Somálsko: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Vzhledem k situaci v zemi a omezené kapacitě trhu jsou případné dovozy realizovány přímo.

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Centrální systém se za desetiletí občanské války zhroutil a dovozní podmínky nelze celoplošně jednoznačně specifikovat. Předpokládají se nicméně běžně užívané dokumenty. Ochrana domácího trhu není centrálně zavedena.

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Nejsou specifikovány.

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Není využíváno.

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

V rámci Somálska je irelevantní.

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Informace o publikovaných tendrech lze získat na placených internetových portálech.

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Rizika jsou dány celkovou situací v zemi. Somálsko je dle klasifikace OECD (a potažmo EGAPu) hodnoceno jako nepojistitelné. Převládá barterový obchod, v ostatních případech se doporučuje užívat neodvolatelný akreditiv otevřený u renomované zahraniční banky. Jakékoliv obchodní aktivity jsou vysoce rizikové.

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Většina obchodu Somálska je realizována prostřednictvím kanceláří v Dubaji, která tak je efektivním obchodním centrem země. Většina dovozů rovněž prochází Dubaje, kde jsou překládány z větších plavidel na malé plachetnice (pouze Boosaaso a Berbera jsou schopny, vzhledem k relativně dobré bezpečnostní situaci, přijímat větší plavidla).

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky: somálština (oficiální), arabština, italština, angličtina

Státní svátky:

  • 1. leden – Nový rok
  • 1. květen – Den práce
  • 26. červen – Den nezávislosti
  • 1. červenec – Den založení republiky
  • 28. listopad – Svátek obětování

Kromě výše uvedených se slaví rovněž muslimské svátky Id al-Fitr, Id al-Adha a Ashura, jejichž konkrétní datum závisí na muslimském kalendáři.

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Situace je proměnlivá, je třeba se vždy informovat na aktuální stav. Cesta do teritoria se však vzhledem k bezpečnostní situaci zásadně nedoporučuje. Návštěva Somalilandu je z bezpečnostního hlediska v pořádku. Přímý let existuje z Addis Abeby do Hargeisy i Berbery.

Obecně lze za klidnější oblasti považovat sever země (Somaliland); naopak kritická je situace v hlavním městě Mogadishu. Před případnou cestou, kterou nelze v žádném případě doporučit, je ovšem nutno se informovat na aktuální stav.

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

V Somálsku irelevantní.

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

S místní zdravotnickou péčí nejsou zkušenosti; vzhledem k místním podmínkám ji však v žádném případě nedoporučujeme vyhledat. V zemi existují tyto nemocnice:

  • Puntland Hospital
  • Edna Hospital
  • Badhan Hospital
  • Berbera Regional Hospital
  • Gardho General Hospital

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: