Somálsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoz, dovoz a bilance ČR (tis. USD, dle ČSÚ):

 

2012

2013

2014

2015

2016

vývoz

0

879

798

196

166

dovoz

348

255

355

122

222

bilance

- 348

624

443

74

- 56

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu (r. 2016, dle ČSÚ):

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

Netto (kg)

USD tis.

1.

870830

Brzdy,servobrzdy;části,součásti

760

62

2.

870880

Sytémy závěsné;části,součásti

130

37

3.

870870

Kola;části,součásti,příslušenství

367

23

4.

851762

Zařízení pro příjem,konverzi,vysílání hlasu,dat

60

13

5.

870893

Spojky;části,součásti

20

5

6.

842123

Filtry olejové,benzínové pro motory spalovací

81

5

7.

401699

Výrobky ost.z kaučuku vulanizovan,ne tvrdého

5

3

8.

870894

Volanty,sloupky,skříně řízení;části,součásti

8

3

9.

401039

Ostatní převodové pásy

6

3

10.

401110

Pneumatiky nové pryžové pro vozidla os.motor.

216

3

 

 

Celkem vývoz ČR do Somálska 2016

 

166

 

Hlavní položky českého dovozu (r. 2016, dle ČSÚ):

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

Netto (kg)

USD tis.

1.

841810

Zař.chladicí,mrazicí kombin,samost.dveře

14 450

93

2.

830590

Zboží kancelářské ostatní z kovů obecných

10 619

50

3.

711890

Mince ostatní

5

46

4.

711810

Mince(ne zlaté),ne platidlo zákonné

38

24

5.

848180

Kohouty aj výrobky armaturní pro potrubí

267

7

6.

330720

Dezodoranty osobní,přípravky proti pocení

20

1

 

 

Celkem dovoz ČR ze Somálska 2016

 

222

 

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Ve vztahu ČR se Somálskem nedochází k v oblasti služeb k žádné výměně.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Addis Abeba nemá žádné informace o českých investicích ani joint-ventures v Somálsku. 

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Platnost obchodní dohody z r. 1976 mezi Somálskem a ČSSR byla v souvislosti se vstupem ČR do EU ukončena.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Somálsko nebylo v r. 2016 příjemcem české rozvojové ani humanitární pomoci. Humanitární pomoc ze strany EU v roce 2016 dosáhla 246 milionů euro (40 % celkové humanitární pomoci Somálsku).

Celková přijímaná oficiální rozvojová pomoc (mil. USD, dle SB):

2012

2013

2014

2015

998,6

1 054

1 109

1 254

Mezi hlavní donorské země patří EU a USA. Projekty EU zahrnují obnovu a rozvoj společnosti, obnovu venkova a základní zdravotnickou péči v Puntlandu.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: