Somálsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoz, dovoz a bilance ČR (tis. USD)
 

2011

2012

2013

2014

2015

vývoz

80

0

879

798

196

dovoz

495

348

255

355

122

bilance

-415

-348

624

443

74

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu, r. 2015:

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

Podíl %

USD (tis.)

1.

870333

Vozidla,motor pístový vznětový,nad   2500cm3

67,0

131

2.

851770

Části přístrojů na vysílání, přijímání   hlasu,dat

26,5

52

3.

040120

Mléko,smetana   nezahuštěná,neslazená

5,0

10

4.

401130

Pneumatiky nové pryžové pro   letadla

1,5

3

 

 

Celkem   vývoz ČR do Somálska 1-12/2015

 

196

Hlavní položky českého dovozu, r. 2015:

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

Podíl %

USD (tis.)

1.

711890

Mince ostatní

56,0

67

2.

711810

Mince (ne zlaté), ne platidlo   zákonné

22,5

27

3.

841810

Zař.chladicí,mrazicí kombin,samost.dveře

19,0

23

4.

330300

Parfémy,toaletní vody

1,5

2

 

 

Celkem   dovoz ČR ze Somálska 1-12/2015

 

120

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Ve vztahu ČR se Somálskem nedochází k v oblasti služeb k žádné výměně.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Addis Abeba nemá žádné informace o českých investicích ani joint-ventures v Somálsku. 

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Platnost obchodní dohody z r. 1976 mezi Somálskem a ČSSR byla v souvislosti se vstupem ČR do EU ukončena.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR neposkytuje Somálsku bilaterální rozvojovou pomoc.

Přijímaná celková oficiální rozvojová pomoc (mil. USD, dle SB)

2012

2013

2014

998,6

1 054

1 109

Mezi hlavní donorské země patří EU a USA. Projekty EU zahrnují obnovu a rozvoj společnosti, obnovu venkova a základní zdravotnickou péči v Puntlandu.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: