Současná situace v projektu Seed fond

22. 10. 2013

Otevřené zadávací řízení na POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU INVESTIČNÍHO FONDU PRO ČESKÝ ROZVOJOVÝ, UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S. (institucionální nositel projektu Seed fond) stále není ukončeno.

Ministerstvo průmyslu a obchodu obdrželo v září 2013 od Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) prvoinstanční rozhodnutí, ve kterém bylo zrušeno rozhodnutí o vyloučení uchazeče AVANT, investiční společnost, a.s. a zrušeno rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky QI investiční společnost, a.s. Rozhodnutí vydal ÚOHS po 139 dnech od zahájení správního řízení, tedy ve více než dvojnásobné lhůtě stanovené správním řádem.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) je přesvědčeno, že otevřené zadávací řízení na služby obhospodařování majetku pro Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s. bylo provedeno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a s největší mírou transparentnosti. Hodnotící komise posuzovala všechny nabídky velmi pečlivě, dokonce si nechala zpracovat nezávislou studii, která byla dalším podkladem pro objektivní rozhodování.

MPO podalo v zákonem stanovené lhůtě proti rozhodnutí ÚOHS rozklad a nyní čeká na vyjádření rozkladové komise. Souběžně s tím ministerstvo intenzivně pracuje na variantách řešení, které by umožnilo v projektu Seed fond dále pokračovat, byť by jeho rozpočet byl vzhledem ke zkracující se lhůtě pro využití prostředků poněkud snížen. Vzhledem k neurčitým lhůtám jednotlivých etap správního řízení však nelze odhadnout čas, kdy by mohl být projekt znovu spuštěn.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek