Souhrnné teritoriální informace (STI)

18. 10. 2007 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Souhrnné teritoriální informace (STI) jsou zpracovávány zastupitelskými úřady České republiky v zahraničí. STI jsou aktualizovány dvakrát ročně (vždy k 1. dubnu, resp. 1. říjnu) u těch zemí, v nichž sídlí zastupitelský úřad. U ostatních zemí, tzv. nerezidentních, je aktualizace prováděna pouze jednou ročně, tj. k 1. říjnu. Zastupitelské úřady mohou podle vývoje situace v teritoriu provádět aktualizaci STI i nad rámec těchto dvou termínů.

Souhrnné teritoriální informace jsou publikovány v rubrikách věnovaných konkrétním zemím. Kromě STI v nich naleznete i další informace, například aktuální podmínky pro podnikání, exportní příležitosti a důležité kontakty v teritoriu.

Přehled zemí světa je v rubrice Teritoriální informace.

Právní výhrada

Všechna práva vyhrazena. Jakákoli reprodukce či prezentace celku nebo kvalitativně nebo kvantitativně podstatných částí publikované databáze souhrnných teritoriálních informací (STI), jakož i opakované a systematické vytěžování nebo zužitkování nepodstatných částí obsahu databáze a jiné jednání, které není běžné, přiměřené a je na újmu oprávněným zájmům pořizovatele databáze, je bez předchozího písemného souhlasu zastupitelského úřadu zakázáno.

Zastupitelský úřad ani provozovatel portálu nezodpovídají za užití či interpretaci informací zveřejněných v tomto dokumentu, které slouží pouze k informování a nemají charakter individualizovaného poradenství.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek