Současné chorvatské politické drama brzdí řešení dluhů v silniční infrastruktuře

15. 6. 2016

  • Země: Chorvatsko
  • Datum zveřejnění: 14.06.2016
  • Zdroj: hospodářský deník „Poslovni dnevnik“, Záhřeb, 14. června 2016

  • Chorvatské dálniční a silniční správy dluží kolem 40 miliard kun
  • Vyhlášená veřejná soutěž na výběr poradce finanční restrukturalizace má zpoždění

ilustrační obrázekMinistr mořeplavby, dopravy a infrastruktury Oleg Butković a ministr financí Zdravko Marić již na počátku mandátu současné vlády v únoru 2016 označili za jednu z priorit svých rezortů projekt finanční a podnikatelské restrukturalizace silničního sektoru země. Během uplynulých měsíců stále opakovali, že finanční část, tj. refinancování dluhu ve výši kolem 1,8 miliardy EUR chorvatských dálničních a silničních správ projednávají ve spolupráci se Světovou bankou. Zdá se však, že došlo ke zbrzdění.

Ministerstvo mořeplavby, dopravy a infrastruktury mělo totiž již před zhruba deseti dny otevřít finanční nabídky zájemců kandidujících na poradce pro provádění strukturálních změn. Je zřejmé, že současné politické vření v zemi se odráží – obdobně jako v případě odložení emise státních dluhopisů – i ve zpomalení přípravy plánu reprogramování dluhů chorvatských dálničních a silničních správ.

Podle posledních dostupných finančních zpráv činily koncem září 2015 dlouhodobé finanční závazky dálniční správy HAC (tj. Hrvatske Autoceste = Chorvatské dálnice) vůči bankám a dalším věřitelům 22,3 miliard HRK (tj. téměř 81 mld CZK) a krátkodobé závazky další 1,45 miliardy HRK (5,2 mld CZK). Jen splatná jistina dluhů firmy HAC v letošním roce činí 466 mil. EUR (tj. cca 3,5 mld HRK neboli 12, 6 mld CZK), úroky pak dalších 109 mil. EUR (816 mil. HRK, tj. téměř 3 mld CZK).

Dálniční správa ARZ (tj. Autocesta Rijeka Zagreb = Dálnice Rijeka Záhřeb) na konci třetího čtvrtletí loňského roku dlužila 6, 9 mld HRK (tj. cca 25 mld CZK). Z toho dlouhodobé závazky činily téměř 6,75 miliardy kun (tj. 24,4 mld CZK), krátkodobé, které mají splatnost do konce září 2016, pak kolem 190 mil. HRK (tj. cca 690 mil. CZK).

Správa silnic HC (Hrvatske ceste = Chorvatské silnice) je, na rozdíl od dálničních správ, zadlužena hlavně u domácích bank; její celkové závazky dosahují přibližně deset miliard kun, tj. více než 36 miliard korun.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Záhřebu.

Tisknout Vaše hodnocení: