016 bude tedy 70 000 Kč (171 600 Kč - 101 600 Kč). Vypočítáme si, jak vysoké daně odvede paní Kučerová ze samostatné výdělečné činnosti. Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob počítáme, že daňová sleva na poplatníka byla vyčerpána při výpočtu čisté mzdy ze zaměstnání.

  •  Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti je 10 500 Kč (70 000 Kč x 15 %). 
  •  Zdravotní pojištění je 4 725 Kč (70 000 Kč x 50 % x 13,5 %). 
  •  Sociální pojištění činí 10 220 Kč (70 000 Kč x 50 % x 29,2 %. 
  •  Celkové daňové odvody jsou 25 445 Kč (10 500 Kč + 4 725 Kč + 10 220 Kč). Celkový čistý zisk z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti je 44 555 Kč (70 000 Kč - 25 445 Kč).

Přestože má paní Novotná nižší hrubý zisk než paní Kučerová, je její čistý zisk vyšší. Důvodem je právě neplacení sociálního pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

Petr Gola
Převzato z webu Finance.cz

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek